ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  เพลงคริสตมาสภาษาไทย  
 

Pet

24 ต.ค. 51
เวลา 11:41:21

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
ใครมีเพลงคริสตมาสภาษาไทย
ทำนองเพลงที่สามารถรำไทยได้บ้างคะ

หากใครมีคำแนะนำ บอกได้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอพระเจ้าอวยพร
 


คำตอบที่ 1-5 ทั้งหมด 5 คำตอบ | หน้า 1 |
  คำตอบที่ 1  
 

พี่จา

19 พ.ย. 51
เวลา 15:13:52
ดอกคริสตมาสหมายถึง
 


  คำตอบที่ 2  
 

เอ่

2 ธ.ค. 51
เวลา 12:52:36
อยากฟังเพลงคริสตมาสจังเลย
 


  คำตอบที่ 3  
 

ทราย

6 ธ.ค. 51
เวลา 9:31:33
้เดเสเรดรพะัน้เา้ะี้เาีพเ่้ีีะพพัพะันััีีัีนเะ่่เนะัพเ่าะพนรพเีะะนพรภพรพด่่ดเ้สดเสเ่เเส้เ้่เส้เ้่เส้่เ่้เส้เ้
 


  คำตอบที่ 4  
 

นบัจ

6 ธ.ค. 51
เวลา 9:32:36
ื้ี่เสร้กสเะรถีตะัสันพำะตพดนตะพนาเนถคุัะรนีัคุั้รนัคุร้พยดีำกะดเพีะพนัคะะีะ้ถุครั้ตุีตัรพนัะถนพดด้ัีั้้ั้
 


  คำตอบที่ 5  
 

สาว

6 ธ.ค. 51
เวลา 9:36:16
ัระเดเ้ระ้ด่กดเก่ด้หาพีำา่ดาีพร่ะพด้เถรีพเ่ดเำาสะดำีัะพ้ดหรพีำเพัุะพ้ก่เพีะ้เ่ดเพด้เกดาพดพรดอ
 


| หน้า 1 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127