ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  การอธิษฐานเฉพาะเจาะจง ตามแบบ ดร.เดวิด ยองกี โช  
 

U2

12 มิ.ย. 51
เวลา 11:33:05

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
การอธิษฐานเฉพาะเจาะจง ตามแบบ ดร.เดวิด ยองกี โช

1.ข้าพเจ้าไม่อธิษฐานแบบสุ่มสี่สุ่มห้า (ขอพระเจ้าอวยพรเฉยๆ)
แต่ตั้งใจจริง อธิษฐานเฉพาะเจาะจง (ระบุรายละเอียด รูปร่าง ลักษณะ)
มองเห็นภาพชัดเจนด้วยสายตาแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าขอย้ำว่าถ้าท่านไม่มี(ภาพ)เป้าหมายในชีวิต
พระเจ้าก็ไม่อาจจะตอบคำอธิษฐานของท่านได้อย่างถูกต้อง


2.ท่านเชื่ออย่างไรท่านก็จะได้อย่างนั้น

3.เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องปฏิบัติออกไปให้ปรากฏตามความเชื่อ
มิใช่ให้พระเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติ การหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายความว่าเรามุ่งอยากได้สิ่งนั้น
พระเจ้าต้องการหัวใจซึ่งมุ่งหวัง อยากจะได้ ดังนั้นเมื่อท่านมีเป้าหมายแล้ว
ท่านต้องมีใจมุ่งหวังอยากจะได้ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นผลตามเป้าหมาย


4.พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำพาให้ใจของท่านมีความมุ่งหวังอยากจะได้
ด้วยใจมุ่งหวังเช่นนี้เองท่านจะสามารถมองเห็นเป้าหมายในชีวิต
และรักษาให้คงอยู่ในความนึกคิดของท่าน และความนึกคิดของท่านนี้เองช่วยให้ท่านเห็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะดำเนินชีวิตไปในความนึกคิดนั้นท่านจะได้สัมผัสและได้ชื่นชมยินดีกับเป้าหมายซึ่งจะสำเร็จผล


5.ข้าพเจ้าใช้ชีวิต อยู่ในความนึกคิด (คิดถึงสิ่งนั้นตลอด) ด้วยความเชื่อ


6.ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างเราตามแบบฉายาของพระองค์ได้นั้น พระองค์จะต้องมีแบบฉายานั้นอยู่ในความนึกคิดของพระองค์แล้ว เช่นเดียวกันถ้าเราใช้ความนึกคิดให้มองเห็นภาพ...
ขอให้ท่านพยายามมองเห็นภาพอย่างนี้จนเข้ามาอยู่ในความนึกคิด ท่านจะได้ลิ้มรสความจริงเรื่องนี้อย่างแน่นอน คนจำนวนมากต้องการเห็นความจริงก่อนที่เขาจะมีความนึกคิด นี่เป็นวิธีซึ่งใช้ไม่ได้


*****“ท่านใช้ชีวิตอยู่ในความนึกคิด (มองเห็นภาพเป้าหมายชัดเจนในใจ) ด้วยความเชื่อ อยู่ตลอดเวลา (ด้วยใจมุ่งหวังอยากจะได้และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นผลตามเป้าหมาย)

อธิษฐานจนกระทั่งรู้สึกว่ามีสันติสุขซาบซ่านอยู่ในตัว อยู่ในท้อง (ด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานแล้ว) และแน่ใจว่าสิ่งนั้นกำลังงอกเติบโตขึ้นอยู่ในท้อง (ตั้งครรภ์)
และใกล้ที่จะถึงเวลาปรากฏ(คลอด)ออกมาให้เห็นจริง

ขจัดความคิดที่ว่า “เป็นไปไม่ได้” แต่ให้คิดว่า “เป็นไปได้” โดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

พูดถึงสิ่งนั้นที่ยังไม่มีเวลานี้ (เหมือนกับว่าได้มันมาแล้ว)

“ข้าพเจ้าขอย้ำว่าถ้าท่านไม่มี (ภาพ) เป้าหมายในชีวิต
พระเจ้าก็ไม่อาจจะตอบคำอธิษฐานของท่านได้อย่างถูกต้อง”

