หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1-50 ทั้งหม?1274 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 | หน้าถัดไ? border=  หน้าสุดท้า? border=
18/01/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
11/01/2015ชีวิตที่เกิดผล
 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่
2 คร. 5:17ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
11/01/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
11/01/2015ชีวิตที่เกิดผลยอห์น 15:1-8ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
04/01/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
04/01/2015ชีวิตที่เกิดผลยน.6:5:13ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
28/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
28/12/2014ปรับมาตรชีวืตอพย.3:14อ.ณัชวดี ปานกลด
28/12/2014ก้าวต่อไปด้วยวางใจในพระเจ้ายชว.1:1-9ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
24/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
24/12/2014ข่าวดีของพระเยซูคริสต์ลูกา2:8-14ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
21/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
21/12/2014ตอบสนองข่าวประเสริฐยน.1:11-12ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
21/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
21/12/2014ตอบสนองข่าวประเสริฐยน.1:11-12ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
17/12/2014การเลือกตู่ครอง 315.00 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
17/12/2014การเลือกตู่ครอง 215.00 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
17/12/2014การเลือกตู่ครอง 115.00 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
14/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
14/12/2014อย่าเพียงแต่รับพระคุณเท่านั้น2 คร.6:1ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
11/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
11/12/2014หัวใจพ่อลูกา 19:7-10ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
03/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
03/12/2014แอกและกางเขนของพระเจ้าลูกา 17:7-12มน.ธนาชัย นิติสโมสร
23/11/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
23/11/2014การทรงสถิคย์ของพระเจ้าอพยพ.3:5-6ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
23/11/2014จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐมาระโก 16:15อศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า
16/11/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
16/11/2014ชีวิตเริ่มต้นจากจิตใจสภษ.4:23-27ผป.สมชาย รวีพงศ์
16/11/2014รับพระพร 100 เท่าม.ก.10:17-30มน.กิตติวุฒิ เอี๊ยบเจริญ
09/11/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
09/11/2014เห็นผลแห่งความทุกข์และพอใจอสย.53:11ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
05/11/2014เร่งไปให้ทันกับเวลาฮีบรู 5:12อ.เฮนรี มาดาวา
31/10/2014สัมมนาผู้นำ 4จ. ร้อยเอ็ดอ.เฮนรี มาดาวา
31/10/2014สัมมนาผู้นำ 3จ. ร้อยเอ็ดอ.เฮนรี มาดาวา
31/10/2014สัมมนาผู้นำ 2จ. ร้อยเอ็ดอ.เฮนรี มาดาวา
31/10/2014สัมมนาผู้นำ 1จ. ร้อยเอ็ดอ.เฮนรี มาดาวา
31/10/2014ฟื้นฟูที่ จ.ร้อยเอ็ดวันที่ 14 ต.ค. 14อ.เฮนรี มาดาวา
31/10/2014ฟื้นฟูที่ จ.ร้อยเอ็ดวันที่ 13 ต.ค. 14อ.เฮนรี มาดาวา
26/10/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
26/10/2014ความรักเป็นอย่างไรสดุดี 136ศจ.กุลจิระ ลีลาปิยวัฒน์
19/10/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
19/10/2014อำนาจทำการอัศจรรย์อพย.4:1-22ศจ.ศิริอร กมลมาตบากุล
19/10/2014ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐกจ.16:9-10ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
12/10/2014ประตูคับทางแคบนำสู่ชีวิตมธ. 7:13-14ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
08/10/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
07/10/2014สาวกที่พระเยซูพอพระทัยมก.14:3-9ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
07/10/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการทีม 68
28/09/2014การเพิ่มพูนประชากรอสย.54:1-3ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
21/09/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1