ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  วันประสูติพระเยซู ตามพระคัมภีร์  
 

จิวแป๊ะทง

1 พ.ย. 53
เวลา 21:06:56

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
วันประสูติพระเยซู ตามพระคัมภีร์
วันประสูติพระเยซู ตรงกับวันที่15เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า)


ไม่มีการบันทึกวันประสูติของพระเยซูในพระคัมภีร์ แต่ก็สามารถสืบค้นได้จากวันเกิดของยอห์นผู้จัดเตรียมทาง

ลูกา 1
5 ในรัชกาลเฮโรด กษัตริย์ของยูเดีย มีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเศคาริยาห์ อยู่ในเวรอาบียาห์ ภรรยาของเศคาริยาห์ ชื่อเอลีซาเบธ อยู่ในตระกูลอาโรน
...
13 แต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่า "เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธ ภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์น
เวรอาบียาห์ อยู่ช่วงไหน
1พงศาวดาร 24:7-18
7 ฉลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที่สองตกแก่เยดายาห์
8 ที่สามแก่ฮาริม ที่สี่แก่เสโอริม
9 ที่ห้าแก่มัลคิยาห์ ที่หกแก่มิยามิน
10 ที่เจ็ดแก่ฮักโขส ที่แปดแก่อาบียาห์
11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิยาห์
12 ที่สิบเอ็ดแก่ชิเอลียาชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม
13 ที่สิบสามแก่หุปปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ
14 ที่สิบห้าแก่บิลกาห์ ที่สิบหกแก่อิมเมอร์
15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร์ ที่สิบแปดแก่ฮัปปิสเซส
16 ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ยี่สิบแก่เยเฮเซเคล
17 ที่ยี่สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล
18 ที่ยี่สิบสามแก่เดไลยาห์ ที่ยี่สิบสี่แก่มาอาซิยาห์
1ปี แบ่งเป็น 24 ช่วง ช่วงที่8 ก็อยู่ปลายเดือนที่สี่(ปฏิทินของพระเจ้า)
เดือนที่สี่(ปฏิทินของพระเจ้า) ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้า มาปรากฏแก่เศคาริยาห์ ในเวรอาบียาห์ บอกว่า นางเอลีซาเบธ ภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์น
เดือนที่ห้า(ปฏิทินของพระเจ้า) ภรรยาของเศคาริยาห์ ชื่อเอลีซาเบธมีท้อง เพราะว่า เดือนที่สี่อยู่เวรคงไม่ได้ยุ่งกับภรรยา
ลูกา 1
24 ภายหลังนางเอลีซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์ แล้วไปซ่อนตัวอยู่ห้าเดือนพูดว่า
25 "พระเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้า ในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตร เพื่อความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปเสีย"
26 เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้น ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ
27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ง ที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟ เป็นคนในเชื้อวงศ์ดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์
เดือนที่สิบเอ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) (5+6) เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งท้องได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียล ไปบอกหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์
เดือนที่เจ็ดปีถัดไป(ปฏิทินของพระเจ้า) (11,12,1-7) นางมารีย์ตั้งท้องครบ9เดือน พระเยซูประสูติ

ตอนนี้เรารู้แล้วว่า พระเยซูประสูติเดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) แล้วมีอะไรสนับสนุนอีกไหม มีครับ

ลูกา2:7 นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม
คำว่า รางหญ้า แปลจากคำว่า manger คำว่า manger แปลมาจากคำว่า φάτνῃ
คำว่า φάτνῃ สามารถแปลได้2อย่าง คือคำว่า รางหญ้า หรือ ซุ้ม คนแปลเห็นว่าอยู่ในคอกสัตว์ และไม่สนใจเทศกาลของพระเจ้า จึงแปลเป็นคำว่า รางหญ้า
ถ้าแปลว่า ซุ้ม แสดงว่า เป็นเทศกาลอยู่เพิงจึงสร้างซุ้มฟางหญ้าให้พระเยซู

