หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1-50 ทั้งหม?1306 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 | หน้าถัดไ? border=  หน้าสุดท้า? border=
19/03/2015บทเพลงแห่งชีวิตของผู้ชอบธรรม 16สดุดีศจ.มนุญศักด์ กมลมาตยากุล
19/03/2015บทเพลงแห่งชีวิตของผู้ชอบธรรม 15สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/03/2015บทเพลงแห่งชีวิตของผู้ชอบธรรม 14สดุดีศจ. มนูศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/03/2015บทเพลงแห่งชีวิตของผู้ชอบธรรม 13สดุดีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/03/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
19/03/2015ผู้เป็นสุข...ผู้ที่ได้รับพรม.ธ.5:1-12อศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า
13/03/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
13/03/2015ทำตามพระมหาบัญ๙ามธ.28 : 19-20ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
07/03/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 12สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
07/03/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 11สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
07/03/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 10สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
07/03/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 9สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
01/03/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
01/03/2015ชีวิตที่เกิดผลในการเชื่อฟัง
 ชีวิตของพระนางเอสเธอร์
เอสเธอร์ 4:12-14ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
24/02/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 8สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
24/02/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 7สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
22/02/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
22/02/2015กุญแจเข้าสู่การครอบครองอย่างสมบูรณ์ฉยบ. 11:9-31อ.ญัชวดี ปานกรด
15/02/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
15/02/2015การดำเนินชีวิตความรักดั้งเดิมวว.3:1-7อศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า
12/02/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 6สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
12/02/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 5สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
12/02/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 4สดุดี ../river/teachings/manoonsak.jpg
12/02/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 3สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
12/02/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 2สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
12/02/2015บทเพลงชีวิตของผู้ชอบธรรม 1สดุดี ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
08/02/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
08/02/2015เกิดผลแห่งพระคุณ-เติบโตเป็นผู้ใหญ่อฟ.4:13-15ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
01/02/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
01/02/2015เวลาแห่งชัยชนะเอเฟซัส 1:18-23ศจ.ดร. สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
27/01/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
25/01/2015ประชาชนเต็มใจถวายแด่พระเจ้าอพย.25:1-8ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
18/01/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
11/01/2015ชีวิตที่เกิดผล
 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่
2 คร. 5:17ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
11/01/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
11/01/2015ชีวิตที่เกิดผลยอห์น 15:1-8ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
04/01/2015นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
04/01/2015ชีวิตที่เกิดผลยน.6:5:13ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
28/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
28/12/2014ปรับมาตรชีวืตอพย.3:14อ.ณัชวดี ปานกลด
28/12/2014ก้าวต่อไปด้วยวางใจในพระเจ้ายชว.1:1-9ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท
24/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
24/12/2014ข่าวดีของพระเยซูคริสต์ลูกา2:8-14ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
21/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
21/12/2014ตอบสนองข่าวประเสริฐยน.1:11-12ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
21/12/2014นมัสการ10.30 น.ทีมนมัสการ
21/12/2014ตอบสนองข่าวประเสริฐยน.1:11-12ศจ.อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์
17/12/2014การเลือกตู่ครอง 315.00 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
17/12/2014การเลือกตู่ครอง 215.00 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล
17/12/2014การเลือกตู่ครอง 115.00 น.ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตบากุล

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1