ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  10 คำทำนายสะท้านโลก  
 

BOYZ

28 มี.ค. 50
เวลา 8:53:01

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
10 คำทำนายสะท้านโลก

"โลกนี้จะมีวันอวสานไหม?" "โลกนี้จะแตกไหม?" "สงครามนิวเคลียร์ล้างโลกจะเกิดขึ้นไหม?" คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่พวกเรามักได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ

พระคัมภีร์คริสเตียนได้บอกอย่างชัดเจน?ว่า "โลกนี้จะมีวันหนึ่งที่จะอวสาน" และการอวสาน(สิ้นสุดของโลก)ก็เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ด้วย

ทำไมการสิ้นสุดของโลกจึงเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์?

พระเยซูคริสต์ตรัสอย่างชัดเจนว่า "การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ มาเพื่อกำจัดบาป (รับแบกบาปแทนมนุษย์) โดยการตายไถ่บาปบนไม้กางเขน"

หลังจากที่พระองค์ตายแล้ว 3 วัน พระองค์ก็ทรงฟื้นจากความตาย และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นนั้นพระองค์ได้ตรัสอีกว่า "ในไม่ช้าเราจะกลับมาอีก มาเพื่อรับคนที่สำนึกว่าตนเองเป็นคนผิดบาป และเชื่อในเรา ไปอยู่สวรรค์กับเรา แต่คนที่ปฏิเสธการช่วยเหลือจากเรา เขาก็ต้องพบกับการพิพากษาที่ยุติธรรมของเรา ตามผลการกระทำของเขาเอง"

แต่ด้วยความรักที่พระเยซูคริสต์มีต่อมนุษย์ พระองค์จึงได้ตรัสคำ ทำนาย 10 ประการ ไว้ล่วงหน้า เพื่อถ้ามนุษย์ได้เห็นคำทำนาย 10 ประการ เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว เขาจะได้กลับใจสำนึกในความผิดบาป และหันกลับมา หาพระเจ้าผู้ทรงสร้าง และรักเขา (ก่อนที่จะสายเกินไป ถ้าเหตุการณ์ 10 ประการนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ แสดงว่าโลกใกล้มาถึงจุดจบของมันแล้ว)

