หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1001-1050 ทั้งหม?1233 รายการ หน้าแร? border=  หน้าที่แล้? border= | หน้า 21 22 23 24 25 |
27/05/2007ความจำเป็นของการรับบัพติสมา
 ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เศคาริยาห์ 4 :6-7อ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
20/05/2007คริสตจักรม.ธ 16 :13- 18ศ.จ. ปีเตอร์ แม็คอินทอช
18/05/2007ปุโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่
 13/05/07
1 ป.ต. 2: 9ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/05/2007ค่ายคริสตจักร
 เดินตามพระสัญญา 3
6 / 05 / 07 /19.00 น.ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/05/2007ค่ายคริสตจักร
 เดินตามพระสัญญา 2
5 / 05 / 07 /19.00 น.อ. ปรีดา โมทนาพระคุณ
15/05/2007ค่ายคริสตจักร
 เดินตามพระสัญญา 1
4 / 05 / 07 /19.00 น.อ. ปรีดา โมทนาพระคุณ
06/05/2007การโมทนาพระคุณสดุดี 100:1-5อ.เอษรา โมทนาพระคุณ
26/04/2007พันธสัญญาที่เกิดผล
 22 / 04 / 07
โรม 8: 28ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 2 (19/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 1 (19/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 3 (18/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 2 (18/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 1 (18/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 3 (17/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 2 (17/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 1 (17/01/07)Jean Andrew
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (16/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (16/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (16/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (15/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (15/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (15/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (12/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (12/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (12/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (11/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (11/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (11/01/07) Michael Ellis
24/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (10/01/07) Michael Ellis
24/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (10/01/07) Michael Ellis
24/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (10/01/07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3(09 /01/07)Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (09/01/ 07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp (ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (09/01/07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (08/01/07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (08/01/ 07)Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
'Transforming reality with Truth' 1 (08 /01 / 07)Michael Ellis
15/04/2007รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นอพย.13: 13-14อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
08/04/2007พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วลูกา 24: 5-6REV.ODDVAR JOHANSEN
07/04/2007คำพยาน
 ฉลองชัยอีสเตอร์ ของชมรมคริสเตียน สวนลุมฯ
วันที่ 7 เม.ย. เวลา 06.00-09.00น.ปลัดสมภพ ตั้งศิริพิศาล
07/04/2007อีสเตอร์แห่งชัยชนะ
 ฉลองชัยอีสเตอร์ ของชมรมคริสเตียน สวนลุมฯ
วันที่ 7 เม.ย. เวลา 06.00-09.00น.ศจ. ประเสริฐ พรกีรติกุล
07/04/2007จุดจบของไม้กางเขน
 ฉลองชัยอีสเตอร์ ของชมรมคริสเตียน สวนลุมฯ
วันที่ 7 เม.ย. เวลา 06.00-09.00น.อ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
01/04/2007การจัดเตรียมทางสำหรับผู้เดินตามเส้นทาง
 แห่งพันธสัญญา
สดุดดี 119: 9อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
01/04/2007HUNGER FOR GOD 2
 นมัสการ-คำพยาน
18.00 น.worship network
01/04/2007HUNGER FOR GOD 218.00 น.อ.ซิดนีย์
25/03/2007การอุทิศตัวเพื่อพันธสัญญาม.ธ 16 :24-27ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
18/03/2007พันธสัญญานิรันดร์ฮีบรู 1:10-18อ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
11/03/2007พระเจ้าทรงเป็นส่วนในชีวิตของข้าพเจ้าสดุดี 119: 57ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/03/2007สิ่งที่น่าอายบนเส้นทางแห่งพันธสัญญาสดุดี119:6อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
25/02/2007คริสตจักรเป็นแผนการของพระเจ้าลูกา 4: 18-19ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1