ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  คุณสมบัติ ของศิษยาภิบาล ผู้ปกครองดูแล ..เข้ามาดูกันขอรับ น่าสนใจมากๆๆ  
 

kobo

30 มี.ค. 55
เวลา 11:18:29

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
หมวดที่ 9

คุณสมบัติ การเลือก การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ศิษยาภิบาลอาวุโส ศิษยาภิบาล ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ผู้ปกครอง มัคนายก

35. คุณสมบัติของศิษยาภิบาลอาวุโส ซึ่งต้องเป็นไปตามพระธรรม 1 ทธ. 3:1-7 และนอกเหนือจากนี้ คือ

35.1 จบการศึกษาสามัญอย่างน้อย ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และผ่านการเรียนในสถาบันพระคริสตธรรมอย่างน้อย 2 ปี

35.2 มีประสบการณ์ในงานด้านการเทศนา สั่งสอน และดูแลฝ่ายจิตวิญญาณอย่างน้อย 7 ปี

35.3 มีประสบการณ์บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆ

35.4 ยอมรับหลักข้อเชื่อของคริสตจักร และของคณะ พ.ส.ท.

35.5 มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

35.6 มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และการบริหารงานคริสตจักร


38. คุณสมบัติของผู้ช่วยศิษยาภิบาล

38.1 จบการศึกษาสามัญอย่างน้อยระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือผ่านการเรียนในสถาบันพระคริสตธรรมอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ ในการเทศนา สั่งสอน และดูแลฝ่ายจิตวิญญาณอย่างน้อย 3 ปี

38.2 มีประสบการณ์บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆ

38.3 ยอมรับหลักข้อเชื่อของคริสตจักร และของคณะ พ.ส.ท.

38.4 มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
..................

แต่ละข้อ ไม่ตรงตามข้อพระคัมภีร์จริงไหมขอรับ..

ฉบับปัจจุปันตอนนี้ไม่ต้อง จบปริญญา ขอแค่อ่านออกเขียนได้.เป็นสส.ได้
..


จำเป็นด้วยหรือ พระเยซูคริสต์ ทรงเลือกชาวประมงหาปลา ไม่ได้เรียกคนมีการศึกษา..ทรงเรียก

ไม่ได้กำหนดอายุ..ว่ากี่ปีเป็นสาวก.ไม่มีปริญญาตรี ไม่ต้องพูดภาษาแปลก..


----------------
รัฐธรรมนูญฉบับเดิมกำหนด ว่าสมัคร สส.ได้ต้องจบปริญญาตรี...

ไม่เช่นนั้นชาวไรชาวนา ผู้เป็นคนส่วนใหญ่หมดสิทธิ์ เพราะถูกกำจัดเสรีภาพ...ขโมย ปล้นเสรีภาพไป.
---------------------

..ข้อกำหนดแต่ละข้อ..ไม่มีในพระคัมภีร์..ในการดูแลปกครอง ยังใช้ระบบ โดยไม่ยึดตามพระคัมภีร์..ไม่ทำตามที่พระเยซูคริสต์ทรงพากระทำวางรูปแบบไว้ให้แล้ว

..ส่วนพระเยซูคริสต์ไม่ทรงพากระทำ เรากับไปทำ จริงไหมขอรับ..

แต่ละข้อพูดได้นะ..ว่า คุณสมบัติพระเยซูทรงกำหนดอย่างไร..ที่เรากำหนดมา ไม่มีในพระคัมภีร์อย่างไร..จริงไหมขอรับ เพื่อประโยชน์ของท่านเองนะ ขอรับ
 


คำตอบที่ 1-20 ทั้งหมด 103 คำตอบ | หน้า 1 2 3 4 5 6 |
  คำตอบที่ 1  
 

kobo

30 มี.ค. 55
เวลา 11:22:10
เป็นธรรมนูญของชาวใจสมาน ที่เปิดเผย ต่อสาธารณะ ต่อ สมาชิกใจสมาน ผู้คนทั่วไป..ให้รับทราบกันถือปฎิบัติโดยทั่วไป..โดย ผู้มีสิทธิ์คือ..ผู้อยู่ในอำนาจ.
ในการกำหนดข้อกำหนดการปกครอง จริงไหม.ตามธรรมนูญ


โกโบเกรงว่า หลายคนจะไม่เข้าใจ..
และปัญหาที่เกิดเพราะอะไร......... 