ผู้อ่านที่รัก 10 คำทำนายข้างล่างต่อไปนี้ ได้เกิดขึ้นจริงตาม ที่พระเยซูได้ทรงทำนายไว้แล้ว นั่นคือ...คำทำนายประการที่ 1 ประเทศอิสราเอลจะต้องรวมตัวกันเป็น ประเทศขึ้นมาใหม่ (มัทธิว 24:32-35)
ซึ่งคนในประเทศนี้ ได้แตกกระจัดกระจายไปทั่วโลกถึง 2590 ปี มาแล้ว แต่เมื่อปี ค.ศ.1948 คือเมื่อสี่ถึงห้าสิบปีก่อน คนอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปทั่ว โลกนั้น ก็ได้กลับมารวมตัวเป็นประเทศอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจนทุกวันนี้ ซึ่งเป็นจริงดังคำทำนายแล้ว.คำทำนายประการที่ 2 จะมีผู้ที่อ้างตัวว่า "ฉันคือพระเยซูคริสต์" (มัทธิว 24:5)
ซึ่งพวกเราก็เห็นชัดในข่าวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ คือ นาย จิม โจนส์ และ นาย เดวิท โคเรซ ซึ่งอ้างตัวเป็นพระเยซูคริสต์ (ในอดีตไม่เคย มีคนมาอ้าง เพิ่งจะมีในยุคนี้ นั่นแสดงว่าโลกนี้ใกล้ถึงอวสานแล้วจริง ๆ)คำทำนายประการที่ 3 จะเกิดสงคราม กับข่าวลือเรื่องสงคราม (มัทธิว 24:6)
เริ่มตั้งแต่การประท้วง การขัดแย้งภายในประเทศ และลุกลามไปจนถึงสงครามโลก นับตั้งแต่ต้นศตวรรตที่ 20 นี้เป็นต้นมาได้เกิดสงครามโลกถึง 2 ครั้ง และข่าวลือสงครามโลกครั้งที่ 3 ก็ลือกันเรื่อย ๆคำทำนายประการที่ 4 จะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก (มัทธิว 24:7)
ซึ่งพวกเราก็ประจักษ์กันด้วยสายตาอยู่แล้ว และการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งนั้น ก็ทวีความรุนแรง และกลืนชีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่น่าสังเกตอย่างนึงก็คือ ประเทศที่ไม่เคยมีแผ่นดินไหว ก็เริ่มมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้ว เมืองไทยของเราก็เริ่มไหวเช่นกันคำทำนายประการที่ 5 จะเกิดการกันดารอาหาร (มัทธิว 24:7)
เพราะการสงคราม และประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดินฟ้าอากาศ เริ่มแปรปรวน อากาศเป็นพิษ สภาพแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม ปัจจุบันนี้มีคนมากกว่า ครึ่งโลกที่กำลังขาดอาหาร และปัจจุบันนี้ก็มีเด็กตายเพราะขาดอาหาร เฉลี่ยแล้ว วันละประมาณ 40,000 คนทั่วโลกคำทำนายประการที่ 6 จะมีคนสอนผิดเกิดขึ้นอย่างมากมาย (มัทธิว 24:23-24)
คนเหล่านี้จะอ้างตัวว่า เขาสามารถช่วยคนให้รอดได้ และเขาเป็นพวกคริสเตียนแท้จริง แต่แท้จริงแล้วพวกเขาเหล่านี้ เป็นพวกสอนผิด พวกเขาจะล่อลวงคนให้เชื่อในพระคัมภีร์ คำสอน ซึ่งเป็นความคิดของมนุษย์ หรือเป็นคำสอนที่พวกเขาคิดขึ้นเอง คุณคงจะเคยเห็นมาบ้างแล้ว เช่น พวกฝรั่งผูกเน็คไทขี่จักรยาน หรือพวกแฟมิลี่ที่คอยจับเด็กที่มีปัญหาเพื่อขาย ตัวหาเงินเข้านิกาย หรือลัทธิโอมชินลิเคียว ที่อ้างว่าตนเองเป็นผู้วิเศษคำทำนายประการที่ 7 จะมีโรคระบาด โรคร้ายที่รุนแรง และร้ายกาจเกิดขึ้นในโลก (ลูกา 21:11)
ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโรคเอดส์ หรือ อีโบล่า กำลังกระจายไปทั่วโลก แม้แต่วงการ แพทย์เองก็หมดปัญญาในการรักษาหรือแก้ไขโรคเหล่านี้ได้คำทำนายประการที่ 8 ความรู้ของมนุษย์จะทวีมากขึ้น (ดาเนียล 12:4)
นี่เป็นเรื่องจริงที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้เลย เพราะความรู้ และความเจริญของคนในยุคนี้นั้น ก้าวหน้า และก้าวเร็วกว่าคนในอดีต หลายร้อย หลายพันเท่าคำทำนายประการที่ 9 ความผิดบาปจะทวีความรุนแรงมากขึ้น (มัทธิว 24:12) (2 ทิโมธี 3:1-5)
การล่วงประเวณี การกระทำผิดเรื่องเพศ การหย่าร้าง กำลังเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม การอกตัญญูต่อพ่อแม่ การทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นเรื่องปกติ การฆ่ากัน การทะเลาะวิวาท จะเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม คนเราจะยิ่งนับถือศาสนา แต่เปลือกนอก แต่แก่นแท้ของศาสนานั้นเขากลับปฏิเสธ นี่กำลังแสดงให้เห็นว่า ความผิดบาปกำลังทวีความรุนแรงมากจริง ๆคำทำนายประการที่ 10 ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ จะต้องกระจายไปทั่วโลก แล้ววาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึง (มัทธิว 24:14)
ซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่า ข่าวประเสริฐเรื่อง พระเยซูคริสต์นั้นกำลังแพร่กระจายออกไปทั่วโลกจริง นั่นแสดงว่าโลกของเรากำลัง จะใกล้ถึงที่สุดของมันแล้วหลังจากคำทำนายทั้ง 10 ประการ ได้สำเร็จแล้ว วันนั้นโลกของเราใบนี้จะต้อง ถูกเผาผลาญด้วยไฟบรรลัยกัลป์ และหลังจากนั้นดวงตาทุกคู่ของมนุษย์ จะได้เห็นการพิพากษาอันเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์ (2เปโตร 3:10)

