ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  พระเยซู ถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาป หรือ ทำผิดกฏหมายในตอนนั้น??  
 

BUDHA

31 มี.ค. 50
เวลา 9:28:30

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
ตามหัวข้อ

สรุปแล้วยังไงกันแน่
 


คำตอบที่ 1-20 ทั้งหมด 30 คำตอบ | หน้า 1 2 |
  คำตอบที่ 1  
 

เพ็ญ

31 มี.ค. 50
เวลา 10:45:07
ถามอาราย งง
 


  คำตอบที่ 2  
 

ผ่านมา

3 เม.ย. 50
เวลา 11:03:46
อืม ถ้าตามที่เราอ่านตามพระคัมภีร์นะ พระเยซูไม่ได้ทำผิดกฏหมายของตอนนั้น เพราะปอนทิอัส ปีลาตซึ่งเป็นเจ้าเมืองในขณะนั้นก็ยังบอกว่า"เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิด" (ลูกา 23:4 )
คำตอบก็จะเป็นข้อแรก พระเยซูถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคน
อันนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทุกคน เพื่อที่ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์จะได้คืนกลับมาเหมือนเดิม
 


  คำตอบที่ 3  
 

000

3 เม.ย. 50
เวลา 11:42:37
เขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปีลาต
และเขาเริ่มฟ้องพระองค์ว่า "เราได้พบคนนี้ยุยงชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์ และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่ง"
ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า "ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ"
พระองค์ตรัสตอบท่านว่า "ก็ท่านว่าแล้วนี่"
ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า "เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิด"
เขาทั้งหลายยิ่งกล่าวแข็งแรงว่า "คนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวาย และสั่งสอนทั่วตลอดยูเดีย ตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่"
เมื่อปีลาตได้ยินถึงแคว้นกาลิลี ท่านจึงถามว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือ
เมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของเฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด ผู้กำลังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น
เมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีมาก ด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์ เพราะได้ยินถึงพระองค์หลายประการ และหวังว่าคงจะได้เห็นพระองค์ทำการอัศจรรย์บ้าง
ท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อ แต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่
ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็ยืนขึ้นฟ้องพระองค์แข็งแรงมาก
เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่น เยาะเย้ย เอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอีก
ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้น ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกัน
ปีลาตจึงสั่งพวกปุโรหิตใหญ่ พวกขุนนางและประชาชนให้ประชุมพร้อมกัน
จึงกล่าวแก่เขาว่า "ท่านทั้งหลายได้พาคนนี้มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยงประชาชน ดูเถิด เราได้สืบถามต่อหน้าท่านทั้งหลาย และไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้น
และเฮโรดก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วย เพราะเราได้ส่งพวกท่านทั้งหลายไปหาเฮโรด ดูเถิด คนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย
เหตุฉะนั้น เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็จะปล่อยเสีย"
(เพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่งให้เขาทั้งหลายในเทศกาลเลี้ยงนั้น)
แต่คนทั้งปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่า "กำจัดคนนี้เสีย และจงปล่อยบารับบัสให้เราเถิด"
(บารับบัสนั้นติดคุกอยู่เพราะก่อการจลาจลที่เกิดขึ้นในกรุงและการฆาตกรรม)
ฝ่ายปีลาตยังมีน้ำใจจะใคร่ปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีก
แต่คนเหล่านั้นกลับตะโกนร้องว่า "ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด"
ปีลาตจึงถามเขาครั้งที่สามว่า "ตรึงทำไม เขาได้ทำผิดประการใด เราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั้นเมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสีย"
ฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงพระองค์เสียที่กางเขน และเสียงของพวกเขาและของพวกปุโรหิตใหญ่นั้นก็มีชัย
ปีลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนา
ท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้น ซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขา
ลูกา 23:1-25
 


  คำตอบที่ 4  
 

ด๋อยไอซ์

3 เม.ย. 50
เวลา 20:01:40
ใครเล่าจะยอมตายโดยเปล่าประโยชน์?

หากพระองค์ไม่รักเรา จะยอมตายเพื่อเราทำไม
พระองค์สามารถหนี หรือ พูดแก้ต่างให้ตัวเองได้
แต่พระองค์ก็ยอมถูกตรึงตาย ทั้งๆที่ไม่ผิด.....เพราะอะไร?

อย่าลืมสิ่งสำคัญของข่าวประเสริฐ
หลังจากนั้น 3 วัน พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์!!!!!
 