  คำตอบที่ 2  
 

kobo

1 เม.ย. 55
เวลา 18:28:11
แต่ละข้อ ไม่ตรงตามข้อพระคัมภีร์จริงไหมขอรับ..

ฉบับปัจจุปันตอนนี้ไม่ต้อง จบปริญญา ขอแค่อ่านออกเขียนได้.เป็นสส.ได้
..


จำเป็นด้วยหรือ พระเยซูคริสต์ ทรงเลือกชาวประมงหาปลา ไม่ได้เรียกคนมีการศึกษา..ทรงเรียก

ไม่ได้กำหนดอายุ..ว่ากี่ปีเป็นสาวก.ไม่มีปริญญาตรี ไม่ต้องพูดภาษาแปลก..


----------------
รัฐธรรมนูญฉบับเดิมกำหนด ว่าสมัคร สส.ได้ต้องจบปริญญาตรี...

ไม่เช่นนั้นชาวไรชาวนา ผู้เป็นคนส่วนใหญ่หมดสิทธิ์ เพราะถูกกำจัดเสรีภาพ...ขโมย ปล้นเสรีภาพไป.
---------------------

..ข้อกำหนดแต่ละข้อ..ไม่มีในพระคัมภีร์..ในการดูแลปกครอง ยังใช้ระบบ โดยไม่ยึดตามพระคัมภีร์..ไม่ทำตามที่พระเยซูคริสต์ทรงพากระทำวางรูปแบบไว้ให้แล้ว

..ส่วนพระเยซูคริสต์ไม่ทรงพากระทำ เรากับไปทำ จริงไหมขอรับ..


 


  คำตอบที่ 3  
 

ลูกสิทธิ์

1 เม.ย. 55
เวลา 20:06:41
ตรงตาม BB ครับ ในพระคัมภีร์ระบุ ว่า มีทั้งพระราชบัญญัติ
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

ซึ่งเกิดจากสติปัญญา ... ซึ่งโกโบ ก็น่าจะรู้ว่า สติปัญญา
มาจากผู้ใด ??
 


  คำตอบที่ 4  
 

kobo

1 เม.ย. 55
เวลา 21:10:37
ไม่จบ ปริญญาหมดสิทธิ์ ตามกฎของมนุษย์


กฎของพระเจ้าไม่ต้องจบปริญญา ทุกคน เป็นได้ ..ตามข้อกำหนดของพระเจ้า
 


  คำตอบที่ 5  
 

ลูกสิทธิ์

2 เม.ย. 55
เวลา 7:12:51
พระราชบัญญัติ ไม่ให้พูดไร้สาระ ...

 


  คำตอบที่ 6  
 

kobo

2 เม.ย. 55
เวลา 12:24:17
ใครคิดเห็นอย่างไร กับกระทู้..นี้


ข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซูคริสต์มีว่าอย่างไร..

มนุษย์กำหนดกันเองว่าอย่างไร..

ขอคุณสมบัติ แบบพระเจ้า..ในพระคัมภีร์..มีว่าอย่างไร ไม่มีในหมวดเก้า สักข้อ.

คุณสมบัติแบบมนุษย์ตั้งกันมา..มีแล้วในหมวด 9
 


  คำตอบที่ 7  
 

ลูกสิทธิ์

2 เม.ย. 55
เวลา 18:33:42
มาลาคี 4 :4

"จงจดจำธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของเรา ทั้งกฎเกณฑ์และ
กฎหมายซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้ที่ภูเขาโฮเรบสำหรับอิสราเอลทั้งสิ้น

จะเห็นได้ว่า นอกจากธรรมบัญญัติ แล้ว
ใน G ยังมี กฎเกณฑ์ และกฎหมาย อีกด้วย

มาจาก G ทั้งสิ้น

 


  คำตอบที่ 8  
 

kobo

2 เม.ย. 55
เวลา 21:04:56
จะเห็นได้ว่า นอกจากธรรมบัญญัติ แล้ว
ใน G ยังมี กฎเกณฑ์ และกฎหมาย อีกด้วย

มาจาก G ทั้งสิ้น
เยี่ยมมากๆๆๆ คุณ ลูกสิทธิ์

---------------------


แต่ ส่วน มาจากมนุษย์จบ ปริญญาตรี..


