หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1-50 ทั้งหม?1420 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 | หน้าถัดไ? border=  หน้าสุดท้า? border=
31/02/2016นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
31/02/2016การถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการถวายตัวรม.12:1-2ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
24/01/2016นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
24/01/2016พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อ2 ทิโมธี 2:13ศจ. มนุญศักดิ์ กมลมาตยากุล
17/01/2016นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
17/01/2016ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตบริสุทธิ์1 ปต. 1:13-16ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
10/01/2016นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
10/01/2016พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ปฐมกาล 17:1ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
03/01/2016นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
03/01/2016ถวายเกียรติแด่พระเจ้า1 คร.10 :31ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
24/12/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
24/12/2015น้ำใจอย่างพระคริสต์ฟป. 2:4-11ศจ.มนุญศักดิ์ กมลมาตยากุล
20/12/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
20/12/2015คริสตมาสแห่งความรักพระบิดายอห์น 3 : 6ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
13/12/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
13/12/2015ข่าวดีจากทูตสวรรค์ลูกา 2:8-11ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
06/12/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
06/12/2015ครอบครัวที่ราบรื่นยอห์น 2:1-11ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
29/11/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
29/11/2015สิ่งสำคัญที่ต้องจัดลำดับในวิถีชีวิตเฉลยธรรมบัญญ้ติ 6 :4-5ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
22/11/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
22/11/2015สืบทอดราชกิจยอห์น 20:21ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
15/11/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
15/11/2015ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่ดาเนียล 5 :14ผป.สกุล มงคลอดิสัย
08/11/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
08/11/2015การบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญณให้เกิดผลโรม 8:5-6ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
01/11/2015นมัสการนมัสการนมัสการ
01/11/2015กล้าดำเนินชีวิตที่แตกต่าง2 ซมอ.6 :1-23นพ. ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์
25/10/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
25/10/2015ผู้เป็นสุข 5มัทธิว 5:1-12อ. ทวี แซ่เล้า
18/10/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
18/10/2015ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์คริสตจักรฮักกัย 1-2ศจ.ศิริอร กมลมาตยากุล
11/10/2015ทีมนมัสการนมัสการทีมนมัสการ
11/10/2015การรายงานตัวต่อพระคริสต์2 โครินธ์ 5:10ศจ.มนุญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/10/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
04/10/2015พลังแห่งข่าวดีโรม 1:16-17ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสาวก
27/09/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
27/09/2015สายธารแห่งการลงทุนเพื่อข่าวประเสริฐยอห์น 3 :16ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
20/09/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
20/09/2015หิวกระหายความชอบธรรม ผู้เป็นสุข 4มัทธิว 5:1-12อศจ. ทวีศักดิ์ แช่เล้า
13/09/2015นมัสการทีมนมัสการทีมนมัสการ
13/09/2015ข่าวดีจากโรคเรื้อน2 พกษ.7:3-16,6:28-29ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
09/09/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
09/09/2015ชีวิตที่เกิดผลในการประกาศข่าวประเสริฐมก. 2:1-12ผป. วินัย นิเวศน์รังสรรค์
30/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
30/08/2015คำอธษฐานของแม่1 ซมอ.1:1-28ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
26/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
23/08/2015ผู้ที่เป็นสุข (ที่ได้รับพร) ตอนที่ 3มัทธิว 5:1-12อศจ. ทวีศักดิ์ แซ่เล้า
16/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
16/08/20150งยำเกรงพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายสภษ.3:7ศจ.มนุญศักดิ์ กมลมาตยากุล

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1