ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  วันประสูติพระเยซู ตามพระคัมภีร์  
 

จิวแป๊ะทง

1 พ.ย. 53
เวลา 21:06:56

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
วันประสูติพระเยซู ตามพระคัมภีร์
วันประสูติพระเยซู ตรงกับวันที่15เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า)


ไม่มีการบันทึกวันประสูติของพระเยซูในพระคัมภีร์ แต่ก็สามารถสืบค้นได้จากวันเกิดของยอห์นผู้จัดเตรียมทาง

ลูกา 1
5 ในรัชกาลเฮโรด กษัตริย์ของยูเดีย มีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเศคาริยาห์ อยู่ในเวรอาบียาห์ ภรรยาของเศคาริยาห์ ชื่อเอลีซาเบธ อยู่ในตระกูลอาโรน
...
13 แต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่า "เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธ ภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์น
เวรอาบียาห์ อยู่ช่วงไหน
1พงศาวดาร 24:7-18
7 ฉลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที่สองตกแก่เยดายาห์
8 ที่สามแก่ฮาริม ที่สี่แก่เสโอริม
9 ที่ห้าแก่มัลคิยาห์ ที่หกแก่มิยามิน
10 ที่เจ็ดแก่ฮักโขส ที่แปดแก่อาบียาห์
11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิยาห์
12 ที่สิบเอ็ดแก่ชิเอลียาชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม
13 ที่สิบสามแก่หุปปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ
14 ที่สิบห้าแก่บิลกาห์ ที่สิบหกแก่อิมเมอร์
15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร์ ที่สิบแปดแก่ฮัปปิสเซส
16 ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ยี่สิบแก่เยเฮเซเคล
17 ที่ยี่สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล
18 ที่ยี่สิบสามแก่เดไลยาห์ ที่ยี่สิบสี่แก่มาอาซิยาห์
1ปี แบ่งเป็น 24 ช่วง ช่วงที่8 ก็อยู่ปลายเดือนที่สี่(ปฏิทินของพระเจ้า)
เดือนที่สี่(ปฏิทินของพระเจ้า) ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้า มาปรากฏแก่เศคาริยาห์ ในเวรอาบียาห์ บอกว่า นางเอลีซาเบธ ภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์น
เดือนที่ห้า(ปฏิทินของพระเจ้า) ภรรยาของเศคาริยาห์ ชื่อเอลีซาเบธมีท้อง เพราะว่า เดือนที่สี่อยู่เวรคงไม่ได้ยุ่งกับภรรยา
ลูกา 1
24 ภายหลังนางเอลีซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์ แล้วไปซ่อนตัวอยู่ห้าเดือนพูดว่า
25 "พระเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้า ในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตร เพื่อความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปเสีย"
26 เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้น ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ
27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ง ที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟ เป็นคนในเชื้อวงศ์ดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์
เดือนที่สิบเอ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) (5+6) เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งท้องได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียล ไปบอกหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์
เดือนที่เจ็ดปีถัดไป(ปฏิทินของพระเจ้า) (11,12,1-7) นางมารีย์ตั้งท้องครบ9เดือน พระเยซูประสูติ

ตอนนี้เรารู้แล้วว่า พระเยซูประสูติเดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) แล้วมีอะไรสนับสนุนอีกไหม มีครับ

ลูกา2:7 นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม
คำว่า รางหญ้า แปลจากคำว่า manger คำว่า manger แปลมาจากคำว่า φάτνῃ
คำว่า φάτνῃ สามารถแปลได้2อย่าง คือคำว่า รางหญ้า หรือ ซุ้ม คนแปลเห็นว่าอยู่ในคอกสัตว์ และไม่สนใจเทศกาลของพระเจ้า จึงแปลเป็นคำว่า รางหญ้า
ถ้าแปลว่า ซุ้ม แสดงว่า เป็นเทศกาลอยู่เพิงจึงสร้างซุ้มฟางหญ้าให้พระเยซู