-------------------
จากพระเจ้าไม่ต้อง ทุกคนเป็นได้ตามกฎเกณของพระเจ้า
ไม่ใช่มนุษย์ต้องจบ ปริญญา..กฎเกณของพระเจ้าไม่ต้อง...ชาวนา ชาวไร่ ชาวประมงหาปลา เลี้ยงแกะ เป็นได้หมด ศิษยาภิบาล
 


  คำตอบที่ 9  
 

ลูกสิทธิ์

3 เม.ย. 55
เวลา 9:13:26
สมัยก่อน ๆ คนมีความรู้เยอะแยะ เทียบเท่า ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ...

ยังมีมัธยม ปฐม ...
ในอิสราเอล

เพียงแต่ยังไม่มีสถาบันมารองรับ มามอบเกียรติบัตรให้
ยังไม่มีกระทรวงศึกษา ... มาจัดระบบให้ ...


เขามีคนมีความรู้ดี ๆ นับเป็นพัน ๆ ปีแล้ว
อิอิ ... เขาเรียก นักปราชญ์... 


  คำตอบที่ 10  
 

4u

5 เม.ย. 55
เวลา 23:30:14
มีการศึกษาไม่ดีตรงไหน ขอรับ
 


  คำตอบที่ 11  
 

SHINONOse

6 เม.ย. 55
เวลา 21:51:19
โกโบ...

มายุ่งอะไรกะ คนอื่นเค้า....
จะรู้ดีไปกว่าบ้านคนอื่นได้อย่างไร...ว่ามะ..

ยุคสมัยปัจจุบัน....
คนมีความคิดหลากหลาย ต่างความรู้ ต่างอาชีพ ต่างฐานะ ต่างระดับความถ่อมใจ ต่างระดับความเชื่อ ต่างระดับEQ ต่างระดับ IQ ต่างระดับกันหลายๆด้าน และโดยเฉพาะด้านความเข้าใจในพระวจนะ การติดสนิทกับพระเจ้า

มาอยู่ด้วยกัน เป็นร้อย เป็นพัน......
การบริหารจัดการ....การมีกฏเกณฑ์ การมีวินัยจึงจำเป็นมากครับ
ฉะนั้นการกำหนดพื้นฐาน ความรู้ความสามารถในฝ่ายโลกจึงจำเป็นอย่างมากต่อการบริหารองค์กรใหญ่นะครับ....
เช่น....
-ภาษาในการสื่อสาร กับคนต่างชาติในการบริหารจัดการ การร่วมมือ การมีพันธกิจข้ามชาติ
-การดำเนินพันธกิจ ในประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกาศทั้งในแบบการทำใบปลิว การจัดงานประกาศ การทำหนังสือ การทำพระวจนะในแบบออดิโอ MP3 App.ในระบบมือถือ และอื่นๆ รวมทั้ง ระบบ Social network
-การฝึกฝนในด้านการรับใช้ เช่นการประกาศ การทำเซลล์ การนมัสการ การเล่นดนตรี การเทศนา การบริการสังคม
-การมีความรู้ด้านจิตวิทยา การให้คำปรึกษาชึวิต การมีความรู้รอบตัวรอบด้าน

เป็นต้น....
สิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการทำงานในการองค์กรของคริสเตียน รวมทั้งคริสตจักรใหญ่ๆ
ถ้าเป็นคริสตจักรท้องถิ่น ความจำเป็นก็อาจน้อยลงตามสภาวะแวดล้อม ครับ

ส่วนเรื่อง....ฝ่ายจิตวิญญาณ ...เป็นที่แน่นอนครับว่า....
กินอาหารแข็งได้ทุกรูปแบบ....ยิ่งดีครับ

ที่สำคัญ....อีกเรื่องคือ...การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคคลิกภาพถ่อมตน ถ่อมใจ มีอัธยาศัยไม่ตรี โอบอ้อมอารี มีความคิดสร้างสรรค์ หนักเอาเบาสู้ .....

