หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1001-1050 ทั้งหม?1247 รายการ หน้าแร? border=  หน้าที่แล้? border= | หน้า 21 22 23 24 25 |
22/06/2007สัมมนาฟื้นฟูสตรี 2
 17/06/07
19.00 น.อ.ซิดนีย์
22/06/2007สัมมนาฟื้นฟูสตรี 1
 17/06/07
15.00 นอ.ซิดนีย์
22/06/2007สัมมนาฟื้นฟูสตรี 419.00 น.อ.ซิดนีย์
22/06/2007สัมมนาฟื้นฟูสตรี 314.00 น.อ.ซิดนีย์
22/06/2007สัมมนาฟื้นฟูสตรี 2 เวลา 13.30 น.อ.ซิดนีย์
22/06/2007สัมมนาฟื้นฟูสตรี 109.00 น.อ.ซิดนีย์
17/06/2007คริสตจักรเซลโคโลสี 4 :7-18อ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
10/06/2007เชื่อฟังด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญโยชูวา1: 1-9ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/06/2007พระเยซูที่บ้านมาระโก 2 :1-12อ. ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
01/06/2007To PureTo Fulfill 331 พ.ค./ เวลา 13.00 น.อ.ซิดนีย์
01/06/2007To PureTo Fulfill 231 พ.ค./ เวลา 10.00 น.อ.ซิดนีย์
01/06/2007To PureTo Fulfill 131 พ.ค. / เวลา 19.00 น.อ.ซิดนีย์
01/06/2007คำพยานก่อนเทศนางานฟื้นฟู To PureTo Fulfillด.ช. ชนะพงษ์
27/05/2007เดินตามพระสัญญา
 คจ.ใจสมานราม ฯ
อพยพ 7: 25 ,ลูกา 3 :10-17ศจ. พอล ฮอค
27/05/2007ความจำเป็นของการรับบัพติสมา
 ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เศคาริยาห์ 4 :6-7อ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
20/05/2007คริสตจักรม.ธ 16 :13- 18ศ.จ. ปีเตอร์ แม็คอินทอช
18/05/2007ปุโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่
 13/05/07
1 ป.ต. 2: 9ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/05/2007ค่ายคริสตจักร
 เดินตามพระสัญญา 3
6 / 05 / 07 /19.00 น.ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/05/2007ค่ายคริสตจักร
 เดินตามพระสัญญา 2
5 / 05 / 07 /19.00 น.อ. ปรีดา โมทนาพระคุณ
15/05/2007ค่ายคริสตจักร
 เดินตามพระสัญญา 1
4 / 05 / 07 /19.00 น.อ. ปรีดา โมทนาพระคุณ
06/05/2007การโมทนาพระคุณสดุดี 100:1-5อ.เอษรา โมทนาพระคุณ
26/04/2007พันธสัญญาที่เกิดผล
 22 / 04 / 07
โรม 8: 28ศ.จ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 2 (19/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 1 (19/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 3 (18/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 2 (18/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 1 (18/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 3 (17/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 2 (17/01/07)Jean Andrew
26/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
Father\'s heart 1 (17/01/07)Jean Andrew
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (16/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (16/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (16/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (15/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (15/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (15/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (12/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (12/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (12/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (11/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (11/01/07) Michael Ellis
25/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (11/01/07) Michael Ellis
24/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (10/01/07) Michael Ellis
24/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (10/01/07) Michael Ellis
24/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (10/01/07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3(09 /01/07)Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (09/01/ 07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp (ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 1 (09/01/07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 3 (08/01/07) Michael Ellis
21/04/2007Nehemiah Internation School of Ministry
 Nehemiah Boot Camp ( ลิขสิทธิ์ห้ามจำหน่าย)
\'Transforming reality with Truth\' 2 (08/01/ 07)Michael Ellis

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1