หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที่ 1-50 ทั้งหมด 1202 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 | หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย
20/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
20/07/2014หัวใจสำคัญของข่าวประเสริฐฮบ. 2 : 14ศจ. อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
13/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
13/07/2014เห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากและพอใจอสย.53:6-11ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
06/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ 68
06/07/2014วันกพช.โรม 12:1-8ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนานันท์
06/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
06/07/2014พระพรแห่งการคืนดีมธ.5:23-24ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
06/07/2014ยืนหยัดใช้ของประทานในการรับใช้2 ทธ.1:6-7ผป.สกุล มงคลอดิสัย
03/07/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1418.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/07/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1318.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/07/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1218.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/07/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1118.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
29/06/2014พึ่งในร่มเงาผู้ทรงฤทธิ์สดด.91ผป.สมชัย รวีพงศ์
29/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ 68
29/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
29/06/2014กลุ่มพัฒนาชีวิตสำคัญอย่างไรมธ.28:19-20ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
25/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
22/06/2014ชีวิตท่ามกลางวิกฤตสุภาษิต 3:6ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนานันท์
22/06/2014ลูกบังเกิดเกล้าลก.15:11-32ศจ.กุลจิระ ลีลาปิยะวัฒน์
22/06/2014นักกิฬาฝ่ายวิญญาณของพระคริสต์1 คร.9:24-27ศจ.บุญชาย อิทธิเวชช์
17/06/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1018.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
17/06/2014 ครอบครัวต้นแบบ 918.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/06/2014เส้นทางแห่งความล้มเหลววนฉ.1:16-36 ,2 :1-5ศจ. อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
15/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
15/06/2014การดำเนินชีวิตด้วยความยืนหยัดนธ.1:1-22มน.ธนาชัย นิติสโมสร
15/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ 68
15/06/2014ฤทธื์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์กจ.2 :1-4 , 14-21ศจ.บุญชาย อิทธิเวชช์
12/06/2014 ครอบครัวต้นแบบ 818.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12/06/2014 ครอบครัวต้นแบบ718.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12/06/2014 ครอบครัวต้นแบบ 618.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12/06/2014 ครอบครัวต้นแบบ 518.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
08/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
08/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
08/06/2014ลืมสิ่งที่ผ่านพ้น...โน้มตัวไปข้างหน้าฟป.3:12-16ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
01/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
01/06/2014พลังแห่งการอธิษฐานมธ. 17:20ผป.วิชัย ตรังคสมบัติ
28/05/2014 ครอบครัวต้นแบบ 3,418.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
28/05/2014 ครอบครัวต้นแบบ 218.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
28/05/2014 ครอบครัวต้นแบบ 118.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
25/05/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
25/05/2014เดินกับพระเยซู เดินกับพระวิญญาณ ลูก 24:13-35ผป.วรรณธนะ แสงธีระปิติกุล
25/05/2014พระเจ้าผู้ทรงนำการฟื้นฟูลก.24:13-35อ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
18/05/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
18/05/2014พึ่งในร่มเงาผู้ทรงฤทธิ์สดด.91: 1-2ผป.สมชัย รวีพงศ์
18/05/2014ชัยชนะด้วยอาหารแห่งชีวิตกท.6:7-8ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนานันท์
11/05/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
11/05/2014พระเมตตาและความเข้มงวดของพระเจ้ารม.11:22ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/05/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
04/05/2014บทเรียจากงานเลี้ยงมธ.22:1-14ศจ.เดชา อังคศุภรกุล

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1