ยิ่งถ้าได้ Superman ยิ่งดี นะขอบอก
 


  คำตอบที่ 12  
 

4u

8 เม.ย. 55
เวลา 23:02:49
superman
 


  คำตอบที่ 13  
 

kobo

17 เม.ย. 55
เวลา 9:07:54

เรามักอ้างพะรคัมภีร์ แต่พอให้ทำตามพระคัมภีร์กับไม่ทำตาม จะทำตามใจตนเองคิดเอง..พระเจ้าไม่ต้องมากำหนดให้..
--------------------
แต่ ส่วน มาจากมนุษย์ต้องจบ ปริญญาตรี..


-------------------
สำหรับบทบัญญัติข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของพระเจ้าแล้ว ทุกคนเป็นได้ตามกฎเกณของพระเจ้า
ไม่ใช่มนุษย์ต้องจบ ปริญญา..กฎเกณของพระเจ้าไม่ต้อง...ชาวนา ชาวไร่ ชาวประมงหาปลา คนเลี้ยงแกะ เป็นได้หมด ศิษยาภิบาล

นี่เป็นข้อกำหนดจากพระเจ้า จริงแท้ดังที่ปรากฎในพระคัมภีร์..
ส่วนที่มนุษย์ กำหนด ไม่มีในข้อพระคัมภีร์ พระเจ้าไม่ได้บอก ว่าต้องจบปริญตรี จริงไหมขอรับ...

เพียงอยากบอกให้คิด..และทำตามข้อพระคัมภีร์.ตามแบบอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงให้กระทำตาม.. ดังที่มีในพระคัมภีร์.ทั้งเล่ม
 


  คำตอบที่ 14  
 

kobo

17 เม.ย. 55
เวลา 9:19:04
แต่ ส่วน มาจากมนุษย์
1ต้องจบ ปริญญาตรี..ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนชาวประมงหาปลา จบ ป.6 ม .1 ม 3 ม. 6 หมดสิทธิ์


-------------------
จากพระเจ้า
ไม่ต้อง ทุกคนเป็นได้ตามกฎเกณของพระเจ้า..เช่นพระเยซูคริสต์เป็นช่างไม้..ยอห์น ผู้ถวายบัพติศมา .. ฯลฯ.คนเหล่านี้ไม่จบปริญญตรี ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันใดมายืนยัน..

พระเจ้าทรงเรียกชาวประมงหาปลา..เช่นเปโตร ยากอบ ยอห์น..
ไม่ใช่มนุษย์ต้องจบ ปริญญา..ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวประมงหาปลา จบ ป.6 ม .1 ม 3 ม. 6 มีสิทธิพิเศษเป็นได้ ตามพระประสงค์แห่งความเท่าเทียมของพระเจ้ากฎเกณของพระเจ้าไม่ต้อง...ชาวนา ชาวไร่ ชาวประมงหาปลา เลี้ยงแกะ เป็นได้หมด ศิษยาภิบาล..ไม่เพียงศิษยาภิบาล...ฯลฯ
 


  คำตอบที่ 15  
 

kobo

17 เม.ย. 55
เวลา 9:54:49
พระเจ้าทำงานผ่านบุคลคล ที่สะอาด ชอบธรรม..รักษากฎบัญญัติของพระเจ้า มีความบริสุทธิ์..รักพระเจ้า รักเพื่อนบ้าน..
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำงานกับคนเหล่านั้น..ในการทำงานของพระเจ้า..
รักษาคนป่วย แปลภาษา ให้คำปรึกษา..แม้ปกครองดูแลผู้คนนับพันล้านๆๆคน
โดยไม่ต้องจบปริญญา..ฯลฯ

เพราะวิถีพระเจ้า ต่างจาก วิถีของมนุษย์.

--------------------------------------------------------------

หาใช่แผ่นกระดาษ ที่ระบุ ว่าปริญญาตรี..