เทศกาลอยู่เพิง ตรงกับวันที่15เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) ถึงวันที่21เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) โดยวันแรกให้ประชุมบริสุทธิ์ เมื่อครบเจ็ดวัน ให้จัดประชุมบริสุทธิ์อีกครั้งในวันที่22เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) (เลวีนิติ 23:34-36)
พระเยซูประสูติวันที่15เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) ซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าให้ประชุมบริสุทธิ์ เมื่อครบ8วันพระเยซูทำพิธีสุนัต คือวันที่22เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า) ซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าให้ประชุมบริสุทธิ์เช่นกัน

เทศกาลอยู่เพิงเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองมีแต่กินและกิน (กันดารวิถี 29:12-38)

เฉลยธรรมบัญญัติ16:16 บรรดาผู้ชายทั้งสิ้นจะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละสามครั้ง ณ สถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง

(เทศกาลปัสกา-การไถ่) พระเยซู ถูกตรึงบนกางเขน+สิ้นพระชนม์+ฟื้นคืนพระชนม์
(เทศกาลสัปดาห์-การเก็บเกี่ยว) วันเพ็นเทคอสต์
(เทศกาลอยู่เพิง-ฉลองชื่นชมยินดีระลึกถึงพระพรจากพระเจ้า) วันประสูติพระเยซู

วันประสูติพระเยซู ตรงกับวันที่15เดือนที่เจ็ด(ปฏิทินของพระเจ้า)
 


คำตอบที่ 241-254 ทั้งหมด 254 คำตอบ หน้าที่แล้ว | หน้า 11 12 13 |
  คำตอบที่ 241  
 

Chinra

13 ธ.ค. 53
เวลา 20:56:35
นับตามดวงจันทร์ ทำไมบางปีก็มาเร็ว บางปีก็มาช้าอ่ะ แล้วอย่างงี้มันจะเรียกว่าครบปีหรอครับ
 


  คำตอบที่ 242  
 

C.Pink

14 ธ.ค. 53
เวลา 0:41:46
โรม 14:5 คนหนึ่ง -->ถือว่า วันหนึ่ง ดีกว่าอีกวันหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่ง -->ถือว่า ทุกวัน เหมือนกัน -->ขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิด
:6 ผู้ที่ถือวัน -->ก็ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่กิน -->ก็กิน เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้กิน -->ก็มิได้กิน เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบพระคุณพระเจ้า
:7 ในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียว และไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียว

กาลาเทีย 4:9 แต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้ว หรือที่ถูกก็คือ พระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้ว เหตุไฉน -->ท่านจึงจะกลับไปหาภูตผีปิศาจซึ่งอ่อนแอและอเนจอนาถ และอยากจะเป็นทาส ของสิ่งเหล่านั้นอีก
:10 ท่านถือ -->วัน -->เดือน -->ฤดู และ -->ปี
:11 ข้าพเจ้าเกรงว่า การที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้น จะไร้ประโยชน์

โรม 14:14 ข้าพเจ้ารู้และปลงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่า ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลย แต่ ถ้าผู้ใด-->ถือว่า--> สิ่งใด--> เป็นมลทิน สิ่งนั้น-->ก็เป็นมลทิน -->สำหรับ--> คนนั้น
 


  คำตอบที่ 243  
 

C.Pink

14 ธ.ค. 53
เวลา 0:43:12
กาลาเทีย 3:22 แต่ พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาป
เพื่อ -->จะประทานตามพระสัญญา แก่ คนทั้งปวงที่เชื่อ
โดย -->อาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ -->เป็น -->หลัก

โรม 1:17 เพราะว่า -->ในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ
ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ

กิจการ 15:9 พระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขา แต่ทรงชำระใจเขาให้บริสุทธิ์ โดยความเชื่อ
:10 ถ้าอย่างนั้น -->ทำไมท่าน(จิวแป๊ะลุง)ทั้งหลาย -->จึงทดลองพระเจ้า -->โดยวางแอกบนคอของพวกสาวก ซึ่งบรรพบุรุษของเรา -->หรือตัวเรา(จิวแป๊ะลุง)เอง ก็ดี -->แบกไม่ไหว

กฏเรื่องวันสะบาโต จะต้องถือการหยุดทำงานทั้งปี ในปีที่เจ๊ด เป็นปีสะบาโตด้วย
ในปีที่เจ๊ด พระธรรมเดิมเต้าให้ทิ้งสวนให้ร้างไว้ เพื่อให้คนจนมาเก็บกิน

