หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1251-1300 ทั้งหม?1374 รายการ หน้าแร? border=  หน้าที่แล้? border= | หน้า 26 27 28 |
18/06/2006ชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าม.ก. 14:3-9ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
11/06/2006จงถวายเกียรติแด่พระมหากษตรัย์1 ป.ต. 2: 13-17ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/06/2006ปุโรหิตฝ่ายวิญญาณเศคาริยาห์ 3 :1-10อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
02/06/2006พระคุณ2ทิโมธี 2 :1อศจ. สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
28/05/2006ผู้นั้นในพระกาย1 โคริน 12: 27ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/05/2006สัมมนาผู้นำพันธกิจ10.00 นอ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
14/05/2006ชีวิตที่สมดุลย์กับข่าวประเสริฐโรม 1:16-17ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
14/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 619.00 น.ศจ. เอเศเคียล ซุง
13/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 519.00 น.ศจ. เอเศเคียล ซุง
12/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 419.00 น. ศจ. เอเศเคียล ซุง
11/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 319.00 น. ศจ. เอเศเคียล ซุง
11/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 219.00 น. คำพยานของคุณหลิน / คำเทศนา ศจ. เอเศเคียล ซุง
10/05/2006ชีวิตเป็นไทในพระเยซูคริสต์ 119.00 น.ศจ. เอเศเคียล ซุง
07/05/2006ผู้ที่ยืนอยู่ในช่องโหว่อสค.22 :30-31Rev. Edwin
30/04/2006เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจมธ.6: 25-33ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/04/2006ชีวิตต้องก้าวหน้าฮบ.5 :11 ,6 :3ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
16/04/2006ชัยชนะเหนือปัญหาอุปสรรคลก.24: 13-35ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
09/04/2006ก้าวหน้าไม่หยุดยั้งพป.3: 16ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
02/04/2006ศักดิ์ศรี พระคุณ ความรักของพระเจ้า2 ค.ธ. 3:18Rev.Randy Pope
26/03/2006อันหนึ่งอันเดียวกันเอเฟซัส 2: 11-12ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
24/03/2006สัมมนาการพัฒนาการเทศนา 1 พสท. ภาค 1อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
24/03/2006สัมมนาการพัฒนาการเทศนา 2 พสท. ภาค 1อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
24/03/2006สัมมนาการพัฒนาการเทศนา 3 พสท. ภาค 1อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
24/03/2006สัมมนาการพัฒนาการเทศนา 4 พสท. ภาค 1อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
19/03/2006ธรรมชาติของลมและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยอห์น 3:5-8อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
12/03/2006เชื่อฟังใครก็เป็นทาสคนนั้นโรม 6 :16ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
05/03/2006ชีวิตที่ครบบริบรูณ์จากพระเจ้า1 ยอห์น 5:1-5อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
26/02/2006ผู้รับมอบฉันทะ1 ปต. 4 :10-11ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
16/02/2006รักพระเจ้ารักพี่น้อง1ยน.4:21ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
05/02/2006สิ่งที่ทำลายความสมดุลย์ปฐก.16:1-4อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
29/01/2006การดำเนินชีวิตที่สมดุลย์ฟป.3:10 ,4:11-17อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
22/01/2006ความจงรักภักดีมธ.22 :37ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/01/2006การเติบโตฝ่ายวิญญาณ1ยน.1: 5-10ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
08/01/2006ปีแห่งชีวิตสมดุลย์เอเฟซัส 4:13 -15ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
07/01/2006ความสุขจากพระเจ้าสดุดี 119: 2อ. ประยูรลิมะหุตะเศระณี
25/12/2005ความหมายวันคริสตมาส10.00 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
25/12/2005พระเยซูทรงบังเกิดลก.1:31-33 อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
24/12/2005นมัสการคริสตมาส19.00 น.ทีมนมัสการ คจ.ใจสมาน ซ.6
14/12/2005 บันทึกการแสดงสด POWER OF LOVE (3)
 คริสตจักรสาธร
ตอบสนองคำเทศนา-รับเชื่อ เพลงอำลาอ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
14/12/2005 บันทึกการแสดงสด POWER OF LOVE (2)
 คริสตจักรสาธร
คำพยานเอ๊ะ ,โบว์, บอยอ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
14/12/2005 บันทึกการแสดงสด POWER OF LOVE (1)
 คริสตจักรสาธร
คำพยานของ โต๋ ,เจมส์อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
11/12/2005ทวนกระแสโลกโรม12: 2ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
07/12/2005The Healing Wind 319.00 น.MLO
07/12/2005The Healing Wind 219.00 น.MLO
04/12/2005The Healing Wind 119.00 น.คอนเสริ์ตนมัสการ Talent 2 , Blister
27/11/2005จงขอต่อพระบิดามธ.7 :7-11ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
27/11/2005POWER OF DADเอเฟซัส 6:1-2อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
19/11/2005ชีวิตในพระคริสต์
  Maddict Fest 2005
19.00 น. Pastor Galnn Lim
18/11/2005การนมัสการ
 Maddict Fest 2005
19.00 น. Worship Network
18/11/2005ร่วมกันรับใช้
 Maddict Fest 2005
19.00 น. คุณมงคล โคเมท

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1