ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  มีข้อสงสัย ในวันอีสเตอร์  
 

pae jesus

28 ก.พ. 49
เวลา 14:44:18

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
วันอีสเตอร์ คือ วันอะไรเหรอ ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
 


คำตอบที่ 1-20 ทั้งหมด 24 คำตอบ | หน้า 1 2 |
  คำตอบที่ 1  
 

Army Of God

28 ก.พ. 49
เวลา 15:19:30
อีสเตอร์ (Easter) หมายถึง การระลึกถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ หรือวันคืนพระชนม์ เข้าใจว่าอีสเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณ คือคำว่า Eastre ซึ่งเป็นชื่อเทพธิดาของฤดูใบไม้ผลิ ผู้รู้บางท่าน กล่าวว่าอาจมาจากภาษาเยอรมันโบราณ คือ คำว่า Eostarun ซึ่งแปลว่ารุ่งอรุณ
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้นำเอาชื่อเทพธิดาฤดูใบไม้ผลิ Eastre หรือคำว่ารุ่งอรุณ Eostarun ของภาษาเยอรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาอังกฤษว่า Easter เพื่อใช้เรียกวันคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
นักวิชาการบางท่านได้ให้ข้อคิดว่า การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับฤดูใบไม้ผลิตอย่างน้อย 2 ประการ
ประการแรก วันอีสเตอร์อยู่ในช่วงเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ คือระหว่างเดือนมีนาคม และเมษายน

ประการที่สอง ฤดูใบไม้ผลิเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ เพราะระหว่างฤดูหนาวที่หิมะตก หรืออากาศหนาวเย็น ต้นไม้ส่วนใหญ่จะไม่มีใบ มีลักษณะเหมือนตายไปแล้ว แต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ต้นไม้ที่ดูเหมือนตายไปแล้วก็ผลิใบ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ใช้คำว่า Easter สำหรับวันฟื้นคืนพระชนม์

อ้างอิง ข้อมูลมาจาก http://www.jaisamarn.org โดย ศจ. ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร


Army Of God
 


  คำตอบที่ 2  
 

โคโลสี 2 : 12

7 เม.ย. 50
เวลา 23:32:42
- วันอีสเตอร์ เป็นวันที่กลุ่มคริสเตียนจะตระหนัก ใคร่ครวญ และสำนึก ถึงการเริ่มต้นสัมพันธภาพที่มีกับพระเจ้าพระบิดา ผ่านทาง พระคริสต์เยซู
- วันอีสเตอร์ คริสเตียน ระลึกถึงการฟื้นขึ้นจากศพ ของ (เยซู ชาวนาซาเร็ซ) พระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า
- วันอีสเตอร์ ยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พระเจ้าได้กระทำให้มนุษย์พ้นพระอาชญา พ้นโทษ และเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า คือ วันแห่งการได้รับชีวิตใหม่ ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตที่ได้รู้จัก ค้นเคยและมีสัมพันธ์กับพระเจ้า.

เชื่อวางใจ
 


  คำตอบที่ 3  
 

ด๋อยไอซ์

9 เม.ย. 50
เวลา 2:33:31
อุโมงค์ตอนนั้นว่างเปล่า
และตอนนี้ก็ยังคงว่างเปล่า!!!!
 


  คำตอบที่ 4  
 

kkk

10 เม.ย. 50
เวลา 11:28:24
อีสเตอร์ คือ วันที่คต.ระลึกถึง พระเยซู ฟื้นคืนพระชนม์ ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงเป็นผู้เดียวในโลกที่กลับฟิ้นขึ้นมาใหม่ เวลานี้ ยังทรงพระชนม์อยู่ นั่งอยู่ที่ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา บนสวรรค์ อธิฐานให้ ลูกของพระองค์อยู่ เราระลึกถึงวันนี้ เพื่อเราจะรู้ว่า พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ เราคต.จึงมีชัยชนะ และไม่กลัว ความตาย เราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้รักเรา และอาศัยอยู่ในเรา เพราะพระองค์ผู้อยู่ในเรา เป็นใหญ่กว่า ผู้ที่อยู่ในโลก เราคต.มีชัยชนะของพระเยซูด้วยความเชื่อ เรามั่นใจ ไว้วางใจในพระเจ้า ผู้เป็นอยู่ เหมือนเดิม วานนี้ วันนี้ และสืบๆไปเป็นนิตย์ ขอบคุณพระเจ้า อาเมน
 


