ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  การติดสนิทกับพระเจ้ามีวิธีไหนบ้าง ?  
 

Sir-Pai

3 ม.ค. 54
เวลา 11:55:51

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
นอกจากการอธิษฐานอ่ะครับ มีวิธีไหนบ้างบอกทีครับ

สวัสดีปีใหม่นะทุกคนน
 


คำตอบที่ 1-20 ทั้งหมด 21 คำตอบ | หน้า 1 2 |
  คำตอบที่ 1  
 

vyt

3 ม.ค. 54
เวลา 12:09:55
ท่านจงรักกันและกัน

พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา

ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา เหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดา และยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์

นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเรา ดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม

"พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เราได้รักท่าน

ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน

ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา

เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว

ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน

สิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือ ท่านจงรักกันและกัน ยน.15:9-17

 


  คำตอบที่ 2  
 

kkk

3 ม.ค. 54
เวลา 19:21:17
พระคัมภีร์ว่า ...ถ้าถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านขอสิ่งใด ท่านจะได้สิ่งนั้น ถ้าท่านยังไม่ได้ขอ ก็จงขอเถิด เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยม

สรุป... การติดสนิทพระเจ้า คือการอ่านพระวจนะ และการอธิษฐาน(พึ่งพระวิญญาณ)เสมอๆ แล้วชีวิตคต.จะเกิดผลดี เกิดผลมาก และผลนั้นจะคงอยู่
 


  คำตอบที่ 3  
 

จิวแป๊ะทง

4 ม.ค. 54
เวลา 0:33:54
จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า อย่ามีพระอื่น อย่าหมื่นประมาทคำสอนของพระเจ้า
อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจขด รักการโกหก อย่าทำให้จิตสำนึกผิดชอบตายด้าน
อย่าทำตามมนุษย์ แต่จงทำตามพระคำสั่งสอนของพระเจ้าที่มีในพระคัมภีร์
อธิษฐาน+นมัสการพระเจ้าบ่อยๆทุกเวลา

พระเยซูบอกว่า "อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคด ก็ถูกตามที่ได้เขียนไว้ว่า ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของเขาห่างไกลจากเรา เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้า เจ้าทั้งหลายละธรรมบัญญัติของพระเจ้า และกลับไปถือตามถ้อยคำของมนุษย์ที่เขาสอนต่อๆกันมานั้น"
พระเยซูบอกว่า "เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า 'พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า' แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเรา และกระทำตามคำนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า เขาเปรียบเหมือนผู้ใด เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึก เขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลา และเมื่อน้ำมาท่วม กระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่ง แต่ทำให้หวั่นไหวไม่ได้ เพราะได้สร้างไว้มั่นคง ส่วนคนที่ได้ยินและมิได้กระทำตาม เปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกบนดินไม่ก่อราก เมื่อกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งตึกนั้น ตึกนั้นก็พังทลายลงทันที และความพินาศของตึกนั้นก็ใหญ่ยิ่งนัก"
พระเยซูบอกว่า "ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา ผู้ที่ไม่รักเรา ก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา และคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเรา แต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา
อย่าเชื่อบทบัญญัติของมนุษย์ที่ว่า "เพียงแค่เชื่อเรื่องความรอด ก็ไม่จำเป็นต้องประพฤติตามพระคำของพระเจ้าแล้ว"
 


  คำตอบที่ 4  
 

shinonose

4 ม.ค. 54
เวลา 0:52:49

คือ...การดำิิเนินชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตลอดเวลา...ครับ...
 


  คำตอบที่ 5  
 

kobo

4 ม.ค. 54
เวลา 9:55:32
คำว่าติดสนิท ฟังดูมันแปล่งๆ...เหมือนเอาอะไรไปแปะ อะไร โดยใช้กาว..

มีคำอื่นที่ดีไหม...ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นเช่นนั้น ...

เช่น..ใช้คำว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์...

หรือ คำว่าถูกกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระบิดา...

หรือ คำว่ารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ...

หรือ มอบชีวีตจิตวิญญาณทั้งหมดแด่พระเจ้า..แม้ความตาย

หรือ มีจิตวิญญาณ ดัง พระทัยพระบิดา...

หรือ การเข้าใกล้พระเจ้า พระบิดาบนสวรรค์...

หรือ เป็นดังมารีย์ ที่นั่งใกล้ๆอย่างใกล้ชิด พระองค์เพื่อรับฟังพระองค์ ไม่งุ้นง่านกับสิ่งของของโลก ที่จะนำมาถวายพระองค์...

หรือการรักษาความบริสุทธิ์ในทุกด้านในสายพระเนตรพระเจ้าพระบิดา...

หรือ พบสันติสุขกับพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์...

หรือคำอื่น....ฯลฯลองคิดดูสิขอรับ ...
 