ที่ยากก็เพราะคุณคิดว่ามันยาก นี่เป็นเรื่องยากสำหรับพระเจ้าด้วยอย่างนั้นรึ
ถ้าพระเจ้าไม่คิดว่ายาก ท่านก็ไม่ควรพูดว่ายาก คริสเตียนต้องคิดตามที่พระเจ้าคิด
มองเห็นตามที่พระเจ้ามองเห็น และพูดตามที่พระเจ้าตรัส”

ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการอธิษฐานมาหลายเล่มมีของ ดร.เดวิด ยองกี โช เป็นวิธีที่ดูเหมือนบีบบังคับพระเจ้า แต่ผมกลับมองว่าเป็นความตั้งใจจริงในการอธิษฐาน(และชอบเป็นการส่วนตัวครับ)*****

ลองอธิษฐานดวิธีนี้ดูครับเผื่อมีประโยชน์
 


คำตอบที่ 1-17 ทั้งหมด 17 คำตอบ | หน้า 1 |
  คำตอบที่ 1  
 

เกรซ

12 มิ.ย. 51
เวลา 12:15:08


" เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็สำแดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ...
สุดท้ายก็ความเชื่อ...ตามพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิต ดำรงอยู่โดยความเชื่อ "
( รม1.17 )

" แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอโดยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัย เป็นเหมือนคลื่นในทะเล ซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย เขาเนคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้น " ( ยก1.6-8 )

......................ถ้าท่านเชื่อ....ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า.................
 


  คำตอบที่ 2  
 

...........

12 มิ.ย. 51
เวลา 20:50:59
พระเจ้าไม่ยอมรับการกระทำที่เกิดจาก ความตั้งใจ หรือพยายาม ของมนุษย์
มนุษย์เป็นแค่ ผงคลีดิน จะไปบีบบังคับพระเจ้าได้ยังไง
ดูอย่าง คาอิน ที่ตั้งใจพยายามนำผลของไร่นา ที่ตัวเองพยายามทำมาถวายพระเจ้า
แต่ พระเจ้าไม่ยอมรับ ทำไมพระเจ้าไม่ยอมรับ?
เพราะ ใน ปฐม 3 ข้อ17-18 พระเจ้าสาปแช่งแผ่นดิน เพราะ อาดัม ข้อ 18 พระเจ้า
บอกว่า แผ่นดินจะให้พืชและต้นไม้ที่มีหนาม แต่ คาอินเป็นลูกของอาดัม ก็ต้องรู้ว่า
แผ่นดินถูกสาปแช่งแล้ว แล้วยังเอาผลของแผ่นดินไป ถวายพระเจ้าได้ยังไง?
เหมือน มนุษย์นั่นแหละ เปรียบเสมือน แผ่นดินที่ถูกสาปแช่งแล้ว มนุษย์ที่ยังมี
บาป คือ มนุษย์ที่ถูกสาปแช่ง ต่อให้ทำดียังไง ? พยายามยังไง? มันก็แค่ มาจาก
สิ่งที่ถูกสาปแช่ง พระเจ้าจะยอมรับได้ยังไง?
ตราบใดที่ ยังไม่ได้รับการชำระบาป ก็ยังบังเกิดใหม่ไม่ได้
เมื่อยังไม่ได้บังเกิดใหม่ ก็เป็นแค่คนบาป คนบาปทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า
ดูอาแบลซิ ทำไมพระเจ้ายอมรับ ? เพราะ อาแบลมาหาพระเจ้า ด้วย แกะ และ ไขมันแกะ
แกะ ก็คือ พระเยซู พระเยซูตายเพื่อบาปของมนุษย์แล้วตั้งแต่ 2000 ปีที่แล้ว แต่
คนส่วนมาก เชื่อ ว่า ยังมีบาปอยู่ จึงพยายามไถ่บาปเอง เลิกทำบาปเอง แล้วคิดว่า
พระเจ้าคงพอใจ แต่ ไม่รู้ว่า ต่อให้เลิกทำบาปได้แค่ไหน ก็เลิกไม่ได้ทั้งหมด
หรือ ถ้าเลิกได้เองทั้งหมด มันก็เป็นความดีของตัวเอง ไม่เกี่ยวกับ พระเยซู
พระเจ้าก็ไม่ยอมรับ เพราะ พระเจ้า ยอมรับเพียง พระเยซูเท่านั้น
ใน มัทธิว 3: 17 "และนี่แน่ะ มีพระสุรเสียง ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า "ท่านผู้นี้เป็นบุตร
ที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก"
พระเจ้าเกลียด คนบาป แต่พระเยซู รักคนบาป เราจึงต้องไปหาพระเจ้าด้วย พระเยซู
เท่านั้น ไม่ว่า เราจะเข้มแข็ง หรือ อ่อนแอ ก็ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่ เพราะ พระเยซู
พระองค์ทำให้เรา อยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้
อิสยาห์ 57 : 12 "เราจะบอกถึงความชอบธรรมและการกระทำของเจ้า แต่มันจะไม่ช่วย
เจ้า"
เยเรมีย์ 2:22 "พระเจ้าตรัสว่า ถึงแม้ว่าเจ้าชำระตัวด้วยน้ำด่าง และใช้สบู่มาก
แต่รอยเปื้อนความผิดบาปของเจ้า ก็ยังปรากฏอยู่ต่อเรา "

