ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  ศาสนาประจำชาติไทย  
 

สงสัย

24 เม.ย. 50
เวลา 17:33:14

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
ตามที่ศาสนาพุทธ ประท้วงให้เป็นศาสนาประจำชาติไทย จะมีผลอะไรบ้างกับต่างศาสนา อย่างเราลูกพระเจ้า
ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทย
 


คำตอบที่ 1-17 ทั้งหมด 17 คำตอบ | หน้า 1 |
  คำตอบที่ 1  
 

Ecumenical

24 เม.ย. 50
เวลา 18:25:50
ในแง่ฝ่ายวิญญาณไม่มีผล แต่ทำให้เราแน่ใจในพระสัญญาของพระเจ้ามากขึ้น เพราะพระคัมภีร์บอกเราว่า..........

แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น (1 เปโตร 4:16)

ดูก่อนท่านที่รักข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน (1 เปโตร 2:11)

แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า (ฟีลิปปี 3:20)

บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา (มัทธิว 5:10)

อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้ (มัทธิว 10:28)

ส่วนในแง่ของทางโลก ถึงจะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่สิทธิอื่นๆในการเรียกร้องอะไร ก็คงจะลดลง อาจถูกมองว่าเป็นประชากรชั้นสอง ชนกลุ่มน้อย หรือผู้ขออาศัย อาจถูกคนที่คิดว่าเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริง(ที่นับถือศาสนาประจำชาติ) ยืดใส่ หรือแสดงความเป็นเจ้าของแผ่นดิน

แต่ทั้งนี้ กฏหมายก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา แต่เรายึดพระวจนะซึ่งเป็นกฏหมายของพระเจ้า ถึงแม้ตอนนี้กฏหมายของอาณาจักรฝ่ายโลกจะเห็นเราเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นประชากรชั้นสองก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับเราทั้งหลาย เราจะเป็นประชากรชั้นหนึ่งและชั้นเดียวของอาณาจักรสวรรค์ จงภูมิใจเถิดพี่น้อง อาเมน ไหมคะ!?
 


  คำตอบที่ 2  
 

BOYZ

24 เม.ย. 50
เวลา 18:56:29
ไม่มีผลกระทบใดใดทั้งสิ้น
 


  คำตอบที่ 3  
 

เพื่อองค์กษัตริย์

24 เม.ย. 50
เวลา 21:31:53
ประกาศ ต่อไป อย่ากัวพี่น้อง
เพื่อ กษัตริย์ พวก เรา พระเยซู
 


  คำตอบที่ 4  
 

ตัวเล็ก

25 เม.ย. 50
เวลา 10:42:28
ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะถึงตอนนี้จะไม่ได้เขียนลงในกฏหมาย แต่คนไทยหลายคนก็บอกอย่างนั้นอยู่แล้ว ถึงเขียนลงกฏหมายก็ไม่เห็นจะมีอะไร เพราะเราก็ยังคงทำงาน ซื้อของ กินข้าว ไปโบสถ์........ ได้ตามปกติ เพราะฉะนั้น อย่ายุ่งเลย ปล่อยเขาไป เขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขา ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรา
 


  คำตอบที่ 5  
 

รัก

25 เม.ย. 50
เวลา 11:44:53
ไม่มีผล ต่อความเชื่อของเราทั้งหลายที่เป็นคต.อย่างแน่นอน
เพราะผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็น อุปสรรค ผู้นั้นเป็นสุข (มธ)
ผู้ใด มิได้ขัดขวางเรา ก็อยู่ฝ่ายเรา
และถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างดี ไม่เป็นปัญหาของสังคม ไม่มีสิ่งผิดใด ๆ ในเรา ใครจะต่อต้านเรา และถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะทำอันตรายเราได้
สิ่งเหล่านี้ ขอให้คต.ได้มีความมั่นใจในพระเจ้า เพราะถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างโลก เชื่อในการรักษา และการอัศจรรย์ และเชื่อว่า ทรงเรียกคนตายให้เป็นขึ้น ขับผีออกได้จะมีสิ่งใดที่จะทำให้ความเชื่อของเราคลอนแคลนได้หรือ
อย่ากลัว ผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้ มธ10-28
อย่าวิตก กังวล อย่ากระวนกระวาย พระองค์ทรงห่วงใยเท่าน เพราะถึงผมของท่าน ก็ทรงนับไว้แล้ว
 


