หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1-50 ทั้งหม?1230 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 | หน้าถัดไ? border=  หน้าสุดท้า? border=
12/10/2014ประตูคับทางแคบนำสู่ชีวิตมธ. 7:13-14ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
08/10/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
07/10/2014สาวกที่พระเยซูพอพระทัยมก.14:3-9ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
07/10/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการทีม 68
28/09/2014การเพิ่มพูนประชากรอสย.54:1-3ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
21/09/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
21/09/2014พันธกิจคนต่างชาติ10.30 น.ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
21/09/2014พระเจ้าเป็นผู้นำฉธบ.31:8ผป.สกุล มงคลอดิสัย
07/09/2014คำถามที่สำคัญ.ศจ.ดร. อนันต์ วิไลธนารักษ์
07/09/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการทีม 68
07/09/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
07/09/2014เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมมธ.24:42-44อ.ศิลา กมลมาตยากุล
07/09/2014พระเจ้าผู้ทรงรักและหวงแหน1 ซมล. 12:1-25เทอดศักดิ์ อัครสวาท
31/08/2014ยิ่งกว่าผู้พิชิตโรม8:28-39ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
24/08/2014นมัสการ10.00 น.ทีมนมัสการ คจ.ใจสมานราม 68
24/08/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
24/08/2014นักลงทุนในแผ่นดินพระเจ้ามธ.25:14-30ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
24/08/2014คริสเตียนเจ้าเลห์ลก. 16:1-9ศจ.กุลจิระ ลีลาปิยะวัฒน์
17/08/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
17/08/2014ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดลูกา 10: 25-37อศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า
10/08/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
10/08/2014คุณแม่ผู้อดทนน๊านนานวันแม่ศจ.ขจร ใบนา
10/08/2014นมัสการ10.00 น.ทีมนมัสการราม 68
10/08/2014การปกป้องจากพระเจ้าสดุดี 91ศจ. อนันต์ วิไลธนารักษ์
03/08/2014ชีวิตในพระวิญญาณโรม 8:1-8ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
27/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
27/07/2014เดินกับพระเจ้ากจ.17:24-28ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล
27/07/2014ความรักลบล้างความผิดมากมายได้1 ปต.4:8ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
20/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
20/07/2014หัวใจสำคัญของข่าวประเสริฐฮบ. 2 : 14ศจ. อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
13/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
13/07/2014เห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากและพอใจอสย.53:6-11ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
06/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ 68
06/07/2014วันกพช.โรม 12:1-8ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนานันท์
06/07/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
06/07/2014พระพรแห่งการคืนดีมธ.5:23-24ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
06/07/2014ยืนหยัดใช้ของประทานในการรับใช้2 ทธ.1:6-7ผป.สกุล มงคลอดิสัย
03/07/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1418.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/07/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1318.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/07/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1218.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/07/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1118.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
29/06/2014พึ่งในร่มเงาผู้ทรงฤทธิ์สดด.91ผป.สมชัย รวีพงศ์
29/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ 68
29/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
29/06/2014กลุ่มพัฒนาชีวิตสำคัญอย่างไรมธ.28:19-20ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
25/06/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
22/06/2014ชีวิตท่ามกลางวิกฤตสุภาษิต 3:6ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนานันท์
22/06/2014ลูกบังเกิดเกล้าลก.15:11-32ศจ.กุลจิระ ลีลาปิยะวัฒน์
22/06/2014นักกิฬาฝ่ายวิญญาณของพระคริสต์1 คร.9:24-27ศจ.บุญชาย อิทธิเวชช์
17/06/2014 ครอบครัวต้นแบบ 1018.30 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1