หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1251-1300 ทั้งหม?1400 รายการ หน้าแร? border=  หน้าที่แล้? border= | หน้า 26 27 28 |
31/08/2006ความรักดั้งเดิมวิวรณ์ 2 :4-5ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
20/08/2006ชีวิตของโยเซฟปฐก.41 :37อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
13/08/2006ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ยอห์น 10:10ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
06/08/2006แนวทางการอวยพรลูก 5 ประการมก.10: 13-14อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
03/08/2006อานุภาพของพระเจ้าอสย.55: 10-11ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
27/07/2006การดำเนินชีวิตในยุคสุดท้าย1 ปต.4: 1-10ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
20/07/2006สัมมนา 8 "เสริมสร้างเพื่อการรับใช้"สงวนลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่ายDr.Henry Madava
20/07/2006สัมมนา7 "เสริมสร้างเพื่อการรับใช้"สงวนลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่ายDr.Henry Madava
20/07/2006สัมมนา6 "เสริมสร้างเพื่อการรับใช้"สงวนลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่ายDr.Henry Madava
20/07/2006สัมมนา 5 "เสริมสร้างเพื่อการรับใช้"สงวนลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่ายDr.Henry Madava
20/07/2006สัมมนา 4 "เสริมสร้างเพื่อการรับใช้"สงวนลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่ายDr.Henry Madava
20/07/2006สัมมนา 3 "เสริมสร้างเพื่อการรับใช้"สงวนลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่ายDr.Henry Madava
20/07/2006สัมมนา 2 "เสริมสร้างเพื่อการรับใช้"สงวนลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่ายDr.Henry Madava
20/07/2006สัมมนา 1 "เสริมสร้างเพื่อการรับใช้"สงวนลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่ายDr.Henry Madava
14/07/2006ฟื้นฟู 3
 11/ 07 /06
19.00 น.Dr.Henry Madava
14/07/2006ฟื้นฟู 2
 10 /07 /06
19.00 น.Dr.Henry Madava
14/07/2006ฟื้นฟู 1
 09 /07 /06
19.00 น.Dr.Henry Madava
09/07/2006คุณเห็นอะไร
 ยรม.1:11-12
10.30 น.Dr.Henry Madava
09/07/2006ทำตามอย่าง อ. เปาโล
 ฟป.3 :17-20
08.30 น.ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
08/07/2006คริสตจักรในพระธรรมกิจการ19.00 น.ศจ. ดอน เรย์เมอร์
08/07/2006คริสตจักรในพระธรรมกิจการ 219.00 น.ศจ. ดอน เรย์เมอร์
08/07/2006คริสตจักรในพระธรรมกิจการ 119.00 น.ศจ. ดอน เรย์เมอร์
08/07/2006คริสตจักรในพระธรรมกิจการ19.00 น.ศจ. ดอน เรย์เมอร์
02/07/2006การดี2 พกษ. 4:18-37Dr.Ivan Harald
25/06/2006ความสมดุลย์ในการทำพันธกิจก.จ. 6: 1-4ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
21/06/2006ทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าผู้นำพันธกิจอ. ประยูร ลิมะหุตพเศรณี
18/06/2006ชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าม.ก. 14:3-9ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
11/06/2006จงถวายเกียรติแด่พระมหากษตรัย์1 ป.ต. 2: 13-17ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/06/2006ปุโรหิตฝ่ายวิญญาณเศคาริยาห์ 3 :1-10อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
02/06/2006พระคุณ2ทิโมธี 2 :1อศจ. สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
28/05/2006ผู้นั้นในพระกาย1 โคริน 12: 27ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/05/2006สัมมนาผู้นำพันธกิจ10.00 นอ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
14/05/2006ชีวิตที่สมดุลย์กับข่าวประเสริฐโรม 1:16-17ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
14/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 619.00 น.ศจ. เอเศเคียล ซุง
13/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 519.00 น.ศจ. เอเศเคียล ซุง
12/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 419.00 น. ศจ. เอเศเคียล ซุง
11/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 319.00 น. ศจ. เอเศเคียล ซุง
11/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 219.00 น. คำพยานของคุณหลิน / คำเทศนา ศจ. เอเศเคียล ซุง
10/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 119.00 น.ศจ. เอเศเคียล ซุง
07/05/2006ผู้ที่ยืนอยู่ในช่องโหว่อสค.22 :30-31Rev. Edwin
30/04/2006เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจมธ.6: 25-33ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/04/2006ชีวิตต้องก้าวหน้าฮบ.5 :11 ,6 :3ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
16/04/2006ชัยชนะเหนือปัญหาอุปสรรคลก.24: 13-35ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
09/04/2006ก้าวหน้าไม่หยุดยั้งพป.3: 16ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
02/04/2006ศักดิ์ศรี พระคุณ ความรักของพระเจ้า2 ค.ธ. 3:18Rev.Randy Pope
26/03/2006อันหนึ่งอันเดียวกันเอเฟซัส 2: 11-12ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
24/03/2006สัมมนาการพัฒนาการเทศนา 1 พสท. ภาค 1อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
24/03/2006สัมมนาการพัฒนาการเทศนา 2 พสท. ภาค 1อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
24/03/2006สัมมนาการพัฒนาการเทศนา 3 พสท. ภาค 1อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
24/03/2006สัมมนาการพัฒนาการเทศนา 4 พสท. ภาค 1อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1