  คำตอบที่ 6  
 

BOYZ

25 เม.ย. 50
เวลา 13:58:10
คำหนุนใจของ คุณน้องรัก เป็นคำหนุนใจที่ดีมาก ในกระทู้นี้ ขอชื่นชม

ปล.ตอนนี้พระจำนวนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าสู่รัฐสภา เหอๆ
ปล.รัฐรับร่าง
 


  คำตอบที่ 7  
 

พระเจ้าควบคุมอยู่

26 เม.ย. 50
เวลา 12:21:46

พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุค มัทธิว 28.20

ไม่ว่าผลของการร่างรัฐธรรมนูญออกมาเป็นอย่างไร เราก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่ เพราะพระเจ้า ไม่ใช่ศาสนา พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการข่มเหง พระเจ้าจะเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเอง

เพราะเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของคำพูด แต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดช

อธิษฐาน เผื่อผู้นำประเทศต่อไป

คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรม มีพลังทำให้เกิดผล
 


  คำตอบที่ 8  
 

BOYZ

26 เม.ย. 50
เวลา 13:48:32
ถึงจะมีการทดลองใจโดยการข่มเหงจริง ก็จงยืนหยัด เพราะผู้ที่ทนถึงที่สุดพระเจ้าจะมองมงกุฏแห่งชีวิตให้เรา อ้างอิงจากคัมภีร์ข้อไหนไม่รุ้ลืมอ่ะ - -
 


  คำตอบที่ 9  
 

Holy

27 เม.ย. 50
เวลา 0:04:38
ทำอะไรก้ทำไปเหอะครับ เชิญ...แต่อยากให้รู้ว่าพระเจ้ารักคุณ
ปล.พระประท้วงเรื่องการเมืองนี่ แปลกๆนะว่ามั้ย
 


  คำตอบที่ 10  
 

kkk

27 เม.ย. 50
เวลา 6:15:43
พระเยซู ทรงเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ไช่ ผู้นำศาสนา ทรงมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้ รอด ไม่ได้มาเพื่อ เป็นศาสดาของศาสนา ทรงมาเพื่อไถ่ มนุษย์ออกจากบาป และเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อหลุดพ้น จากบาป และเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์
ดังนั้น การที่จะใส่ในร่างรัฐมนูญ ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย จึงไม่มีผลใดๆ กับคต.หรือผู้เชื่อ เลย เพราะ การเป็นคริสเตียน ไม่ไช่การนับถือศาสนาแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิต
 


  คำตอบที่ 11  
 

คริสตชน

3 พ.ค. 50
เวลา 11:10:20
ปัจจุบัน คงยังไม่มีผลอะไรครับ แต่เป็นบันไดสำคัญให้เกิดกฏหมายลูก(พระราชบัญญัติ,ฯลฯ)ที่จะมีผลกระทบอย่างแน่นอน
ตัวอย่าง มาเลเซียมีศาสนามุสลิมเป็นศาสนาประจำชาติ ต่อมาเกิดกฏหมายลูก..ใครนำคนมุสลิมรับเชื่อ 1 คน ติดคุก 1ปี ใครให้บัพติสมาติดคุก 7 ปี (ตัวเลขติดคุกไม่แน่ใจนะครับ แต่ราวๆนี้ครับ)
นี่คงเป็นก้าวสำคัญของคริสเตียนไทยครับ ที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อ
ปัจจุบัน ขนาดไม่ติดคุกยังไม่ค่อยประกาศกันเลย
แต่ต่อไปอาจไม่ต้องตั้งเป้าว่า"จะประกาศกับกี่คน" แต่ตั้งเป้าเป็น "จะติดคุกเพื่อพระเจ้ากี่ปีดี?"