ดังนั้น ลุงจิวต้องไม่รับเงินเดิอนค่าโพส ทั้งปี ด้วยนะ ลุงจิวทำได้ป่าว
เพื่อให้คนจน มารับเงินเดือนในปีที่เจ็ด แทน ลุงจิวบ้างอ่ะ
 


  คำตอบที่ 244  
 

จิวแป๊ะทง

14 ธ.ค. 53
เวลา 8:56:58
C.Pink...
ก็เลยทิ้งแอกของพระเจ้า แล้วไปเอาแอกของพระอื่นมาแบกแทน เล่นชู้ได้ใจจริงๆ
 


  คำตอบที่ 245  
 

chinra

14 ธ.ค. 53
เวลา 11:21:21
ไม่ค่อยชอบ #244 เท่าไหร่เลยอ่า
 


  คำตอบที่ 246  
 

จิวแป๊ะทง

14 ธ.ค. 53
เวลา 12:44:23
กลัวความจริง หรือ
สามีใจดี กลัวจะทำไม่ไหว สงสารบอกว่า งานบ้าน จะทำหรือไม่ทำก็ได้ พักผ่อนสบายๆ
ภรรยาก็เลยไม่ทำงานบ้านสามี บอกว่าทำไม่ไหว แต่ไปทำงานบ้านของชายอื่นแทน

ต้องเขียนแบบนี้ใช่ไหม แต่คนที่เล่นสนุกจนเมามาย ยังไงก็ไม่เข้าใจ
 


  คำตอบที่ 247  
 

Grazie

14 ธ.ค. 53
เวลา 13:49:55
พี่น้องทั้งหลาย ถ้าผู้ใดถูกครอบงำอยู่ในความผิดบาป ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย

จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะทำให้พระราชบัญญัติของพระคริสต์สำเร็จ

เพราะว่าถ้าผู้ใดถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้งๆที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย ผู้นั้นก็หลอกตัวเอง

แต่ให้ทุกคนสำรวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตนเองผู้เดียว ไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น

เพราะว่าทุกคนต้องแบกภาระของตนเอง

ส่วนผู้ที่รับคำสอนในพระวจนะแล้ว จงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด

อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น//กท6:1-7//

***ไม่เห็นว่าC.Pink...จะเล่นชู้ตรงไหนเลยนี่ลุงจิว
 


  คำตอบที่ 248  
 

pacta

14 ธ.ค. 53
เวลา 14:05:45
จะเลิกต่อล้อต่อเถียงกันได้ยัง!!

จะเลิกเข้าส่วนในการไร้สาระนี้ได้ยัง!!

จะเลิกยุ่งกับความเชื่อกับความเห็นส่วนตัวของท่านจิวได้ยัง!!

ไม่รู้หรอเขาอุตส่าห์ประกาศมาแล้ว ว่าถ้าเรายังเถียงเขาเขาก็จะตอบกลับมาให้เราเคืองอีก แต่ถ้าเราปล่อยให้กระทู้ตกไปเขาก็จะไม่พูดอะไร

แล้วทำไมพี่น้องยังเข้าส่วนในการไร้สาระเถียงกันไม่รู้จบอีกอ่ะ?

ประจักษ์พยายก็มีอยู่แล้ว ว่า ท่านจิวแป๊ะทง มีความเชื่อที่สุดโต่ง หัวรั้นไม่ฟังใคร ถือทิฏฐิ ไร้ซึ่งความเข้าใจ ซ้ำร้ายยังเป็นคนที่ชอบกล่าวโทษอย่างอุฉกาจ

ใครเป็นถุงหนังใหม่ก็อย่าไปเถียงต่ออีกเลย แทนที่จะได้ลับสมองกันเรื่องพระเจ้า เราจะได้เป็นพวกสมองมีแต่ของเหลวนิ่มๆในกระโหลก ถ้าเราขืนไปข้องแวะทุ่มเถียงกับเขาอีก

พอเหอะ!! หยุดการทุ่มเถียงโดยไร้สาระ กับคนอย่างนี้อีก...