คุณเกรซ หรือ คุณอะไรก็ตาม อ่านแล้วไม่เชื่อ หรือ อยากว่าผมก็ไม่เป็นไรนะ
ผมไม่มาทะเลาะด้วยนะ ลองคิดดูตามพระคำดีกว่า ได้ประโยชน์กว่า บอกว่า
ใครผิด ใครถูก
 


  คำตอบที่ 3  
 

เกรซ

12 มิ.ย. 51
เวลา 21:09:56
คณ mm....กลับมาแล้วเหรอ

ใครที่ไม่เชื่อพระวจนะ..ก็เท่ากับไม่เชื่อคำพูดของพระเจ้านะซิ

อาน่า...เข้ามาช่วยกันแบ่งปัน พระคำ ไม่มีใครดีไปกว่าใคร คุณก็สามารถรับใช้ในงานของพระเจ้าได้..ไม่มีใครผิด ใครถูกทั้งหมดหรอก..อาจจะมองคนละมุมกัน... ก็ค่อยๆมาแบ่งปันกันนะ

คุณไฟ เค้าคิดถึงคุณ น่าจะเข้าไปคุยกับเค้าด้วยนะ...

 


  คำตอบที่ 4  
 

U2

13 มิ.ย. 51
เวลา 8:38:55
ผมต้องขอโทษพี่น้องคริสเตียนทุกท่าน ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ

ผมเพิ่งเชื่อพระเจ้าได้ไม่กี่ปีเอง

หากการแบ่งปันของผมทำให้พี่น้องสดุด และไม่เป็นการหนุนใจพี่น้อง ผมก็ขอพิจารณาตัวเองครับ

พระเจ้าอวยพรครับ
 


  คำตอบที่ 5  
 

รัก

13 มิ.ย. 51
เวลา 9:59:22
การอธิษฐาน โดยความเชื่อ ไม่มีรูปแบบตายตัว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ตอบคำอธิษฐาน คือพระเจ้า เท่านั้น
"ความคิด เป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้น เป็นของพระเจ้า" สภษ
ดังนั้น คุณ U2 อธิษฐานแบบเจาะจง ก็ไม่ผิดอะไร และ ไม่ต้องขอโทษแต่อย่างใด
คุณmm 2 ที่เล่งไปถึงพระเยซู ก็ไม่ผิด เช่นกัน

จะเห็นได้ว่า ตอนที่พระเยซู รักษาโรคให้ผู้คนมากมาย พระองค์ทรงมีหลายวิธีการไม่จำกัดรูปแบบ
ทุกครั้ง พระองค์ทรงถามเขาก่อนว่า "ท่านปราถนาสิ่งใด "
พระองค์ต้องการให้เรา "ทูลเรื่องความปราถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า " ฟป4.6
พระเยซูเอง ก็ทูลเรื่องความปราถนาของพระองค์เช่นกัน คือ "ขอให้ถ้วยจอกนี้ เลื่อยออกไป"
แต่ในที่สุด น้ำพระทัย และแผนการณ์ ของพระเจ้าต้องสำเร็จในชีวิตของเราแต่ละคน
พระเจ้าทรงสัพพัญญู ทรงเข้าใจในเนื้อหา รายละเอียดของเราแต่ละคนเป็นอย่างดี
ดังนั้นในปัญหาเดียวกัน พระเจ้าอาจตอบคำอธิษฐานให้เขา ไม่เหมือนกัน ก็ได้
จึงเกิดปัญหาที่ตามมาว่า ทำไม พระเจ้าทรงตอบบางคน แล้วไม่ตอบบางคน
เป็นเพราะ ในปัญหานั้น ๆ รายละเอียด ไม่เหมือนกัน นั้นเอง และพระเจ้าเท่านั้นทรงทราบทุกสิ่ง
ความเชื่อ จึงเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องเฉพาะตัว ซึ่งแต่ละคนต้องไปแสวงหาพระเจ้ากันเอง และไม่ว่าความปราถนา เหตุผล ของเราเป็นอย่างไร พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ตัดสิน
"ท่านจะหยั่งรู้สภาพของพระเจ้าได้หรือ ท่านหยั่งรู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดหรือ
นั่นสูงกว่าฟ้าสวรรค์ และลึกกว่าแดนคนตาย ท่านจะทราบอะไรได้ โยบ11.7-8
 