  คำตอบที่ 5  
 

สงสัย

6 ก.ย. 50
เวลา 10:22:28
ทําไมต้องมีวันอีเตอร์
 


  คำตอบที่ 6  
 

สงสัย

6 ก.ย. 50
เวลา 10:24:35
วันอีสเตอร์หมายความว่าอะไรค่ะ
 


  คำตอบที่ 7  
 

รัก

6 ก.ย. 50
เวลา 12:07:19
ความจริง วันอีสเตอร์ มีความสำคัญไม่แพ้วันคริสตมาสเลย แต่ชาวโลกก็มักให้ความสำคัญกับวันเกิด มากกว่าวันตาย แต่วันตาย ก็ไม่สำคัญเท่าวันที่เป็นขึ้นมา
วันอีสเตอร์ จึงเป็นวันแห่งชัยชนะเหนือความตาย ที่พระเยซูมาถูกตรึงบนไม้กางเขน (วันศุกร์ประเสริฐ) พระองค์ทรงตายไปแล้ว 3 วัน แล้วทรงฟื้นขึ้นจากความตาย จึงเป็นภาพสะท้อน สำหรับคต.ที่เราเชื่อว่าเมือ่เราเชื่อในพระเยซู เราตายแล้วกับพระองค์ และจะเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างพระองค์เช่นกัน (ที่เรารับศิลบัพติศมาในน้ำไง) หมายถึงเราจะไม่ตายฝ่ายวิญญาณ เพราะพระองค์มาตายแทนเราแล้ว เราจึงมีชีวิตนิรันดร์ จะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป
แต่ทุกวันนี้ ดูเหมือนทำกันเป็นประเพณี เป็นพิธีกรรม มากจนเกินไป เหมือนศาสนา เราต้องมาระลึกถึงการทรงวายพระชนม์ และการเป็นขึ้นมา ให้มากเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเป็นความหวัง เป็นความเชื่อที่จะทำให้เรายึดมั่น ไม่หวั่นไหว ที่จริงยิ่งคต ระลึกได้มากเท่าไร ยิ่งดี เพราะปัญหาที่เราเจอ ๆ กันอยู่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย เพราะเรามีความหวังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก และความหวังไม่ได้ทำให้เราผิดหวังเพราะความเชื่อ แต่กลับทำให้เรามีความหวังมากยิ่งขึ้น
โลกนี้ก็ชั่วคราว สิ่งที่ถาวรกำลังจะมาคือแผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้า เมืองใหม่ ที่น่าอยู่กว่าโลกเยอะ ที่ ๆ ไม่มีความทุกข์ ลำบาก เศร้าโศรกกันอีกต่อไป แต่จะเป็นเมืองบรมสุขเกษมสำราญ บานใจ ไม่มีโจร ผู้ร้าย โรคภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ อีกต่อไปแล้ว ที่นั้นแหละที่เหมาะสมกับเราทั้งหลาย เหตุฉะนั้น จงยึดมั่น และหนุนใจกันในเรื่องเหล่านี้เถิด
 


  คำตอบที่ 8  
 

L

7 ก.ย. 50
เวลา 14:52:04
ถ้าไม่มีวันอีสเตอร์ ก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมา เราก็ต้องตายนิรันดร์ และ ความเชื่อของเราก็ไร้ผล เราก็จะกลายเป็นคนที่น่าสังเวชที่สุด

ถ้าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มี พระคริสต์ก็หาได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาไม่ ถ้าไม่ การเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลัก ทั้งความเชื่อของท่านก็ไม่มีหลักด้วย และก็ปรากฏว่า เราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้า ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน และคนที่ตายไปแล้วก็พินาศไปด้วย
แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบขึ้นมาจากความตายแล้วเป็นผลแรกในคนที่ล่วงหลับไปแล้ว 1คร15.13-18
 


