หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1001-1050 ทั้งหม?1202 รายการ หน้าแร? border=  หน้าที่แล้? border= | หน้า 21 22 23 24 25 |
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3(09 /01/07)Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (09/01/ 07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp (ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (09/01/07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (08/01/07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (08/01/ 07)Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
'Transforming reality with Truth' 1 (08 /01 / 07)Michael Ellis
15/04/2007รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นอพย.13: 13-14อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
08/04/2007พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วลูกา 24: 5-6REV.ODDVAR JOHANSEN
07/04/2007คำพยาน
 ฉลองชัยอีสเตอร์ ของชมรมคริสเตียน สวนลุมฯ
วันที่ 7 เม.ย. เวลา 06.00-09.00น.ปลัดสมภพ ตั้งศิริพิศาล
07/04/2007อีสเตอร์แห่งชัยชนะ
 ฉลองชัยอีสเตอร์ ของชมรมคริสเตียน สวนลุมฯ
วันที่ 7 เม.ย. เวลา 06.00-09.00น.ศจ. ประเสริฐ พรกีรติกุล
07/04/2007จุดจบของไม้กางเขน
 ฉลองชัยอีสเตอร์ ของชมรมคริสเตียน สวนลุมฯ
วันที่ 7 เม.ย. เวลา 06.00-09.00น.อ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
01/04/2007การจัดเตรียมทางสำหรับผู้เดินตามเส้นทาง
 แห่งพันธสัญญา
สดุดดี 119: 9อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
01/04/2007HUNGER FOR GOD 2
 นมัสการ-คำพยาน
18.00 น.worship network
01/04/2007HUNGER FOR GOD 218.00 น.อ.ซิดนีย์
25/03/2007การอุทิศตัวเพื่อพันธสัญญาม.ธ 16 :24-27ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
18/03/2007พันธสัญญานิรันดร์ฮีบรู 1:10-18อ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
11/03/2007พระเจ้าทรงเป็นส่วนในชีวิตของข้าพเจ้าสดุดี 119: 57ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/03/2007สิ่งที่น่าอายบนเส้นทางแห่งพันธสัญญาสดุดี119:6อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
25/02/2007คริสตจักรเป็นแผนการของพระเจ้าลูกา 4: 18-19ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
11/02/2007ความดีงามของพระวจนะสดุดี119 :72-104ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/02/2007HUNGER FOR GOD18.30 น.worship net work
04/02/2007HUNGER FOR GOD18.30 น.อ.ซิดนีย์
04/02/2007คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินตามพระสัญญากิจการ 20: 17-24อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
28/01/2007ความแน่นอนของพระสัญญาสดุดี 19: 7-11ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
21/01/2007เดินตามพระสัญญาลูกา 5: 1-11ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
19/01/2007นมัสการงานสัมมนา Nehemiahทีมนมัสการ คจ.ธารพระพร
18/01/2007นัมสการงานฟื้นฟู Nehemiahทีมนมัสการ คจ.ธารพระพร
17/01/2007นมัสการงานฟื้นฟู Nehemiahทีมนมัสการ คจ.ธารพระพร
17/01/2007นัมสการงานสัมมนา Nehemiahทีมนมัสการ คจ.ธารพระพร
14/01/2007เดินตามพระสัญญาฮีบรู 8:8-13ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
07/01/2007การเดินตามพันธสัญญาอย่างตลอดรอดฝั่งยากอบ 1: 1-8อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
31/12/2006เป้าหมายของมารซาตานยอห์น 10 :10อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
17/12/2006คำพยานงานคริสตมาสนักธุระกิจคริสเตียน คจ.ใจสมานคุณชัยรัตน์ จิตแก้ว-ภรรยา
17/12/2006คำพยานงานคริสตมาสนักธุระกิจคริสเตียน คจ.ใจสมานคุณดิลก ทองวัฒนา
17/12/2006พระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนวันเพนเตคอสก.จ. 1: 12-16อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
10/12/2006พระเจ้าคือพ่อที่ดีเลิศ1 ยอห์น 3:1ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/12/2006มองพ่ออย่างที่พ่อเป็นล.ก.15:11-24อ. ประยูร ลิมะหุตพเศรณี
26/11/2006การถวายของหญิงม่ายมก.12: 41-44ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/11/2006พอหรือไม่พอฟป. อ. ประยูร ลิมะหุตพเศรณี
12/11/2006ผู้หว่านที่ยิ่งใหญ่อิสยาห์ 53: 1-12ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
05/11/2006กลอุบายของมารล.ก.11:14-23 อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
29/10/2006ความสดุลทางใจกับโอกาสอันสดใสในอนาคตสดุดี 32: 8-9อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
26/10/2006การอธิษฐานวิงวอนฟป.4: 6-7ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/10/2006พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเรายอห์น 6: 1-7ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
13/10/2006อธิษฐานเผื่อการถวายทรัพย์
 อธิษฐานเผื่อการรักษาโรค
ดร.เอเสเคียล ซุง
13/10/2006หมายสำคัญและการอัศจรรย์1 โคริน 12: 4-7ดร.เอเสเคียล ซุง
08/10/2006เสียงเรียกจากกางเขน1 โครินธ์ 2: 1-5ศ.จ. ปีเตอร์ แม็คอินทอช
01/10/2006ความสมดุลด้านความรับผิดชอบอพยพ 17 :1-13อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
24/09/2006หุ้นส่วนแห่งข่าวประเสริฐ
 วันพันกิจ
ฟป. 1: 3-6ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
22/09/2006พระคุณที่ไหลล้นมธ.26: 6-13อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1