อย่าต่อความยาวอีกนะ ถ้ายังเรารัก "สันติสุข" ของพระเยซูที่ทรงมอบให้อยู่
 


  คำตอบที่ 249  
 

จิวแป๊ะทง

14 ธ.ค. 53
เวลา 17:01:04
คนที่ไม่ทำตามคำสั่งของพระเจ้า และไปทำตามพระอื่น พระเจ้าเรียกว่า คนเล่นชู้
เมื่อรับแอกของพระเจ้าไม่ไหวก็พักสบายๆไป เพราะพระเจ้าอนุญาติ แต่แทนที่จะพักสบายๆ เขาไปรับแอกของพระอื่นมาใส่แทน แบบนี้เรียกว่า คนเล่นชู้

เขาคิดว่า ธรรมบัญญัติสมบรูณ์แล้ว จะเล่นชู้กับพระอื่นได้ ฆ่าคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ โกหกได้
 


  คำตอบที่ 250  
 

Martijn

14 ธ.ค. 53
เวลา 21:11:23
55555+ (หัวเราะหน่อยๆ)

เอาเป็นว่าถึงวันประสูติจริงๆของปีหน้าช่วยโพสบอกด้วยนะครับ เผื่อๆผมจะไปร่วมแจมได้

เพราะผม งอนๆโบสถ์ผม ที่คริสต์มาส(25ธ.ค.)จัดเกมสนุกสนานจนเกินเหตุ เลยไม่คิดจะไป

และบ้านผมก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันที่บ้าน(เผอิญแต่ละคนจะอยู่คนละโบสถ์ คือ ผมกับน้องชาวอยู่โบสถ์นึง พ่อแม่น้องสาวอยู่อีกโบสถ์ อากงก็อยู่อีกโบสถ์) เพราะว่ามันก็คือวันๆนึงเท่านั้น
 


  คำตอบที่ 251  
 

จิวแป๊ะทง

14 ธ.ค. 53
เวลา 21:56:01
วันประสูติพระเยซู 15 เดือน7 (ปฏิทินของพระเจ้านับตามดวงจันทร์)
ปีคศ.2010 ตรงกับวันที่ เย็นวันที่22ถึงเย็นวันที่23กันยา2010
ปีคศ.2011 ตรงกับวันที่ เย็นวันที่12ถึงเย็นวันที่13ตุลา2011
ปีคศ.2012 ตรงกับวันที่ เย็นวันที่30กันยาถึงเย็นวันที่1ตุลา2012
 


  คำตอบที่ 252  
 

เมเม่จัง

20 ธ.ค. 53
เวลา 17:26:03
พระเจ้าทรงแสนดี ... (ฮาเลลูยา)

 


  คำตอบที่ 253  
 

4u

25 ธ.ค. 53
เวลา 13:23:27
แระแร้ว วันที่ 25 ธค ก้อมาถึง

"""""""""""""""""HAPPY... BIRTHDAY ....JESES"""""""""""""""""""

Merry Christmas จร้า ลุงจิว

ขอให้มีฟามสุขมาก ๆ กับวันนี้นะ คิคิ

ยิ้มหน่อย ... คนเขาก้อมีฟามสุขกันทั้งโลก อ่ะ
 


  คำตอบที่ 254  
 

จิวแป๊ะทง

1 ก.พ. 54
เวลา 16:35:38
เฉลย ธรรมบัญญัติ16:16 บรรดาผู้ชายทั้งสิ้นจะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละสามครั้ง ณ สถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง

เทศกาลปัสกา(ความรอดของบุตรหัวปีชาวยิว) พระเจ้าให้ฉลองเพราะว่า ช่วงเวลานี้ในอนาคต พระเยซู ถูกตรึงบนกางเขน+สิ้นพระชนม์+ฟื้นคืนพระชนม์
เทศกาลสัปดาห์(การเก็บเกี่ยว) พระเจ้าให้ฉลองเพราะว่า ช่วงเวลานี้ จะเป็นวันเพ็นเทคอสต์ วันที่คนของพระเจ้าจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือคนของพระเจ้า และคนของพระเจ้าทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
เทศกาลอยู่เพิง(ฉลองชื่นชมยินดีระลึกถึงพระพรจากพระเจ้า) พระเจ้าให้ฉลองเพราะว่าอะไร
 


หน้าที่แล้ว | หน้า 11 12 13 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127