หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1251-1300 ทั้งหม?1347 รายการ หน้าแร? border=  หน้าที่แล้? border= | หน้า 26 27 |
26/02/2006ผู้รับมอบฉันทะ1 ปต. 4 :10-11ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
16/02/2006รักพระเจ้ารักพี่น้อง1ยน.4:21ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
05/02/2006สิ่งที่ทำลายความสมดุลย์ปฐก.16:1-4อ. ประยูร ลิมะหุตะเศระณี
29/01/2006การดำเนินชีวิตที่สมดุลย์ฟป.3:10 ,4:11-17อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
22/01/2006ความจงรักภักดีมธ.22 :37ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/01/2006การเติบโตฝ่ายวิญญาณ1ยน.1: 5-10ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
08/01/2006ปีแห่งชีวิตสมดุลย์เอเฟซัส 4:13 -15ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
07/01/2006ความสุขจากพระเจ้าสดุดี 119: 2อ. ประยูรลิมะหุตะเศระณี
25/12/2005ความหมายวันคริสตมาส10.00 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
25/12/2005พระเยซูทรงบังเกิดลก.1:31-33 อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
24/12/2005นมัสการคริสตมาส19.00 น.ทีมนมัสการ คจ.ใจสมาน ซ.6
14/12/2005 บันทึกการแสดงสด POWER OF LOVE (3)
 คริสตจักรสาธร
ตอบสนองคำเทศนา-รับเชื่อ เพลงอำลาอ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
14/12/2005 บันทึกการแสดงสด POWER OF LOVE (2)
 คริสตจักรสาธร
คำพยานเอ๊ะ ,โบว์, บอยอ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
14/12/2005 บันทึกการแสดงสด POWER OF LOVE (1)
 คริสตจักรสาธร
คำพยานของ โต๋ ,เจมส์อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
11/12/2005ทวนกระแสโลกโรม12: 2ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
07/12/2005The Healing Wind 319.00 น.MLO
07/12/2005The Healing Wind 219.00 น.MLO
04/12/2005The Healing Wind 119.00 น.คอนเสริ์ตนมัสการ Talent 2 , Blister
27/11/2005จงขอต่อพระบิดามธ.7 :7-11ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
27/11/2005POWER OF DADเอเฟซัส 6:1-2อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
19/11/2005ชีวิตในพระคริสต์
  Maddict Fest 2005
19.00 น. Pastor Galnn Lim
18/11/2005การนมัสการ
 Maddict Fest 2005
19.00 น. Worship Network
18/11/2005ร่วมกันรับใช้
 Maddict Fest 2005
19.00 น. คุณมงคล โคเมท
17/11/2005การนมัสการ
 Maddict Fest 2005
19.00 น. BETHANY
17/11/2005ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
 Maddict Fest 2005
19.00 น. อ. Omar Subroto
16/11/2005การนมัสการ
 Maddict Fest 2005
19.00 น. SONIC EDGE
16/11/2005หัวใจที่ต้องการพระเจ้าจริง ๆ
 Maddict Fest 2005
19.00 น. Pastor Galnn Lim
13/11/2005แนวทางที่ยาโคบได้รับพระพรปฐก. 32:22-32อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
06/11/2005การเผชิญความล้มเหลวลก. 5:1-11อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
04/11/2005ขอไฟอย่างเอลีห์ยา1 พกษ. 19: 2-18อศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
04/11/2005สัมมนาการเตรียมผู้นำเพื่อการเก็บเกี่ยว 4
 29 ต.ค. 05
.Pastor Robert Thranthem
04/11/2005สัมมนาการเตรียมผู้นำเพื่อการเก็บเกี่ยว 3
 29 ต.ค. 05
.Pastor Jay Ranton
04/11/2005สมัมนาการเตรียมผู้นำเพื่อการเก็บเกี่ยว 2
 29 ต.ค. 05
.Paster Mark Harrell
04/11/2005สัมมนาการเตรียมผู้นำเพื่อการเก็บเกี่ยว 1
 29 ต.ค. 05
.Dr. Fred Martin
02/11/2005การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น19.00 น.Paster Mark Harrell
28/10/2005สัมมนาการเตรียมผู้นำเพื่อการเก็บเกี่ยว 3Authority of Belivever , Harvest.Paster Jay Ranton ,Rick Martin
28/10/2005สัมมนาการเตรียมผู้นำเพื่อการเก็บเกี่ยว 2Forming a leadership , Authorty of Beliver.Paster Jay Ranton , Paster Robert Thranthem
28/10/2005สมัมนาการเตรียมผู้นำเพื่อการเก็บเกี่ยว 1God calls for us leadPaster Mark Harrell
23/10/2005โปรดเพิ่มความเชื่อลก. 17: 5-6 ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
20/10/2005พันธกิจของพระเจ้าลก.4 : 18-19อศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
12/10/2005ผู้ฝัดร่อนจากพะรเจ้าลก.4: 22-34เกียรติศักดิ์ รุ่งระวิวรรณ
06/10/2005คำพยานสมาชิก คจ. อิมมานุเอลน.พ.ภากร จันทนมัฎฐะ
02/10/2005ความใฝ่ฝันพศด.4:1-10อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
25/09/2005หุ้นส่วนข่าวประเสริฐฟป.1 :3-8ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/09/2005พันธกิจโลก 219.00 น.ศจ. ดร. วีระชัย โกแวร์
22/09/2005พันธกิจโลก 119.00 น. ศจ. ดร. วีระชัย โกแวร์
18/09/2005พระเยซูที่ข้าเทอดทูนกจ. 5: 24-31ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
16/09/2005พระเจ้าต้องการให้คนกลับใจใหม่2 เปโตร 3: 9ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
16/09/2005ฉลองครบรอย 36 ปีสหกิจฯ13.30 น.ศจ. ดร. วีระชัย โกแวร์
04/09/2005แรงจูงใจในการรับใช้ยอห์น 13: 1-17อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1