เทศกาลอยู่เพิง ตรงกับวันที่15เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) ถึงวันที่21เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) โดยวันแรกให้ประชุมบริสุทธิ์ เมื่อครบเจ็ดวัน ให้จัดประชุมบริสุทธิ์อีกครั้งในวันที่22เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) (เลวีนิติ 23:34-36)
พระเยซูประสูติวันที่15เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) ซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าให้ประชุมบริสุทธิ์ เมื่อครบ8วันพระเยซูทำพิธีสุนัต คือวันที่22เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) ซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าให้ประชุมบริสุทธิ์เช่นกัน

เทศกาลอยู่เพิงเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองมีแต่กินและกิน (กันดารวิถี 29:12-38)

เฉลยธรรมบัญญัติ16:16 บรรดาผู้ชายทั้งสิ้นจะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละสามครั้ง ณ สถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง

(เทศกาลปัสกา-การไถ่) พระเยซู ถูกตรึงบนกางเขน+สิ้นพระชนม์+ฟื้นคืนพระชนม์
(เทศกาลสัปดาห์-การเก็บเกี่ยว) วันเพ็นเทคอสต์
(เทศกาลอยู่เพิง-ฉลองชื่นชมยินดีระลึกถึงพระพรจากพระเจ้า) วันประสูติพระเยซู

วันประสูติพระเยซู ตรงกับวันที่15เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า)
 


คำตอบที่ 1-20 ทั้งหมด 254 คำตอบ | หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | หน้าถัดไป 
  คำตอบที่ 1  
 

4u

2 พ.ย. 53
เวลา 17:55:04
แร้ว วันที่ 25 ธค มายังงัย อ่า
 


  คำตอบที่ 2  
 

จิวแป๊ะทง

2 พ.ย. 53
เวลา 21:17:33
วันที่25เป็นวันที่มนุษย์ตั้งขึ้น
เพราะว่า วันที่25ธันวาเป็นวันเกิดพระอาทิตย์ พวกคริสเตียนไม่ออกมาร่วมฉลองกับพวกเขา คนที่ออกมาร่วมฉลองกับพวกเขาก็เป็นคนเล่นชู้กับพระอื่น
คศ.350 Pope Julius 1 จึงกำหนดให้วันที่25ธันวาเป็นวันเกิดพระเยซู เพื่อให้คริสเตียนออกมาร่วมฉลองกับพวกเขาเหล่านั้น

ประวัติความเป็นมาของทุกเหตุการณ์
http://teachinghearts.org/dre00timeline.html
 


  คำตอบที่ 3  
 

จิวแป๊ะทง

14 พ.ย. 53
เวลา 12:20:29
อิสยาห์ 66
22 "เพราะสวรรค์ใหม่ และแผ่นดินโลก ใหม่ ซึ่งเราจะสร้าง จะยังอยู่ต่อหน้าเราฉันใด พระเจ้าตรัสดังนี้ เชื้อสายของเจ้าและชื่อของเจ้าจะยังอยู่ฉันนั้น
23 พระเจ้าตรัสว่า ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต มนุษย์ทั้งสิ้นจะมานมัสการต่อเรา
นี่คือพระคำที่กล่าวถึงเหตุการณ์ข้างหน้า ในยุดสุดท้ายมนุษย์ทั้งสิ้น(เรา+ยิว)จะมานมัสการพระเจ้าในวันขึ้นค่ำ และวันสะบาโต พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนปฏิทินของพระเจ้าเลย พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระเจ้านับวันตามดวงจันทร์ มีแต่มนุษย์ที่เปลี่ยนนับตามดวงอาทิตย์
จงกลับใจ ทำตามวิธีทางของพระเจ้า คิดอย่างที่พระเจ้าคิด ทำตามที่พระเจ้ากำหนดให้ทำ
 


  คำตอบที่ 4  
 

จิวแป๊ะทง

14 พ.ย. 53
เวลา 12:24:33
พระเจ้าตรัสว่า ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต มนุษย์ทั้งสิ้นจะมานมัสการต่อเรา
 


  คำตอบที่ 5  
 

bk

14 พ.ย. 53
เวลา 19:52:08
ใกล้คริสมาสต์แล้วสินะ ลุงจิว จำได้ว่าเราเคยถกกันเรื่องนี้มาหนหนึ่งแบบยาว ๆ เลย

ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้นมัสการพระองค์ได้ทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานที่