ท่านผู้อ่านที่รัก บัดนี้ท่านได้เห็นแล้วว่า คำทำนาย 10 ประการ ของพระเยซูคริสต์ ได้สำเร็จไปแล้ว 9 ประการ และขณะนี้พวกเรากำลังอยู่ในคำทำนายประการที่ 10 คือ การได้ยินข่าวประเสริฐ นั้นแสดงว่าพระเยซูคริสต์ใกล้ที่จะเสด็จมาครั้งที่ 2 แล้ว วันที่พระองค์จะทรงพิพากษามนุษย์นั้นก็ใกล้เข้ามาเช่นกัน

สำหรับคนเหล่านั้นได้ รับการยกโทษบาปจากพระองค์แล้ว เขาไม่กลัวกับการพิพากษาที่กำลังจะมา แต่สำหรับผู้ที่มีความผิดบาปซ่อนอยู่อย่างมากมายในชีวิต เขาก็จะต้องได้รับการพิพากษา และรับโทษตามการกระทำของเขา และต้องอยู่ในนรกเป็นนิตย์อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์

www.ccma.i-p.com


-----------------------------------------------------------------------
ใช้เพื่อบอกให้ชาวโลกรู้ และเป็นพยานเพื่อพระคริสต์

-----------------------------------------------------------------------

ขอเน้นย้ำ สำหรับบางกระทู้ที่เอาพระคัมภีร์มาตัดต่อ แล้วอ้างสารพัด
อยากบอกว่า พระเยซู ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า = ตรีเอกานุภาพ และไม่มีพระเจ้าอื่น

-----------------------------------------------------------------------
 


คำตอบที่ 81-89 ทั้งหมด 89 คำตอบ | หน้า 1 2 3 4 5 |
  คำตอบที่ 81  
 

madon

22 มี.ค. 53
เวลา 11:50:50
แนวทางช่วย'กรีซ'ของยูโรโซน'คลุมเครือ'

เอเจนซี - เหล่าประเทศในยูโรโซนแถลงในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาว่า พวกเขาสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับวิธีที่จะเข้าไปช่วยเหลือกรีซถ้าหากประเทศนั้นต้องการ ในการรับมือกับปริมาณหนี้สินมหาศาลของทางการเอเธนส์ อย่างไรก็ดี ข้อตกลงที่กำกวมไม่โปร่งใสและไม่แน่นอนหนักแน่นของพวกเขา ยังคงเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไร้คำตอบ

บรรดารัฐมนตรีคลัง 16 ชาติที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโร ซึ่งมีชื่อเรียกกลุ่มขุนคลังเหล่านี้ว่า “ยูโรกรุ๊ป” ได้ออกคำแถลงร่วมภายหลังประชุมกันต้นสัปดาห์นี้ โดยหวังที่จะใช้คำแถลงนี้ทำให้ตลาดการเงินบังเกิดความมั่นอกมั่นใจขึ้นมาว่า ถ้าหากกรีซต้องการ ก็จะได้รับความสนับสนุนอันจับต้องได้ นอกเหนือจากเพียงแค่การหนุนหลังด้วยคำแถลงจากพวกผู้นำสหภาพยุโรป(อียู) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แต่เอาเข้าจริงแล้ว คำแถลงของยูโรกรุ๊ปคราวนี้ ก็ยังคงคลุมเครือและขาดรายละเอียด จึงยังไม่ประหลาดใจที่ไม่ค่อยส่งผลอะไรนักต่อตลาดการเงิน ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนเรียกร้องเอาจากพันธบัตรของกรีซ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเยอรมนี ซึ่งถือเป็นมาตรวัดของตราสารหนี้ในยูโรโซน ของกรีซยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 300 จุด (3%)