--------------

คิดเห็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็น ที่รักเพื่อนบ้านนะขอรับ
 


  คำตอบที่ 16  
 

ลูกสิทธิ์

17 เม.ย. 55
เวลา 10:50:55
แล้วเมื่อสองพันปีก่อน เขามีมหาลัยฯ ให้ไปเรียน
ถ้าเรียนจบ ก็มอบปริญญาให้หรือเปล่า? ถ้ามีก็คง
มีรับกันหลายคน เยอะอยู่

สำหรับปัจจุบันที่เขาคัดเลือกเอาคนมีปริญญา เขาก็ไม่ได้
วัดกันที่กระดาษปริญญาบัตร

เขาวัดกันที่ข้างใน ... ไม่งั้นจะต้องสัมภาษณ์พูดคุยทำไม

แต่เนื่องจากเดี๋ยวนี้คนมาก ก็เลยต้องจัดคิว ก็เหมือนไปธนาคาร
เราก็จะไปกดคิว เอากระดาษมาถือไว้ แล้วนั่งรอเขาเรียก

พอถึงคิวเขาก็เรียก ... เรียกไปคุย กระดาษที่ถือว่าก็ใส่กระป๋องทิ้งเลย
พนักงานจะถามว่าโกโบ มีบุ๊คไหมถ้ามี เขาก็ทำข้อมูลธุรกรรมให้

เขาไม่ได้วัดคนกันที่กระดาษบัตรคิว แต่วัดกันที่คุณค่าข้างใน ....


 


  คำตอบที่ 17  
 

SHINONOse

17 เม.ย. 55
เวลา 13:09:21
ถึง...โกโบ ครับ
งานการรับใช้พระเจ้า...ขึ้นอยู่กับการทรงเรียก...ของพระองค์
รวมทั้งตะลันต์และของประทานที่ให้กับเรา

พระเจ้าทรงมอบ สติปัญญา ความสามารถ ความรอบรู้ให้กับเรา ตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ให้ ....เหมาะสมกับเรา

นั้นคือ ...ตามตะลันต์ที่ทรงมอบให้กับเรา

บางคนเป็นศิษยาภิบาล บางคนเป็นผู้ประกาศ บางคนเป็นอาจารย์ บางคนเป็นผู้สอน บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้บริการ บางคนเป็น....
ฯลฯ
เหมือนอวัยวะต่างๆที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน

ฉะนั้น....งานที่คริสตจักรต้องการให้เกิดผลไม่เป็นแต่เพียงด้านจิตวิญญาณด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น...แต่ทุกส่วนรวมกันด้วยครับ

เหมือน..ในพระธรรมมัทธิว..อุปมาเรื่อง เงินตะลันต์งั้ยครับ...
บางคนได้ 5, 2, 1

หมายความว่า...เมื่อเราได้รับตะลันต์ที่เหมาะสมแล้ว...ก็ต้องใช้ตะลันต์ให้เกิดผลตามความเหมาะสม...ครับ...
ขอเพียงแต่ว่า...เราจะไม่นำไปฝังดินไว้เท่านั้นเอง....

ฉะนั้น....งานศิษยาภิบาล....ผู้เลี้ยง...
ถ้าคิดว่าตนเอง...มีความเหมาะสม....และประกอบกับมีภาระใจ และเฉพาะอย่างยิ่ง...ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าอย่างชัดเจนแล้ว...
ก็เสนอตนเองเข้ารับใช้ได้เลยครับ

นั่นหมายความว่า....ประกอบกับเราต้องสามารถ และมั่นใจว่า เราจะมีแผนงาน โครงสร้างงาน การดำเนินการในการจัดการระบบการเลี้ยงดูผู้เชื่อทุกคนได้ อย่างครบถ้วน.... ไม่ใช้หมกเม็ดเข้ามา...แล้วทุกอย่างอาศัยให้พระเจ้าทรงสำแดงการอํศจรรย์ให้แก่เรา...โดยที่เรานั่งเฉยๆ นะครับ

ฉะนั้น พระเจ้าไม่ได้เรียก....ซีโมนเปโตร อันดรูว์ ยากอบ ยอห์น ที่เป็นชาวประมงเท่านั้นครับ..... ลูกา ซึ่งเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นนักประวิัติศาสตร์ที่มีความรอบรู้ รอบคอบ และเป็นนายแพทย์ ที่ไม่ได้เป็นคนยิว เปาโลที่มีความรู้ในภาษากรีก ฮีบูรในระดับธรรมจารย์ หรือ แม้แต่คนเก็บภาษี คนขี้โกง อย่างมัทธิว....
นั่นคือ...เขาเหล่านั้น....และรวมทั้งเราทุกคนด้วยครับ ถ้า....
ถ่อมใจ และ บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ ยอมเชื่อฟังพระเจ้า พร้อมที่จะทำตามพระองค์ และมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
....เราก็เป็นผู้รับใช้ เป็นผู้ทาสของพระองค์ แล้วครับ...และรวมทั้งยิ่งได้ใช้ตะลันต์ความสามารถ ของประทานในตัวเราทั้งหมด...ก็ย่อมไปสู่เป้าหมายในการนำจิตวิญญาณอย่างเกิดผล...ได้ครับ...