  คำตอบที่ 6  
 

หล่อฟาด

4 ม.ค. 54
เวลา 10:29:34
พระเยซูใช้คำว่า เข้าสนิท
 


  คำตอบที่ 7  
 

vyt

4 ม.ค. 54
เวลา 11:01:58
เพื่อเขาจะได้รับความชูใจและเข้าติดสนิทกันในความรัก และเข้าใจความอุดมบริบูรณ์แห่งความเข้าใจ และเข้าในความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้า คือพระคริสต์
ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์
ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อมิให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำชักชวนอันน่าฟัง
เพราะถึงแม้ว่าตัวของข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่าน แต่ใจของข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน และมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อย และเห็นความเชื่อมั่นคงของท่านในพระคริสต์
เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้น คส.2:2-6

 


  คำตอบที่ 8  
 

Sir-Pai

4 ม.ค. 54
เวลา 11:50:44
ขอบคุณมากๆครับได้ความรู้มากๆเลยครับ

ปีใหม่นี้มีความสุขทุกคนนะครับ
 


  คำตอบที่ 9  
 

จิวแป๊ะทง

4 ม.ค. 54
เวลา 16:04:57
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้า การพิสูจน์ว่า สิ่งใดมาจากพระเจ้าหรือไม่ให้ดูเปรียบกับพระคำของพระองค์ทุกสิ่ง อย่าคิดเองว่าดี มันเป็นความเลวร้าย หลายคนถูกหลอกถูกล่อลวงให้เชื่อทำตามมนุษย์ หลุดออกจากทางของพระเจ้า โดยการโน้นน้าวให้ดูเหมือนว่าดี มารใช้วิธีนี้หลอกลวงคนให้หลงจากทางแคบของพระเจ้า
จงจำไว้ ถ้าต้องการติดสนิทกับพระเจ้า ต้องรักพระเจ้าเพียงผู้เดียวจนหมดใจเชื่อฟังทำตามพระเจ้า อย่าทำตามสิ่งที่ไม่มีในพระคัมภีร์ แล้วคุณจะสัมผัสพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าเหมือนอย่างที่มีเขียนไว้ในพระธรรมกิจการ
คุณจงขับผีออกได้ คุณจะวางมือรักษาโรคได้ เรื่องในพะรธรรมกิจการเป็นเรื่องจริง และเกิดขึ้นจริง เพียงเดินตามพระเจ้าอย่าเดินตามมนุษย์
 


  คำตอบที่ 10  
 

จิวแป๊ะทง

4 ม.ค. 54
เวลา 16:22:23
พระกิติคุณทั้งสี่เล่มและพระธรรมกิจการ เป็นเรื่องจริงหรือโกหก
ถ้าเป็นเรื่องจริง แล้วทำไมคุณจึงขับผีไม่ได้ ทำไม
คุณคิดว่า พระเจ้าโกหกคุณหรือ ไหนพระเจ้าบอกว่า ผู้เชื่อจะขับผีได้ แล้วทำไมคุณขับผีไม่ได้ ทำไม จงถามตนเองว่า ทุกวันนี้คุณดำเนินชีวิตตามพระคำหรือตามมนุษย์
 


  คำตอบที่ 11  
 

shinonose

4 ม.ค. 54
เวลา 17:12:55
โกโบ...ใน 5

ที่เงี่ย...เล่น...คำนะ น้อง คำว่า ติดสนิท ไม่แปลก หรอกนะ

ติดสนิท...ก็ คือ ติดตามพระเจ้า...ด้วยความสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า
รู้จักพระเจ้าเหมือนเป็นที่สนิทใจ สนิทจิตวิญญาณ รู้จักน้ำพระทัยพระเจ้า...ด้วยการอธิษฐาน อ่านพระวจนะ นมัสการ สามัคคีธรรม และการประกอบการดีทุกอย่าง...ฯลฯ

ทั้งหมดคือ มีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์...จ้าขอบอก...

ส่วน..คำอื่น...ไว้ใช้ในโอกาสอื่นๆ...ครับ.. น้องโกโบ
...........................

และก็...เห็นด้วย กะ vyt และ ท่านจิว..ครับ
 


  คำตอบที่ 12  
 

kobo

4 ม.ค. 54
เวลา 17:25:08
ติดสนิท.


ตีสนิท.

สนิท

กาวติดสนิท เพราะตราช้าง ...มนุษย์ติดสนิทพระเจ้า เอาไปแปะติดกัน ..
ตาลก ไหมขอรับ ฟังดูแปล่งๆ


จับผิดแม้กระทั้งสิ่งนี้ พี่ชิโน
 


  คำตอบที่ 13  
 

winwinwin

4 ม.ค. 54
เวลา 18:46:20

จงติดสนิทกับพระเจ้า = ใช้ชีวิตผูกพันกับพระเจ้าจนวันตาย ( ไม่เหินห่าง )
มีประโยชน์มากมายหลายทาง อย่างอัศจรรย์ ที่พระเจ้าต้องการอวยพระพรเรา
เหมือนดั่ง สามี-ภรรยา ที่รักกันตราบจนวันตายไง

ฉธบ7:6-26 <<<สัญญาคือสัญญา >>>เพราะพระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่อ


 


