หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ ฟังคำเทศนา ]
รายการที?1-50 ทั้งหม?1368 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 | หน้าถัดไ? border=  หน้าสุดท้า? border=
04/08/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 16พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
04/08/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 15พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
02/08/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
02/08/2015ตายแล้วไปไหนโยบ 14:14ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล
02/08/2015ชีวิตที่โปรดปรานของพระเจ้าลูกา 12:26-35ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
28/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 14พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
28/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 13พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
26/07/2015ข้าพเจ้าเป็นอยู่โดยพระคุณของพระเจ้า1 คร. 15:10ศจ.มนุญศักดิ์ กมลมาตยากุล
21/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 12พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
21/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 11พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/07/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
19/07/2015เส้นทางแห่งการทรงเรียกปฐก.12:1-3ผป. สกุล มงคลอดิสัย
14/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 10พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
14/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 9พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12/07/2015ใครปลูกต้นนี้ลูกา 19:10อ. ยู ยัด วัน
12/07/2015อิสอัค ผู้สืบทอดและผู้ส่งต่ออพย. 3:5-6ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12/07/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
07/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 8พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
07/07/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 7พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
05/07/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
05/07/2015ทำให้ตรงกันข้าม ทำให้ชอบพระทัยสภษ.6:16-19ผป.จินดา มีจิตรไพศาล
30/06/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 6พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
30/06/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 5พระธรรมเอเสเคียลศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
28/06/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
28/06/2015บนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเรามธ.16:28ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
23/06/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 4พระธรรมเอเสเคียลศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
21/06/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 3พระธรรมเอเสเคียลศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
21/06/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
21/06/2015พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าว.ว. 1: 8ผป. สมชาย รวีพงศ์
20/06/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 2พระธรรมเอเสเคียลศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
20/06/2015ผู้เผยพระวจนะในบาบิโลน 1พระธรรมเอเสเคียลศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/06/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
19/06/2015ครอบครัวที่รับใช้พระเจ้ายชว.24 :15ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
19/06/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
19/06/2015การหว่านเมล็ดพืชลูกา 8:11-15ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
10/06/2015ค่ายคจ. ใจสมาน 2015ชีวิตที่เกิดผล 5อ.เฮนรี มาดาวา
10/06/2015ค่ายคจ. ใจสมาน 2015ชีวิตที่เกิดผล 4อ.เฮนรี มาดาวา
10/06/2015ค่ายคจ. ใจสมาน 2015ชีวิตที่เกิดผล 3อ.เฮนรี มาดาวา
10/06/2015ค่ายคจ. ใจสมาน 2015ชีวิตที่เกิดผล 2อ.เฮนรี มาดาวา
10/06/2015ค่าย คจ.ใจสมาน 2015ชีวิตที่เกิดผล 1อ. เฮนรี มาดาวา
10/06/2015ฝันที่เป็นจริงปฐก.37:1-11 , 39 : 2นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์
10/06/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
10/06/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
10/06/2015คริสตจักรเป็นพระกายองพระคริสต์1 คร. 12:27ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
10/06/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
10/06/2015Partnership ปัญญาจารย์ 4:9-12อ.Ken Harrison
10/06/2015ชีวิตแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า1 ซมอ. 15:12ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
10/06/2015นมัสการนมัสการทีมนมัสการ
10/06/2015ชีวิตที่เกิดผลในพระเจ้าลก. 5:11ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์
03/06/2015มวลชนและการตรึงที่กางเขนวันศุกร์ประเสริฐศจ. เดชา อังคภุศรกุล

Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1