หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1251-1300 ทั้งหม?1306 รายการ หน้าแร? border=  หน้าที่แล้? border= | หน้า 26 27 |
06/10/2005คำพยานสมาชิก คจ. อิมมานุเอลน.พ.ภากร จันทนมัฎฐะ
02/10/2005ความใฝ่ฝันพศด.4:1-10อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
25/09/2005หุ้นส่วนข่าวประเสริฐฟป.1 :3-8ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/09/2005พันธกิจโลก 219.00 น.ศจ. ดร. วีระชัย โกแวร์
22/09/2005พันธกิจโลก 119.00 น. ศจ. ดร. วีระชัย โกแวร์
18/09/2005พระเยซูที่ข้าเทอดทูนกจ. 5: 24-31ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
16/09/2005พระเจ้าต้องการให้คนกลับใจใหม่2 เปโตร 3: 9ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
16/09/2005ฉลองครบรอย 36 ปีสหกิจฯ13.30 น.ศจ. ดร. วีระชัย โกแวร์
04/09/2005แรงจูงใจในการรับใช้ยอห์น 13: 1-17อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
28/08/2005ชีวิตที่คุ้มค่าปัญญาจารย์12:13-14ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
27/08/2005สัมมนาค่ายผู้นำ 6ค่ายผู้นำอ.จีเส็ง คัง
27/08/2005สัมมนาค่ายผู้นำ 5ค่ายผู้นำอ.จีเส็ง คัง
27/08/2005สัมมนาค่ายผู้นำ 4ค่ายผู้นำอ.จีเส็ง คัง
27/08/2005สัมมนาค่ายผู้นำ 3ค่ายผู้นำอ.จีเส็ง คัง
27/08/2005สัมมนาค่ายผู้นำ 2 ค่ายผู้นำอ.จีเส็ง คัง
27/08/2005สัมมนาค่ายผู้นำ 1 ค่ายผู้นำอ.จีเส็ง คัง
24/08/2005เทศนาฟื้นฟูค่ายผู้นำอ.จีเส็ง คัง
24/08/2005เทศนาฟื้นฟูค่ายผู้นำอ.จีเส็ง คัง
21/08/2005อ.เทอดศักดิ์ อัครสวาทปฐมกาล 32: 1-12อศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
14/08/2005ความจงรักภักดีสุภาษิต 19: 22ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
09/08/2005คุณแม่ตัวอย่าง1 ซมอ.1:1-28อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
22/05/2005ติดตามพระคริสต์แล้วได้อะไรมธ. 9: 27ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
08/05/2005ทำงานร่วมกับพระคริสต์2 ค.ธ. 6:1-2ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
02/05/2005ค่าย คจ.-สัมมนา 4
 การสร้างอย่างต่อเนื่องบนแท่นบูชา
10.00 น.ศจ. ดร. พอล ฮ๊อคส์
01/05/2005 คนอื่นจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียนเทศนาเช้าวันอาทิตย์ศจ. ดร. พอล ฮ๊อคส์
01/05/2005ค่าย คจ.-ฟื้นฟู
 เราต้องการคำพยานที่มีชีวิต
19.00 น.ศจ. ดร. พอล ฮ๊อคส์
01/05/2005ค่าย คจ.-สัมมนา 3
 มาก่อนที่จะถึงฤดูหนาว
9.00 น.ศจ. ดร. พอล ฮ๊อคส์
30/04/2005ค่าย คจ.-ฟื้นฟู
 เราต้องสัมผัสพระเยซูคริสต์
19.00 น.ศจ. ดร. พอล ฮ๊อคส์
30/04/2005ค่าย คจ.-สัมมนา 2
 สิ่งยืนยันการพัฒนาชีวิตคริสเตียน
10.45 น.ศจ. ดร. พอล ฮ๊อคส์
30/04/2005ค่าย คจ.-สัมมนา 1
 ของขวัญที่ยังไม่ได้ถูกเปิดออก
10.00 น.ศจ. ดร. พอล ฮ๊อคส์
29/04/2005ค่าย คจ. - ฟื้นฟู
  เราต้องการเจิมที่สดใหม่
19.00 น.ศจ. ดร. พอล ฮ๊อคส์
27/04/2005อวัยวะในร่างกายเดียวกัน1 คธ . 12 - 17 ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
10/04/2005จงให้เกี่ยรติแก่ผู้สูงอายุเลวีนิติ 19 :32ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
25/12/2004สัมมนาสู่การพลิกฟื้น 49/12/04/13.00 น.อ. เดวิด เดเมี่ยน
25/12/2004สัมมนาสู่การผลิกฟื้น 3
 .
9/12/04/10.00 น.อ. เดวิด ดามิเดี่ยน
25/12/2004สัมมนาสู่การพลิกฟื้น 28/12/04 /10.00 น.อ. เดวิด เดเมี่ยน
22/12/2004สัมมนาสู่การพลิกฟื้น 18/12/04 / 10.00 น.อ. เดวิด เดเมี่ยน
09/12/2004ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 2ฟื้นฟู เวลา 19.00 น.อ. เดวิด เดเมี่ยน
09/12/2004ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 1ฟื้นฟู เวลา 19.00 น.อ. เดวิด เดเมี่ยน
07/12/2004การทะลุทะลวง ฟื้นฟู 7/12/04/19.00 น.อ.เดวิด แมคมิเลียน
02/08/2004ฟื้นฟู4-
 ค่ายผู้นำ
2/8/2004 19.00น. ดร.เฮนรี่ มาดาวา
02/08/2004ตอบสนองต่อนิมิต
 วันอาทิตย์
2/8/2004 10.00น. ดร.เฮนรี่ มาดาวา
01/08/2004ฟื้นฟู3-เชื่อฟัง รับใช้
 ค่ายผู้นำ
1/8/2004 19.00น.ดร.เฮนรี่ มาดาวา
31/07/2004ฟื้นฟู2-แชมป์เปี้ยน
 ค่ายผู้นำ
31/7/2004 19.00น. ดร.เฮนรี่ มาดาวา
30/07/2004ฟื้นฟู1
 ค่ายผู้นำ
30/7/2004 19.00น. ดร.เฮนรี่ มาดาวา
09/03/2004สัมมนาบำบัดภายใน คจ.เด็ก9/3/2004 13.00น.ดร.ซูซาน วัทสัน
05/03/2004หัวใจพระบิดา 65/3/2004 19.00 น.อ.อลัน แอสคู
05/03/2004หัวใจพระบิดา 55/3/2004 13.00 น.อ.อลัน แอสคู
05/03/2004หัวใจพระบิดา 45/3/2004 10.00น.อ.อลัน แอสคู
04/03/2004หัวใจพระบิดา 34/3/2004 19.00 น.อ.อลัน แอสคู

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1