รักกัน รักกัน
 


  คำตอบที่ 6  
 

Martijn

14 พ.ย. 53
เวลา 21:02:47
ไม่สำคัญว่าพระเยซูประสูติวันไหน

แต่ที่สำคัญมากกว่าคือองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาประสูติจากหญิงพรหมจารีย์จริงๆ
 


  คำตอบที่ 7  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 0:06:28
ลูกแห่งความจริง ลูกแห่งมุสา
ความจริงคือความจริง มุสาคือมุสา
มุสาสร้างความจริง ความจริงสร้างความแตกแยกยุคสุดท้าย
 


  คำตอบที่ 8  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 1:36:45
พระเจ้าแห่งความจริง เราเป็นลูกแห่งความจริง
ถ้าคุณสามารถโกหกว่า วันคริสมาสเป็นวันประสูติพระเยซูโดยไม่รู้สึกอะไรเลย ก็ต้องพิจารณาล่ะว่า สิ่งที่ทำกันโดยไม่มีในพระคัมภีร์ เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือตนเอง
ถ้าพระเจ้าต้องการให้คนทั้งโลกรอด พระเจ้าตรัสสั่งคำเดียวก็รอดทั้งหมดแล้ว ไม่ต้องโกหกวันประสูติเพื่อจัดงาน พระเจ้าเกลียดการโกหกเกลียดคนไม่เชื่อฟัง
 


  คำตอบที่ 9  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 1:52:51
ถ้าคุณไม่ช่วยงานหรือไม่ได้ร่วมงานวันคริสมาสแล้ว ถูกต่อว่า ก็จงตอบกลับไปว่า คุณคือลูกของพระเจ้าแห่งความจริง ไม่ใช่ลูกแห่งการมุสา คุณเกลียดการโกหกเหมือนอย่างที่พระเจ้าเกลียด
 


  คำตอบที่ 10  
 

หล่อฟาด

15 พ.ย. 53
เวลา 11:32:51
สำหรับหล่อฟาดแล้ว
วันคริสตมาสไม่ใช่วันเกิดพระเยซู

แต่เป็นวันที่"ระลึก"ถึงการมาประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด
 


  คำตอบที่ 11  
 

Martijn

15 พ.ย. 53
เวลา 11:50:19
ตามคห.ที่10
มันเป็นแค่วันระลึก ถึงการบังเกิดของพระผู้ช่วยให้รอด
เพราะถ้าเป็นวันไหนเวลาไหน พระคัมภีร์คงบอกตรงๆไปแล้ว

เพียงแต่ในช่วงหลังๆ จากการระลึก กลายเป็น การเฉลิมฉลองจนเกินไป
จนทำให้ลำบากใจที่จะไปร่วมงานที่โบสถ์

เพราะผมต้องการเฝ้าเดี่ยวด้วยความสงบสันติ ในวันระลึกถึงการทรงบังเกิด มากกว่า

แต่สำหรับผม
วันไหนจะเป็นวันอะไร ไม่มีความสำคัญ เท่ากับ การที่พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และไถ่เราให้พ้นจากไฟนรก
 


  คำตอบที่ 12  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 12:38:49
ลูกแห่งการมุสา ย่อมเห็นการโกหกเป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับได้ในชีวิตของเขาแน่นอน

คำเตือนของอาจารย์เปาโล
1ทิโมธี
4:1 บัดนี้ พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปิศาจ
4:2 การหน้าซื่อใจคดของคนที่พูดโกหก คือทำไปทั้งรู้ๆเหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปบนจิตสำนึกผิดชอบของเขา
 


  คำตอบที่ 13  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 12:44:15
10..
หล่อฟาด ลูกแห่งการมุสา พระผู้ช่วยให้รอดมี2องค์แล้วหรือไง

จึงบิดเบืยนเหมือนว่า ไม่ใช่พระเยซูแล้ว อย่าให้การมุสาครอบงำจิตใจอีกเลย
 


  คำตอบที่ 14  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 13:09:33
11...Martijn
ขณะที่บอกว่า ลัทธินั้นโกหกและล่อลวงลูกแกะของพระเจ้า
แต่Martijnก็รับวันคริสมาสของเขามาบูชา
เมื่อถึงวันนั้น คงรับเครื่องหมาย666มาบูชาโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน
 