ขอพระเจ้าอวยพระพร
 


  คำตอบที่ 18  
 

kobo

17 เม.ย. 55
เวลา 15:11:49
โกโบเห็นด้วยกับ ท่านพี่ชิโน ทั้งหมด ในคห. 17 ในทุกๆประโยค ทุกๆบรรทัด..

และคุณลูกสิทธิ์.คห.16
ตามที่พระเจ้ากำหนดในข้อพระคัมภีร์..


------------------
จากมนุษย์
ในโลกมีคนไม่จบ ปริญญากี่คน เพียบไหม
เมืองไทยมีกี่คนไม่จบปริญญา ชาวไร่ ชาว นา จบป.6 จบ ม.3 จบ ม. 6
จบ ปวช. ปวส.บุคคลลักษณะเช่นนี้หมดสิทธิ์ เป็นศิษย์ยาภิบาลไม่ได้ ตามกฎของมนุษย์


ส่วน
จากพระเจ้า
กฎเกณของพระเจ้าไม่ต้อง...ชาวนา ชาวไร่ ชาวประมงหาปลา เลี้ยงแกะ เป็นได้หมด ศิษยาภิบาล..ไม่เพียงศิษยาภิบาล...ฯลฯ

---------------------------------------------------------------
พระเจ้าทำงานผ่านบุคลคล ที่สะอาด ชอบธรรม..รักษากฎบัญญัติของพระเจ้า มีความบริสุทธิ์..รักพระเจ้า รักเพื่อนบ้าน..
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำงานกับคนเหล่านั้น..ในการทำงานของพระเจ้า..
รักษาคนป่วย แปลภาษา ให้คำปรึกษา..แม้ปกครองดูแลผู้คนนับพันล้านๆๆคน
โดยไม่ต้องจบปริญญา..ฯลฯ

เพราะวิถีพระเจ้า ต่างจาก วิถีของมนุษย์.

--------------------------------------------------------------

หาใช่แผ่นกระดาษ ที่ระบุ ว่าปริญญาตรี..
 


  คำตอบที่ 19  
 

ลูกสิทธิ์

17 เม.ย. 55
เวลา 16:12:05
การเรียนจนสำเร็จ ... เป็นส่วนหนึ่ง ที่มองได้ว่าเป็นคนใช้การได้
มีความอดทน ...

มีประเทศใดในโลกบ้าง ที่ K เป็นผู้ประทานปริญญาบัตร
เพราะเหตุนี้ไหม? ... ประเทศไทย จึงมีผู้สำเร็จระดับ ป.ตรี
มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

ประเทศอื่น ๆ เขาอยากเป็นอย่างเรา แต่ไม่ได้ เขารับกับอธิการบดี

คุณค่านี้ แลกมาด้วย เกษตรกร ชาวประมง ต้องทำงานหนักขึ้น
เอาเวลามาอ่านหนังสือ ... เอาผลิตผลขาย แบ่งเป็นค่าหน่วยกิต

เกษตรกรบางคน สาขาอาชีพต่าง ๆ ไม่สามารถเล่าเรียนได้ในยุคสมัยของตน
ก็ขวนขวาย ให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้มีอนาคตทางการศึกษามากกว่าตนเอง

การได้ปริญญามา แสดงให้เห็นถึงความพยายามของคน
รุ่นต่อรุ่น แสดงให้เห็นถึงค่านิยม และความคาดหวังของ
คนในสังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่าเลยทีเดียว

 


  คำตอบที่ 20  
 

จิวแป๊ะทง

17 เม.ย. 55
เวลา 16:53:00
เถ้าแก่มาจากเมืองจีนหมอบเสื่อผื่นหนอนใบ มารวยที่เมืองไทยพันล้านหมื่นล้าน คนที่โลกเห็นว่า โง่ แต่มีเงินพาดหัวเอาดร.มาเป็นลูกน้องรองมือรองเท้า อนิจัง
 


| หน้า 1 2 3 4 5 6 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127