  คำตอบที่ 5  
 

รัก

5 เม.ย. 50
เวลา 13:34:15
ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ ก็แนะให้ไปอ่านอีกทีก็ได้ พระกิตติคุณ ทั้ง 4 เล่ม บันทึกไว้และเขียนขึ้นมาผ่านสาวก 4 คน โดยการดลใจของพระเจ้า

พวกฟาริสี ธรรมจารย์ จ้องจับผิดพระเยซู และจะหาทางลงโทษพระองค์ โดยปราศจากเหตุ หลายครั้ง
แม้แต่ปิลาตเอง ก็หาความผิดในพระเยซูไม่ได้ เขาถึงต้องล้างมือ ไม่ยุ่ง ไม่ข้องเกี่ยว ใด ๆ
พระเยซู ตรัสว่า " เขาเกลียดเรา โดยปราศจากสาเหต"
แล้วถ้าการนำพระเยซูไปตรึงกางเขนโดยปราศจากเหต นั้นก็หาความยุติธรรมไม่ได้
ถึงอย่างไรก็ดี ทั้งหมด ทั้งสิ้น นั้นเป็นแผนการของพระเจ้า ที่จะมาไถ่มนุษย์ ที่พระองค์ทรงยอม กระทั่งความมรณาบนไม้กางเขน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกู้โลกของพระเจ้า ผู้ใดเชื่อ ก็เป็นสุข
ผู้ใดไม่เห็นว่าเรา เป็นอุปสวรรค ก็เป็นสุข
ผู้ใดถูกข่มเขง เพราะนามของเรา จงชื่นชมเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา
 


  คำตอบที่ 6  
 

hjgygvfd

6 เม.ย. 50
เวลา 7:35:01
ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า
"เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิด"

ส่วน เฮโรดคนนี้ เป็นหลานของ-( เฮโรดมหาราช ผู้เป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวที่เคยปกครองทั้งประเทศของชาวยิว แต่ได้ตายไปแล้วตอนพระเยซูอายุไม่เกินสองขวบ)

ขณะนั้น เฮโรดผู้เป็นหลานคนนี้ ได้เป็นกษัตริย์ปกครองเขตเพียง สาม สี่แคว้น ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนเฮโรดมหาราช-(ชาติยิวขณะนี้นั้นมีกษัตริย์หลายคนแบ่งแคว้นกันปกครอง)

และ ปิลาต คือผู้ว่าราชการชาวโรมัน ที่จักรพรรดิ์โรมันได้ส่งมาคุมแคว้นเขตนั้นอยู่(เหมือนผู้ว่าเกาะฮ่องกงจะเป็นชาวอังกฤษ ที่อังกฤษได้ส่งมาปกครองเกาะฮ่องกงนั่นแหละ)

หมายเหตุ-ในยุคนั้น จักรพรรดิ์(ซ๊ซาร์)ชาวโรมัน มีอำนาจเหนือหลายประเทศในแถบนั้นตั้งแต่สมัยพระเยซูยังไม่เกิดนู่นนะ กษัตริย์ของประเทศต่างๆหลายประเทศอยู่ในความปกครองของจักรพรรดิ์ชาวโรมันทั้งสิ้น
 


  คำตอบที่ 7  
 

love

6 เม.ย. 50
เวลา 14:52:53
พระเยซู ผู้เป็น พระวาทะ นะหรือ จะเป็นผู้มาทำผิดกฏหมาย กฏบัญญัติ
ถ้าพระเจ้า เป็นผู้ที่ให้กฏบัญญัติแก่มนุษย์ ซึ่งเรียกว่า บัญญัติ 10 ประการ แล้ว เมื่อพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาในโลก พระเยซูนะหรือ จะเป็นผู้ที่มาขัดแย้งกับงานของพระเจ้า จะมาทำผิดกฏเสียเองหรือ
ดังนั้น พระเจ้า และ พระเยซู และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะไม่ทำงานขัดแย้งกันแน่นนอน ในยอห์น พระเยซูตรัสว่า เราเห็นพระบิดาทำอย่างไร เราก็ทำอย่างนั้น นั้นหมายถึงพระเจ้า และพระเยซู เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จึงเห็นได้ว่า พวกเขาที่เป็นฟาริสี จับผิดพระเยซูไม่ได้ ในเรื่องของธรรมบัญญัติ แต่เขาเองที่ไม่เชื่อว่าพระเยซู เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเขาไม่ยอมรับพระองค์ต่างหาก จึงทำให้จิตใจแข็งกระด้างไป
ไม่ต่างอะไรกับยุคนี้ ที่คต. คจ.ประกาศข่าวประเสริญ ข่าวดี เรื่องพระเยซู เขาเองไม่เชื่อในพระองค์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้น เขาเองจึงไม่ได้รับความรอด นรก หรือสวรรค์ เขาเป็นผู้เลือกเอง พวกเราก็ได้แต่ทำตัวเหมือน ปิลาต คือล้างมือ สบัดผงคลีดินออก แล้วเดินหน้าประกาศข่าวประเสริฐต่อไป จนกว่าจะสิ้นยุค
 


