หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที่ 1-50 ทั้งหมด 1146 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 | หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย
13/04/2014การปลดปลอยตัวเองเป็นอิสระ มธ.6:14-15ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
06/04/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
06/04/2014ผลกระทบของความบาปอสย.1:1ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
06/04/2014พระเยซูคริสต์คือใครในชีวิตคุณลก.9:18-26อ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
02/04/2014แรงปราถนาฝ่ายวิญญาณฟป.3:7-11ผป.สกุล มงคลอดิสัย
30/03/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
26/03/2014สัมมนาองค์การ พสท. 2014ประชุมสมัชชา พสท. 2014ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/03/2014สัมมนาองค์การ พสท. 2014ประชุมสมัชชา พสท. 2014ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/03/2014สัมมนาองค์การ พสท. 2014ประชุมสมัชชา พสท. 2014ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/03/2014ฟื้นฟูองค์การ พสท.ประชุมสัมชชา พสท. 2014ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/03/2014ฟื้นฟูองค์การ พสท.ประชุมสัมชชา พสท. 2014ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร
26/03/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 16 พระธรรมสดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/03/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 15พระธรรมสดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/03/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
23/03/2014ความหวังแห่งศักดิ์ศรีคส. 1:27ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
16/03/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
16/03/2014น้ำมันสำหรับวันนี้อสย.61:1-4ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
14/03/2014ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยทางพระเยซูฟบ.4:12อ.เฮนรี มาดาวา
14/03/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 14สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
14/03/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 13สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
14/03/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 12สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
14/03/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 11สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
14/03/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 10สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
09/03/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
09/03/2014ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเราย.น. 14:23ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
02/03/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
02/03/2014ชีวิตในพระวิญญาณกท. 5:13-14ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
02/03/2014พระเจ้าทรงเป็นชัยชนะของเรายน. 16:33อ.ศิลา กมลมาตยากุล
25/02/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 9สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/02/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
23/02/2014ชีวิตแห่งการอธิษฐานในพระวิญญาณเอเฟซัส 6:18ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
18/02/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 8สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
18/02/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 7สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
16/02/2014ความรักภาคปฎิบัติฟิเลโมน 1-25อ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า
11/02/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 6สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
11/02/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 5สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
09/02/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
09/02/2014ชีวิตแห่งการรับใช้อสย.61:1-2ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
06/02/2014ดาวิดในพระธรรมสดุดี 4สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
06/02/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี 3สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
02/02/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
02/02/2014รักเธอประเทศไทยยรม. 29:3ศจ. อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
28/01/2014ดาวิดในพระธรรมสดุดี สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
28/01/2014 ดาวิดในพระธรรมสดุดี สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/01/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
26/01/2014ขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณกจ. 1:8ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/01/2014พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้1 พศด.20 :1-30ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
19/01/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
12/01/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
12/01/2014ชีวิตในพระวิญญาณโรม 8:9ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1