  คำตอบที่ 6  
 

เกรซ

13 มิ.ย. 51
เวลา 15:02:45
คุณU2

ตรงไหนที่คุณคิดว่า สะดุด...เราไม่ได้สะดุดคุณนะ สิ่งที่คุณนำมาแบ่งปัน ดีออก...
เพราะเราได้ทำแบบที่ อ. ยองกี โช ..ก็ได้ผลหลายเรื่อง..( ทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อ และที่สำคัญที่สุดต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วย..)

เพราะถ้าเชื่อแบบหลุดโลก..แต่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็มีสิทธิไม้ได้รับคำตอบเหมือนกัน

 


  คำตอบที่ 7  
 

isac

10 พ.ค. 52
เวลา 22:36:31
เชื่อว่า อ.ยองกีโช เป็นคนยำเกรงพระเจ้า ตั้งใจเชื่อฟ้งพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่ อ.โช อธิฐานมักจะไตร่ตรองดีแล้ว พระเจ้าจึงมักจะตอบ
 


  คำตอบที่ 8  
 

jackเชียงใหม่

10 พ.ค. 52
เวลา 22:55:08
ดีใจจริงๆที่ผ่านมาแล้วเจอพี่น้อง..เกรซ
เจอ..รักด้วย..ขอบคุณพระเจ้า แต่kkkหายไปไหนแล้ว
 


  คำตอบที่ 9  
 

เต้ยคุง

10 พ.ค. 52
เวลา 23:04:34
แวะมาสวัสดีคุณเกรซ ไม่เจอตั้งนาน สบายดีเด้อ

พี่ U2 พี่ไม่ได้แบ่งปันอะไรที่ผิดหรอกนะ ไม่ต้องคิดมากพี่

แต่อยากจะเสริมว่า จริงๆ การอธิษฐานอย่างเจาะจง ไม่ได้เป็นการบีบบังคับพระเจ้่าเลย (และไม่มีใครบีบบังคับพระองค์ได้ด้วย) แท้จริงแล้ว การอธิษฐานอย่างเจาะจงในรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละเรื่อง เป็นการแสดงถึงความเชื่อด้วยซ้ำ คือมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเขาแน่นอน

เพราะถ้าคนที่อธิษฐานไม่มีความเชื่อ เขาจะไม่กล้่าอธิษฐานแบบลงรายละเอียดเจาะจง เพราะลึกๆ แล้ว เขาไม่มั่นใจว่าพระองค์จะตอบ

 


  คำตอบที่ 10  
 

เต้ยคุง

10 พ.ค. 52
เวลา 23:06:56
เสริมอีกนิดว่า ถ้าเราอ่านพระคำพระเจ้ามากๆ เราก็จะเกิดความเชื่อมากขึ้นในการอธิษฐาน และเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญาอะไรต่างๆ แก่เราอย่างเจาะจงบ้าง ก็จะทำให้เราอธิษฐานแบบลง detail ได้ดีขึ้นครับ
 


  คำตอบที่ 11  
 

ทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว

10 พ.ค. 52
เวลา 23:27:15
U2 บอกว่า
ขอย้ำว่าถ้าท่านไม่มี(ภาพ)เป้าหมายในชีวิต
พระเจ้าก็ไม่อาจจะตอบคำอธิษฐานของท่านได้อย่างถูกต้อง


ตอบ พูดแบบนี้ก็หมายว่า พระเจ้าไม่ค่อยฉลาด หรือฉลาดน้อย ? ?