กรีซแถลงอยู่แล้วว่า พวกเขาไม่สามารถที่จะยังคงกู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ย 6.25% หรือสูงกว่า ได้ต่อไปอีกนานๆ และหวังที่จะสามารถกู้ได้ในอัตราเดียวกับที่พวกประเทศยูโรโซนอื่นๆ ได้อยู่

“(ยูโรกรุ๊ป) ได้ทำความกระจ่างเกี่ยวกับแบบวิธีต่างๆ ทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้สามารถทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการอย่างประสานร่วมมือกัน และซึ่งจะทำให้สามารถนำเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่จำเป็น” พวกขุนคลังในยูโรโซนระบุในคำแถลงเมื่อคืนวันจันทร์(15)

พวกเขายังคงดูเหมือนจะตั้งความหวังว่า “ความกำกวมอย่างสร้างสรรค์” อย่างในคำแถลงนี้ เมื่อบวกกับเสียงยกย่องภายหลังจากที่กรีซได้ยอมประกาศใช้มาตรการด้านงบประมาณอันเข้มงวดขึ้นเป็นอันมาก ก็น่าจะเพียงพอที่จะส่งอิทธิพลทำให้กรีซสามารถหาเงินกู้ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงแล้ว โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องควักเงินภาษีของประชาชนออกมาใช้ช่วยเหลือกอบกู้กรีซไม่ให้ล้มละลาย

ภาษาที่ปรากฏออกมาดูมีความจงใจที่จะทำให้เข้าใจลำบาก ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตลาดคิดทดสอบความสมานฉันท์ของพวกประเทศยูโรโซนในการทำข้อตกลงดังกล่าวนี้ และก็อาจจะเพื่อหลีกเลี่ยงความโกรธกริ้วของผู้ออกเสียงชาวเยอรมันซึ่งคัดค้านแข็งขันต่อการที่จะเข้าไปช่วยเหลือกรีซให้พ้นจากความล่มจม เนื่องจากมองว่ากรีซสร้างปัญหาให้ตัวเอง จึงต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักในการแก้ไข

ความเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่า เหล่ารัฐมนตรียูโรกรุ๊ปกำลังทำตัวเหมือนท้าทายตลาดการเงิน ให้มาเล่น “game of chicken” นั่นคือ ต่างฝ่ายต่างขับรถพุ่งเข้าหากัน โดยดูว่าฝ่ายไหนจะขลาดกลัวก่อนและยอมหักรถหลบ

เพียงไม่นานหลังจากการแถลงคราวนี้ ฌอง-โคลด จุงก์เกอร์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังลักเซมเบิร์ก ผู้เป็นประธานของยูโรกรุ๊ป ก็กล่าวย้ำว่า กลไกที่ว่าเตรียมพร้อมช่วยเหลือกรีซนี้ จะทำงานได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อมีการตัดสินใจของพวกผู้นำอียูเท่านั้น โดยที่คาดหมายกันว่าการตัดสินใจใดๆ ในเรื่องนี้ไม่น่าที่จะมีขึ้นก่อนกำหนดการประชุมสุดยอดของพวกเขาในนัดหน้า ณ วันที่ 25-26 มีนาคม

ทางด้าน กุยลิโอ เตรมอนตี แห่งอิตาลี กล่าวว่า ไม่ควรที่จะบอกปัดไปอย่างสิ้นเชิงหรอกว่า ในที่สุดแล้วทางออกอาจจะอยู่ที่กรีซจะต้องไปขอกู้เงินช่วยเหลือจากองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า รัฐบาลเยอรมนีซึ่งเคยคัดค้านทางเลือกนี้มาโดยตลอด บัดนี้ก็แสดงท่าทีพยักหน้ากับแนวทางนี้ด้วยแล้ว