  คำตอบที่ 15  
 

4u

15 พ.ย. 53
เวลา 14:51:25
รู้สึก ข้อความ ก่อนหน้านี้จะหายไป มีการลบข้อมูลทิ้งไปบางส่วน (ทำไม)

และรู้สึก ลุงจิว จะเป็นเดือด เป็นร้อน ในเรื่อง วัน เวลา เทศกาล อยู่เนืองๆ

เชื่อว่า ลุงคงมิได้ไป วันคริสตมาส วันศุกร์ประเสริฐ วันอีสเตอร์ ฯลฯกะเขาแน่

การจัดงานต่าง ๆ ก็เพื่อ ระลึกถึงความหมายของ" วัน " วันนั้น และเป็นการประกาศฯ เพื่อนำคนไม่เชื่อให้เข้ามาด้วย คงมิได้ไปเคารพ บูชา ถือฤกษ์ ถือวัน หรอกนะลุง
แร้ว คจ. ที่ลุงอยู่ เขาไม่จัด คริสตมาส อีสเตอร์ ฤา ???
 


  คำตอบที่ 16  
 

หล่อฟาด

15 พ.ย. 53
เวลา 15:07:11
จริงๆวันระลึกถึงการมาบังเกิดของพระเยซูเราก็ต้องระลึกทุกวันอยู่แล้วแหละคับ
แม้แต่วันนี้ก็ใช่ พรุ่งนี้ก้ใช่ ทุกๆวันก็ใช่

แต่คริสตมาสเป็นช่วงที่คนเปิดใจ ให้ความสนใจ เราก็ใช้จังหวะนี้ไม่ดีเหรอคับ ชวนคนไปโบสถ์ได้ง่ายๆ เป็นพยานได้ง่ายๆ เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวได้เยอะดี ทำไมต้องต่อต้านละคับ
 


  คำตอบที่ 17  
 

4u

15 พ.ย. 53
เวลา 15:34:46
เห็นด้อย กะ หล่อนะ........

แต่เกรงว่า เราจะกลายเป็นลูกแห่งการมุสาไปด้อยอ่ะป่าวเนี้ย อุอุ
 


  คำตอบที่ 18  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 16:00:23
แน่นอน เพราะว่าเห็นว่าโกหกเพื่อให้คนมาเชื่อพระเจ้าเป็นเรื่องดี
มนุษย์ชอบคิดเองว่า ทำบาปเพื่อคนจะได้มาเชื่อพระเจ้าเป็นเรื่องดี

หรือเพราะคุณยังไม่เข้าใจว่า ใครเป็นผู้ให้ความรอด จึงคิดว่า การโกหกให้เขามาแล้วเขาจะเชื่อ

แต่ในวันนั้น วันที่มีการพิพากษา จะตะโกนจากบึงไฟว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า...." แล้วพระเยซูจะตอบว่าอะไรก็คงรู้แล้ว

คนโกหกทำบาปพระเจ้าจะให้เข้าสวรรค์อย่างนั้นหรือไง

 


  คำตอบที่ 19  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 16:41:34
1ซามูเอล 15 พระเจ้าสั่งให้ซาอูลไปโจมตีอามาเลข และทำลายบรรดาที่เขามีนั้นเสียให้สิ้นเชิง
20 ซาอูลเรียนซามูเอลว่า "ข้าพเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามที่พระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้คุมตัวอากักพระราชาแห่งคนอามาเลขมา และข้าพเจ้าก็ได้ทำลายคนอามาเลขเสียอย่างสิ้นเชิง
21 แต่พวกพลได้เก็บส่วนของทรัพย์เชลยรวมทั้งแกะและโคส่วน ที่ดีที่สุดจากของซึ่งกำหนดให้ทำลายนั้น เพื่อนำมาเป็นเครื่องสัตวบูชา แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่ในเมืองกิลกาล"
22 และซามูเอลกล่าวว่า "พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้
ซาอูลพินาจเพราะคิดไปเองว่า ดี
 


  คำตอบที่ 20  
 

จิวแป๊ะทง

15 พ.ย. 53
เวลา 16:45:45
อย่าคิดว่า การโกหก เป็นเรื่องดี แม้จะโกหกเพื่อพระเจ้า
 


| หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | หน้าถัดไป 


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127