ขอหนุนใจพี่น้องคริสตชนนะครับ พระเจ้าเตือนเราใน เยเรมีย์ 12:5
"ถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับคนแล้วเขาทำให้เจ้าเหนื่อย เจ้าจะแข่งกับม้าอย่างไรได้
ถ้าเจ้าล้มลงในที่ที่ปลอดภัย เจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดน"
หากว่าขนาดในที่ที่ปลอดภัยแบบนี้ยังล้มลุกคลุกคลาน หัวทิ่มหัวตำแบบนี้ จะทำอย่างไรเมื่อไปถึงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนที่เต็มไปด้วยคนคะนาอันร่างยักษ์


ตอนนี้เป็นตอนที่เราต้องตื่นตัวฝ่ายวิญญาณแล้วครับ เรียนรู้กับพระเจ้าผ่านสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้(เลิกบ่น) แต่จงเรียนรู้ที่จะผ่านมันด้วยความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้า(เชื่อใจพระเจ้า) แล้วเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นและความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้น .... ด้วยความหวังว่าความเชื่อของเราจะเติบโตทันการณ์ ก่อนช่วงเวลาแห่งการทดสอบครั้งใหญ่จะมาถึง


 


  คำตอบที่ 12  
 

..

3 พ.ค. 50
เวลา 13:04:31
เราประกาศแล้วนะ ทำไมเรารู้สึกว่าไม่อยากประกาศด้วยปากแล้ว เพราะกลัวว่าเราจะล้มไปอีกคน ได้แต่อธิษฐานเผื่อเท่านั้น
 


  คำตอบที่ 13  
 

นก

3 พ.ค. 50
เวลา 16:55:08
เราดูรายการรู้ทันประเทศไทยเรื่อง สมควรหรือไม่ที่จะบรรจุพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญ เป็นการเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประเทศชาชนที่อุบล ฯ ในรูปแบบมองต่างมุม
ซึ่งผลปรากฎว่าคนใหญ่ไม่เห็นด้วย มีผู้นำชุมชนชาวพุทธคนหนึ่งพูดว่า...ในประเทศที่ประกาศว่ามีศาสนาอิสลามประจำชาติ เขาก็ปฎิบัติตามกฎของศาสนาอย่างเคร่งครัด ใครเข้าไปในประเทศดังกล่าวก็ต้องปฎิบัติตามกฎของศาสนาที่เขายึดถือ ในประเทศไทยถ้าประกาศว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็ต้องถือปฎิบัติจริงๆ ไม่ใช่เอาแต่ชื่อ และต้องเลิกจากสิ่งเหล่านี้ เช่น ถือศีล 5 เป็นมาตรฐาน เลิกกราบไหว้รูปเคารพ เลิกดูหมอ เลิกห้อยพระ เลิกพรหมน้ำมนตร์ ฯ เพราะพระไตรปิฎก ไม่ได้บัญัติสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ...
 


  คำตอบที่ 14  
 

00

4 พ.ค. 50
เวลา 3:34:12
เลิกจตุคามด้วย
 


  คำตอบที่ 15  
 

111

6 พ.ค. 50
เวลา 0:41:26
เรื่องศาสนาเนี้ย เรื่องเป็นมายังไงไม่รู้ รู้แต่ตอนหลัง ๆ ที่มีการประกาศตูมว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีระบุ แล้วตกลงเป็นยังไง ช่วยเล่าละเอียด ๆ หน่อยซิ
อ้อ ! ถ้าเขาตั้งศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ต่อไปเราจะเข้าประชุมนมัสการได้ไหม? เพิ่มประชากรของพระเจ้าได้ไหม? ประกาศได้ไหม ? หรือว่าจะเกิดกฏหมายลูกตามมายังที่ ... เขาบอกมาในกระทู้ด้านบน ... จะเกิดการกดขี่ข่มเหงไหม ? เฮ้อ.. ดีเหมือนกันพระเจ้าจะได้มารับเร็ว ๆ
 


  คำตอบที่ 16  
 

BoYz

7 พ.ค. 50
เวลา 7:25:38
เหมือนกับโรงเรียนวิถีพุทธ ถ้าใครเป็นคริสตชน แต่บัญชีเอกสารต่างๆเป็นพุทธ ก็ต้องไปเข้าค่ายพุทธบุตร
 


  คำตอบที่ 17  
 

สาว

11 พ.ค. 50
เวลา 2:45:30
จงเชื่อมั่นในพระเจ้า ถึงแม้เขาจะบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ หรืออีกหน่อยมีกฎหมายลูกออกมา แล้วมีผลต่อความเชื่อของเราในรูปของการข่มเหง (เหมือนสมัยก่อน) ก็อย่ากลัว เพราะพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา ถ้าเราเชื่อและไว้วางใจอย่างสุดกำลัง สุดความคิด และสุดจิตสุดใจ

"... จงชื่นใจเถิด เราชนะโลกแล้ว..."
 


| หน้า 1 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127