  คำตอบที่ 14  
 

winwinwin

4 ม.ค. 54
เวลา 19:01:42


ฉธบ10:20 พระเจ้ากำชับไว้แล้ว
 


  คำตอบที่ 15  
 

winwinwin

4 ม.ค. 54
เวลา 19:56:16
การใช้ฃีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้า จะมีการปกป้องอยู่ในนั้น

สิ่งสำคัญ พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระเจ้ามีใจจริงตั้งใจจริงเอาจริง
กับทางพระเจ้า ไม่ได้เดินกันแบบเล่นๆ นับถือพระเจ้าเหมือนนับถือศาสนาหนึ่งเท่านั้น

" ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฎิเสธไม่รับความรู้
เราก็ปฎิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา ...โฮเชยา4:6


" เพราะเราประสงค์ความรักมั่นคง ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องบูชา " โฮเชยา6:6

" ให้เรารู้จัก ให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า...." โฮเชยา6:3


เราทุกคนรู้จักพระเจ้าดีพอแล้วหรือยัง ?????

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าจะสำแดงการอัศจรรย์มากมาย
ถ้าคนที่ไม่เตรียมตัว มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระวิญญาณของพระเจ้า
จะแยกอะไรไม่ออก ระบบการแยกแยะจะสับสนมาก ทางความคิด
เพราะมารซาตานก็กำลังเร่งเวลาของมันเหมือนกัน ...ลั ฆ่า และทำลาย คืองานของมัน...

ผีห่าซาตาน มันต้องการให้คนตกบึงไฟนรกไปอยู่กับมันมากๆๆๆๆๆ
ใคร?จะไปอยู่กับมาร .... ใคร?จะไปอยู่กับพระเจ้า ดูกันบนโลกนี้แหละ ชัดเจนดี

แพะ กับ ผู้ไม่เชื่อจะไปอยู่ที่บึงไฟ

แต่...

แกะที่ฟังเสียงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้า เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ พระเจ้าจะรับไปอยู่ด้วย

ตะเกียงใครตะเกียงมันเด้อ...อย่าทำเป็นเล่นๆกับพระเจ้าเด้อ
 


  คำตอบที่ 16  
 

winwinwin

4 ม.ค. 54
เวลา 20:07:54
โมทนาเพราะความรอดของพระเจ้า สดด118:14-26

พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า

เสียงแห่งความยินดีและความรอดอยู่ในพลับพลาของผู้ชอบธรรมว่า "พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์ห้าวหาญนัก

พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์เป็นที่เชิดชู พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์ห้าวหาญนัก"

ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่ และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์

พระเยโฮวาห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก แต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราช

ขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั้นไปและจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์

นี่คือประตูของพระเยโฮวาห์ คนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้

ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ และมาเป็นความรอดของข้าพระองค์

ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว

การนี้เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเรา

นี่เป็นวันซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ขอประทานความจำเริญแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด

ขอให้ท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระเยโฮวาห์จงได้รับพระพร ข้าพเจ้าทั้งหลายอวยพรท่านทั้งหลายจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
 


  คำตอบที่ 17  
 

shinonose

4 ม.ค. 54
เวลา 20:28:14
ถึง...น้องโกโบ

สนุกมากไหมน้อง? ไม่มีอะไรทำแล้วหรือ ...ครับพ้ม..

มากาวตราช้างอะไร ...กัน...
เล่นไม่เป็นเรื่อง....นะเรา ...เออ...
 


  คำตอบที่ 18  
 

winwinwin

4 ม.ค. 54
เวลา 20:30:37
และท่านทั้งหลายได้รับการเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และ ท่านทุกคนก็มีความรู้... 1ยน2:20

 


  คำตอบที่ 19  
 

จิวแป๊ะทง

4 ม.ค. 54
เวลา 21:10:12
ระวังให้ดี
พระเยซูสอนรูปแบบอัครทูต แต่มนุษย์ก็ล่อลวงให้เป็นคนหมิ่นประมาทรูปแบบของพระเยซู ด้วยรูปแบบของศบ.อย่างที่ทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ ถ้าทำตามก็จะเป็นคนหมิ่นประมาทรูปแบบของพระเยซูด้วย นี่แหล่ะที่เรียกว่า นมัสการที่ไร้ประโยชน์ เพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วย 180กว่าปีในไทยจึงไร้ประโยชน์
 


  คำตอบที่ 20  
 

4u

5 ม.ค. 54
เวลา 12:48:48
ติดสนิทกับพระเจ้า ต้องนั่งใกล้พระบาทพระเยซู

38 มารธาและมารีย์และต่อมาเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไป พระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมารธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอ
39 มารธามีน้องสาวชื่อมารีย์ มารีย์ก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วย
40 แต่มารธายุ่งในการปรนนิบัติมากจึงมาทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ ซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปรนนิบัติแต่คนเดียว ขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์เถิด"
41 แต่พระเยซูตรัสตอบเธอว่า "มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก
42 สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้"

 


| หน้า 1 2 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127