หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1-50 ทั้งหม?1400 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 | หน้าถัดไ? border=  หน้าสุดท้า? border=
22/11/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
22/11/2015สืบทอดราชกิจยอห์น 20:21ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/11/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
15/11/2015ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่ดาเนียล 5 :14ผป.สกุล มงคลอดิสัย
08/11/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
08/11/2015การบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญณให้เกิดผลโรม 8:5-6ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
01/11/2015นมัสการนมัสการนมัสการ
01/11/2015กล้าดำเนินชีวิตที่แตกต่าง2 ซมอ.6 :1-23นพ. ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์
25/10/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
25/10/2015ผู้เป็นสุข 5มัทธิว 5:1-12อ. ทวี แซ่เล้า
18/10/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
18/10/2015ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์คริสตจักรฮักกัย 1-2ศจ.ศิริอร กมลมาตยากุล
11/10/2015ทีมนมัสการนมัสการทีมนมัสการ
11/10/2015การรายงานตัวต่อพระคริสต์2 โครินธ์ 5:10ศจ.มนุญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/10/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
04/10/2015พลังแห่งข่าวดีโรม 1:16-17ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสาวก
27/09/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
27/09/2015สายธารแห่งการลงทุนเพื่อข่าวประเสริฐยอห์น 3 :16ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
20/09/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
20/09/2015หิวกระหายความชอบธรรม ผู้เป็นสุข 4มัทธิว 5:1-12อศจ. ทวีศักดิ์ แช่เล้า
13/09/2015นมัสการทีมนมัสการทีมนมัสการ
13/09/2015ข่าวดีจากโรคเรื้อน2 พกษ.7:3-16,6:28-29ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
09/09/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
09/09/2015ชีวิตที่เกิดผลในการประกาศข่าวประเสริฐมก. 2:1-12ผป. วินัย นิเวศน์รังสรรค์
30/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
30/08/2015คำอธษฐานของแม่1 ซมอ.1:1-28ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
26/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
23/08/2015ผู้ที่เป็นสุข (ที่ได้รับพร) ตอนที่ 3มัทธิว 5:1-12อศจ. ทวีศักดิ์ แซ่เล้า
16/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
16/08/20150งยำเกรงพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายสภษ.3:7ศจ.มนุญศักดิ์ กมลมาตยากุล
13/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
13/08/2015แม่ผู้ปั้นชนรุ่นใหม่ลก.2:52ศจ.ศิริอร กลมาตยากุล
04/08/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 16พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/08/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 15พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
02/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
02/08/2015ตายแล้วไปไหนโยบ 14:14ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล
02/08/2015ชีวิตที่โปรดปรานของพระเจ้าลูกา 12:26-35ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
28/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 14พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
28/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 13พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/07/2015ข้าพเจ้าเป็นอยู่โดยพระคุณของพระเจ้า1 คร. 15:10ศจ.มนุญศักดิ์ กมลมาตยากุล
21/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 12พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
21/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 11พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/07/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
19/07/2015เส้นทางแห่งการทรงเรียกปฐก.12:1-3ผป. สกุล มงคลอดิสัย
14/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 10พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
14/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 9พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12/07/2015ใครปลูกต้นนี้ลูกา 19:10อ. ยู ยัด วัน
12/07/2015อิสอัค ผู้สืบทอดและผู้ส่งต่ออพย. 3:5-6ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12/07/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
07/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 8พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1