  คำตอบที่ 8  
 

ข้าพเจ้ารักพระองค์

25 มิ.ย. 51
เวลา 11:15:34
พระเยซูมาเพื่อให้ทุกอย่างครบบริบรูณ์..จิตใจข้าสรรเสิรญพระเจ้า
 


  คำตอบที่ 9  
 

รัก

6 ส.ค. 52
เวลา 11:01:22
พระเยซูถูกตรึงกางเขนตรงกับวันที่เท่าไหร่
 


  คำตอบที่ 10  
 

เสนอ

6 ส.ค. 52
เวลา 12:57:44
เพลงสดุดี 94:21 - 22

เขาทั้งหลายผูกมิตรกันต่อสู้ชีวิตของคนชอบธรรมและปรับโทษคนไร้ผิดถึงตาย..

แต่พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า..
 


  คำตอบที่ 11  
 

Visitor

6 ส.ค. 52
เวลา 16:40:30
ดูเหมือน ปิลาต ต้านกฏหมู่ไม่ไหวมากกว่า
 


  คำตอบที่ 12  
 

ฺBelieve it or not

6 ส.ค. 52
เวลา 21:37:43
ถ้าจิตมนุษย์ไม่มีความเชื่อพระเยซูก็ไม่สามารถทำอัศจรรย์ได้

มัทธิว 13:58 พระองค์จึงมิได้ทรงกระทำการมหัศจรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อ
มัทธิว 14:31 ..ท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริง

*-พระเยซูสอนเรื่องความเป็นไปได้เอง ซึ่งเกิดจากความเชื่อของจิต

มัทธิว 17:20 พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อย ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า 'จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น' มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลย

มัทธิว 9:22 ..ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ
มัทธิว 9:29 ..ให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด
มัทธิว 15:28 ..ความเชื่อของเจ้าก็มากให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิด


มัทธิว 6:34 เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว

ลูกา 1:37 เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้

ยอห์นฺ 11:40 พระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า(จักรวาล)

มาระโก 9:23 พระเยซูจึงตรัสแก่บิดา(ของเด็ก)นั้นว่า 'ถ้าช่วยได้' น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง"


'ถ้าเป็นได้'
พระเยซูตายเพราะ(ขาดความเชื่อ)ทำตามที่ตัวเองสอนไม่ได้

ลูกา 22:44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนัก พระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐานพระเสโท(เหงื่อ)ของพระองค์ เป็นเหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่

มัทธิว 26:39 แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ 'ถ้าเป็นได้' ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์

มาระโก 14:35 แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่า 'ถ้าเป็นได้' ให้การย์แห่งกาลนี้ล่วงพ้นไปจากพระองค์

มัทธิว 26:44 จึงทรงละเขาไว้'เสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สาม เหมือนคราวก่อนๆอีก'
{มัทธิว 21:22 สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้}

ยากอบสอนเรื่องความเชื่อ ถ้าสอนมากพูดมากแล้วตัวเองทำตามที่ตัวเองสอนไม่ได้จะเกิดผลลัพธ์ที่เลวร้าย

{ยากอบ 3:1ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลย เพราะท่านก็รู้ว่า เราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้น จะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่น}
 


  คำตอบที่ 13  
 

777

9 ส.ค. 52
เวลา 22:08:03
พระเยซูเป็นพระเจ้า100%เป็นมนุษย์100% สิ่งที่แสดงออกจึงหมายถึงการเลือกทำตามน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้า
 


  คำตอบที่ 14  
 

JUDAS

24 ส.ค. 52
เวลา 13:57:22
ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เลย
 