 


  คำตอบที่ 82  
 

madon

22 มี.ค. 53
เวลา 11:59:34

คนนอกกฎหมาย ( 2ธส2 :1-12 )

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นเราขอวิงวอนท่านว่า.. อย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือโดยทางคำพูดหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว.. อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศ.. ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า.. ท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้ว.. และท่านก็รู้จักสิ่งนั้นที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ในขณะนี้เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมัน.. เพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่จนออกไปให้พ้น.. ขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นและพระเยซูเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์.. คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จ.. และอุบายอธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้.. เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ.. เพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคน..

 


  คำตอบที่ 83  
 

madon

18 พ.ค. 53
เวลา 9:50:23


ท่อน้ำมันแตก ในอ่าวแม็คซิโก ปลาตายอื้อ อาหารทะเลวิกฤติ ...
 


  คำตอบที่ 84  
 

นุ

18 พ.ค. 53
เวลา 15:03:20
ข่าวนี้น่าห่วง เขาบอกว่าอุดได้แล้ว 85 % แล้วที่เหลือละ วงจรอาหารต้องได้รับผลกระทบแน่ ๆ มนุษย์นั่นแหละจะเดือดร้อนมากที่สุด
 


  คำตอบที่ 85  
 

win

18 พ.ค. 53
เวลา 15:06:07


ทุกอย่าง 1ใน3
 


  คำตอบที่ 86  
 

มิคาเอล777

19 พ.ค. 53
เวลา 2:09:37
ถึงแก้น้ำมันรั่วลงทะเลได้ แต่ปัญหาโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก
ได้ทำให้น้ำในทะเลมีความร้อนสูงขึ้น และเกิดปัญหาประการังฟอกขาว

มันจะรุนแรงขึ้น เมื่อประการังตายถาวร สิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพา ห่วงโซ่ออาหารระดับล่าง ก็จะล้มตาย ทะเลจะอ้างว้าง ตามพระคัมภีร์ทุกประการ

แต่พี่น้องอย่าได้กลัว เพราะสิ่งต่างๆที่เกิดตามพระวจนะ
แสดงให้เห็นว่า พระเมสสิยาห์ กำลังจะมา ให้เราเตรียมตัวให้พร้อม
เป็นเจ้าสาว ของพระคริสต์ เติมน้ำมันในตะเกียงของตน จุดไฟอย่าให้ดับ
เพราะเจ้าบ่าว .............. กำลังจะมา
 


  คำตอบที่ 87  
 

win

20 พ.ค. 53
เวลา 10:09:05
วิบัติแก่เมืองที่ไม่ได้กลับใจใหม่ ( ลูกา10:13-16 )


วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซดาถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจเสียใหม่นานมาแล้ว..

แต่ในวันพิพากษานั้นโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า..

ฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอรนาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือมิได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหาก..

ผู้ที่ฟังท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเราผู้ที่ไม่ยอมรับท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมรับเราผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามา..

 


  คำตอบที่ 88  
 

vyt

20 พ.ค. 53
เวลา 16:58:46
ตอบที่ 86 ... พี่ทั่นมิคาเอล777 ข้าพเจ้ารุ้สึกว่าทั่นต้องรุ้อะรัยดีดีถึงกาลสมัยยุคสุดท้าย อยากรุ้ความเห็นของทั่นเรื่องสัปตะสุดท้าย น่าจะเริ่มเมื่อรัย ตอนเนี่ยพวกเรากำลังอยู่ประมาณช่วงไหนของ วิวรณ์ ขอบคุณที่แบ่งปันขอพระเจ้าอวยพร
 


  คำตอบที่ 89  
 

4u

20 พ.ค. 53
เวลา 19:09:07
มานั่งรอฟัง กะ t ด้วยคน อยากรู้เหมียลกัล
 


| หน้า 1 2 3 4 5 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127