มัทธิว 6:7 แต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟัง
มัทธิว 6:8 อย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว

สดุดี 139:4 ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว
 


  คำตอบที่ 12  
 

ความชอบธรรมของพระเจ้า

10 พ.ค. 52
เวลา 23:58:22
มัทธิว 6
:32 เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้
:33 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

:34 เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว


โรม 1:17 เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ

โรม 3:25 พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น


1 ทิโมธี 1
:15 คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก

:16 แต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณาคือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค์แล้วรับชีวิตนิรันดร์

:17 พระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ผู้ทรงเป็นองค์อมตะซึ่งมิได้ปรากฏพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวสืบๆไปเป็นนิตย์อาเมน
 


  คำตอบที่ 13  
 

คำตอบที่ 2อ่านต่อที่นี่

11 พ.ค. 52
เวลา 0:17:28
คำตอบที่ 2 อ้างว่า
อิสยาห์ 57 : 12 "เราจะบอกถึงความชอบธรรมและการกระทำของเจ้า แต่มันจะไม่ช่วย
เจ้า"
เยเรมีย์ 2:22 "พระเจ้าตรัสว่า ถึงแม้ว่าเจ้าชำระตัวด้วยน้ำด่าง และใช้สบู่มาก
แต่รอยเปื้อนความผิดบาปของเจ้า ก็ยังปรากฏอยู่ต่อเรา "

ตอบ
อิสยาห์ 1:18 พระเจ้าตรัสว่า"มาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ


โรม 3:5 แต่ถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะว่าอย่างไรจะว่าพระเจ้าทรงลงพระอาชญาโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรือ

โรม 10:3 เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นเขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าโรม 3:22 คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน

โรม 4:22 ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมของท่าน

โรม 4:23 แต่คำว่าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของท่านนั้นมิได้เขียนไว้สำหรับท่าน(ท่าน-อับราฮัม)แต่ผู้เดียว

โรม 4:24 แต่สำหรับพวกเราด้วยจะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าของเราให้ฟื้นขึ้นจากความตาย


1 โครินธ์ 1:30 โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป

 


  คำตอบที่ 14  
 

+_+

11 พ.ค. 52
เวลา 8:10:29
 


  คำตอบที่ 15  
 

บารนาบัส

13 ก.ค. 52
เวลา 12:54:50
อยากทราบชื่อหนังสือเล่มที่ว่าค่ะ
 


  คำตอบที่ 16  
 

U2

13 ก.ค. 52
เวลา 14:55:23
มธ 6:8 ...เพราะว่า "สิ่งไรซึ่งท่านต้องการ" พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว

สำหรับผม พระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง ก่อนที่เราจะทูลขอเสมอครับ

แต่เราก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องการนั้นอยู่ก่อนแล้วด้วย

และผมเชื่อว่าพระองค์จะสนองตอบกับคนที่ ร้องทูลพระองค์ครับ (ส่วนการร้องทูลจะมีเสียงไม่มีเสียงก็อีกเรื่องหนึ่งครับ)

ส่วนชื่อหนังสือเดี๋ยวไปค้นอีกทีนะครับ

ยังมีบทความที่น่าสนใจและดีมากๆ ครับ ใน หน้าเว๊ปใจสมาน เข้าไปอ่านนะครับ

UPDATE ' ผู้นำที่มีนิมิต ' ขอท้าทายคุณให้วิ่งตามนิมิตที่คุณมีในใจ

โดย ดร. เดวิด ยองกี โช 


  คำตอบที่ 17  
 

U2

14 ก.ค. 52
เวลา 8:28:08
ตอบ คุณบารนาบัส คห.ที่ 15

มาจากหนังสือ "ชีวิตประสบความสำเร็จ" อ. ยองกี โช

ได้มาจากน้องคนหนึ่ง เธอซีร็อกหนังสือเล่มนี้แจกพี่น้องแต่ละคนตามที่พระเจ้าทรงนำคนละ 1 บท สำหรับผมได้เรื่อง การอธิษฐานเฉพาะเจาะจง ครับ
 


| หน้า 1 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127