  คำตอบที่ 15  
 

หายไป 9

25 ส.ค. 52
เวลา 17:35:39
สาวกสำคัญมี12คน มาประกาศแค่3คนคือ มัทธิว เปโตร กับยอห์น นอกนั้นไม่เชื่อหนีหายหัวหดหมดเหลืออยู่เพียงประวัติศาสตร์ของอีก9คนที่สมมุติเอาเองหาหลักฐานจริงจังไม่ได้ แม้ในประวัติศาสร์ของประเทศอิสราเอลมีบันทึกผู้ก่อการกบฏต่อราชอาณาจักรโรมันทั้งก่อนและหลังสมัยของพระเยซู แต่กลับไม่มีบันทึกถึงชายที่ชื่อเยซูในยุคสมัยนั้นก็ลองคิดดูเอาเองก็ละกัน
 


  คำตอบที่ 16  
 

Chinra

26 ส.ค. 52
เวลา 20:53:23
สิ่งที่คริสเตียนควรทำคือศรัทธาสิ่งที่เราเชื่อและมันคงในพระคริสต์
หากใครมีคำถามอะไรก็ตอบเขาไปตามความจริง บางทีก็ตามที่เราเข้าใจ
แต่ถ้าเขาจะกล่าวโทษเรา ให้เรานิ่งเสีย ทำตามแบบอย่างพระคริสต์ของเรา
ป่วยการที่จะอธิบาย ถ้าใช่ก็บอกว่าใช่ ไม่ก็บอกว่าไม่ การสบถสาบานหรือพูดมากไปกว่านี้มาจากมาร

ขอเสริมว่าพระคริสต์ยอมให้ถูกตรึงไม้กางเขน เพราะความอ่อนน้อมเป็นบุคลิกที่ผู้เข้าใกล้ความดีพร้อมควรมี และพระคริสต์ต้องการให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดามากกว่าที่จะใช้อำนาจปลดปล่อยตัวเอง ดังตอนที่พระคริสต์ห้ามสาวกไม่ให้ทำร้ายผู้ที่จะมาจับตัวพระองค์ เป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงอุปสรรค หากเราเจออุปสรรครู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างยากลำบาก ให้นึกถึงอุปสรรคที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราเคยเจอแล้วทำตามแบบอย่างพระองค์ครับ
 


  คำตอบที่ 17  
 

จากนักปะวัติศาสตร์จ้า

31 ส.ค. 52
เวลา 18:57:08
ถึงท่านที่คิดว่า พระเยซูทำผิดกฎหมาย

ลองศึกษาประวัติศาสตร์ให้ถ่องแท้ก่อน
* พระเยซู คือบุคคลเดียวในโลกที่ต้องถูกประหารชีวิต โดยปราศจากข้อกล่าวหา อ๊ะๆ อย่าเพิ่งเถียงจ้า ศึกษามาก่อน แล้วค่อยมาสนทนากันเนอะ พี่น้องที่รัก
 


  คำตอบที่ 18  
 

วินเนอร์2009

4 ก.ย. 52
เวลา 18:06:59
พระเยซูไม่ได้ทำผิดหรอกครับ แต่ชาวยิวหาว่าเป็นกบฏ เลยนำพระเยซูไปตรึงไม้กางเขน และพระเยซูก็ฟื้นเมื่อตาย3วันก่อนครับ
 


  คำตอบที่ 19  
 

mm

5 ก.ย. 52
เวลา 12:43:49
พระเยซูไม่มีผิด ไม่มีบาป พระองค์ทรงบริสุทธิ์
พระองค์เป็นสิ่งที่สะอาด จึงชำระสิ่งสกปรกอย่างพวกเราได้

มารซาตานคิดว่า การทำให้พระเยซูตาย นั่นคือ ชัยชนะ
แต่มันเข้าใจผิด เพราะว่า พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาแล้ว อยู่จนชั่วนิรันดร์
พระองค์ทรงชนะความตาย ความตายมีชัยเหนือพระองค์ไม่ได้
เราจึงสมควรเชื่อพระเยซูอย่างที่สุด เพราะว่า เราเอาชนะความตายไม่ได้
แต่พระเยซูชนะแล้ว ผู้ที่เชื่อพระเยซูก็จะไม่ประสบกับความตายเลย(หมายถึงการพิพากษา)
 


  คำตอบที่ 20  
 

สุริยา

23 ก.ย. 52
เวลา 12:26:06
พระเยชูเจ้าเป็นผู้ให้กำนวง
 


| หน้า 1 2 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127