  คำตอบที่ 9  
 

pinky potter

15 พ.ย. 50
เวลา 17:05:28
thank you soooooooooooo much
 


  คำตอบที่ 10  
 

ลิ้ม

16 พ.ย. 50
เวลา 11:06:43
ปีความศ.274 ตั้งให้วันที่ 25 ธันวาเป็นวันเฉลิมฉลอง วันเกิดพระอาทิตย์
ปีความศ.312 กษัตริย์คอนสแตนติน ประกาศว่าเป็น คริสต์ศาสนิกชน
ปีความศ.321 กษัตริย์คอนสแตนติน เปลี่ยนวันสะบาโตเป็นวันอาทิตย์
ปีความศ.324 เยรูซาเลมอยู่ภายใต้กฎหมายByzantine การทำคริสตจักรตามบ้าน และเทศกาลของชาวยิว ผิดกฎหมาย
ปีความศ.325 กษัตริย์คอนสแตนติน กำหนดสูตรคำนวณวันอีสเตอร์ โดยให้เป็นวันอาทิตย์แรก(วันอาทิตย์อีกแล้ว)จากการคำนวณ โดยไม่ให้ใช้วันในเทศกาลปัสกา
ปีความศ.336 สร้างคริสตจักรของกษัตริย์คอนสแตนตินเสร็จ ซึ่งเป็นต้นแบบของคาทอลิก
ปีความศ.350 Pope Julius 1 กำหนดให้วันที่ 25 ธันวาเป็นวันเฉลิมฉลอง วันประสูติพระเยซู

กษัตริย์คอนสแตนติน บูชาพระอาทิตย์
เขาเห็นนิมิตว่า กางเขนลอยอยู่เหนือพระอาทิตย์ เขาจึงประกาศว่าเป็น คริสต์ศาสนิกชน
เขาเปลี่ยนเทศกาลของคริสเตียนยุคกิจการ วันตามพระจันทร์ นับเวลาเย็นและเวลาเช้า
เป็นแบบพวกบูชาพระอาทิตย์ นับวันตามพระอาทิตย์ นับเวลาเช้าและเวลาเย็น
 


  คำตอบที่ 11  
 

ลิ้ม

16 พ.ย. 50
เวลา 11:17:29
ปีความศ.325 กษัตริย์คอนสแตนติน กำหนดสูตรคำนวณวันอีสเตอร์ โดยให้เป็นวันอาทิตย์แรก(วันอาทิตย์อีกแล้ว)จากการคำนวณ
โดยไม่ให้ใช้วันในเทศกาลปัสกา
ทำไมควรจะเป็นวันในเทศกาลปัสกา
ยอห์น 13
1 ก่อนถึงงานเทศกาลปัสกา พระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจาก
มัทธิว 26
1 เมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้ว จึงรับสั่งแก่พวกสาวกของพระองค์ว่า
2 "ท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกา และบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ให้เขาตรึงที่กางเขน"


 


  คำตอบที่ 12  
 

january

9 ธ.ค. 50
เวลา 21:01:22
อยากรู้ประวัติเกี่ยวกับที่พระเยซูฟื้นคืนชีพอะจะเอาไปทำโครงงาน
 


  คำตอบที่ 13  
 

000

10 ธ.ค. 50
เวลา 8:28:38
ลองอ่านในพระคัมภีร์ดูนะความคิดเห็นที่12 พระกิตติคุณทั้ง4เล่มมีเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยละ
 


  คำตอบที่ 14  
 

111

20 ธ.ค. 50
เวลา 20:30:55
วันอีสเตอร์วันที่เท่าไหร่
 


  คำตอบที่ 15  
 

ผู้รู้

16 ก.พ. 51
เวลา 13:52:21
ประเพณีวันอีสเตอร์เเต่ละประเทศ
 


  คำตอบที่ 16  
 

ผู้รู้

16 ก.พ. 51
เวลา 13:56:01
ประเพณีวันอีสเตอร์เเต่ละประเทศมีอะไรคะ
 


  คำตอบที่ 17  
 

24

27 ก.พ. 51
เวลา 17:03:24
ทำไมวันอีสเตอร์ถึงต้องเก็บไข่
 


  คำตอบที่ 18  
 

เชอรี่

13 มี.ค. 51
เวลา 15:52:38
ทำไมวันอีสเตอร์ถึงมี IMAGE ที่เกี่ยวขอ้งกับ ไข่ และ เพราะอะไรถึงไม่ใช้สัญญลักษณ์อื่นแทน
 


  คำตอบที่ 19  
 

000

13 มี.ค. 51
เวลา 16:16:04
มีคนบอกว่าไข่ให้ความหมายของการเกิดใหม่นะ
 


  คำตอบที่ 20  
 

ยิ้ม

15 มี.ค. 51
เวลา 10:28:09
ไข่ และ ผีเสื้อ เป็นสัญญาลักษณ์ของชีวิตในเทศกาลอีสเตอร์จ๊ะ ประเพณีซ่อนไข่จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน และแฝงความหมายให้ระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ คลิ๊กไปอ่านที่บทความในเวปนี้ดูดิ
 


| หน้า 1 2 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127