ตอบคำถามเพิ่ม คลิกที่นี่
 
  อยากเข้าร่วมศาสนาคริสตร์  
 

แอน

16 ก.ค. 50
เวลา 17:02:55

พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน
อยากเข้าร่วมศาสนาคริสตร์ ต้องทำอย่างไร และโบสถ์แถวถนนเรวดี จังหวัดนนทบุรี มีอยู่ตรงไหนค่ะ อยากเป็นคาทอริคต่ะ
 


คำตอบที่ 21-40 ทั้งหมด 41 คำตอบ | หน้า 1 2 3 |
  คำตอบที่ 21  
 

ทีมนมัสการ HNK

11 ก.ค. 51
เวลา 18:32:00
โอ๋ย..... ซะงั้น
 


  คำตอบที่ 22  
 

เย-อิน

30 ต.ค. 51
เวลา 17:12:45
สวัสดีค่ะคุณแอน
ขอให้คุณรู้จักพระเจ้าจริงๆ พระองค์มีคุณค่ามากกว่าศาสนาค่ะ
ขอพระเจ้าอวยพร
 


  คำตอบที่ 23  
 

tent_10@hotmail.com

3 ธ.ค. 51
เวลา 17:33:30
กระแสพรครับ
 


  คำตอบที่ 24  
 

ทูตสวรรค์

4 ธ.ค. 51
เวลา 12:21:06
เดินเข้าโบสถ์เลยครับ เดียวมีพี่เลี้ยงมาหาเองครับ อาเมน
 


  คำตอบที่ 25  
 

ด้วยความรัก

11 ธ.ค. 51
เวลา 9:03:10
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้

ชี้ให้เห็นความ ไม่เข้าใจในความเป็นพระผู้เป็นเจ้า เพราะไม่มีผู้นำสูงสุด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงตามสายงานที่ถูกต้อง

ตามอำนาจที่ถูกต้องจากมือพระผู้พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงไม่ใช่จากมนุษย์แต่งตั้งกันเอง....ภายหลังที่อัครสาวกของพระองค์พรเยซูคริสต์ ถูกมรสักขี ความมจริงต่างๆนั้นก็เริ่มขาดการติดต่อ ความจริงนั้นถูกทำให้หายไป ขาดการนำจาก พระผู้เป็นเจ้าโดยตรง... เริ่มแบ่งเป็นหลายเส้นทาง ก่อนหน้านั้นมี เส้นเดียว ต่อไปมีหลายเส้นทาง..

และบรรดาอาณาจักรเหล่านั้น ในสมัยนั้น ตกไปยู่การปกครองของกรีก และต่อมา จักรโรมันในที่สุด และเรื่องศาสนาก็ขึ้นมาอยู่กับ แต่งตั้งปกครองด้านศานาของโรมัน แล้วก็เพี้ยนไป เพราะ อำนาจ ยศถาบรรศักดิ์ ...


.....นำไปสู่การดิ้นรนของนักต่อสู้ทางศาสนา ...จนถึง ท่านมาติน รูเธอร์ และหลายท่านต้องมรสักขี รวมถึงมาติน รูเธอร์
ท่kนได้รวบรวม ..ปฏิรูปพระคัมภีร์ไบเบิล...

....แต่ก็นั้นก็ตามความจริงที่สำคัญๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล ได้สูญหายไป ความสมบูรณ์ในความเป็นจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าหายไป..

ภาพที่สมบูรณ์หายไป เมื่อภาพสมบูรณ์หายไป นักศาสนา นักเทศ อ่านพระคัมภีร์ข้อเดียวเดียวกัน ก็เข้าใจไม่เหมือนในเรื่องที่สำคัญ..

เช่น การปกครอง ..วิธีการนมัสการ...สายงาน...ฯลฯ และที่สำคํญมากที่สุด ที่เข้าใจผิดกันมากที่สุด คือพระลักษณะที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า เป็นอย่าง

ไร มีตัวตนไหม เป็นวิญญาณไหม พระเยซูคริสต์ คุกเข่า สวดอ้อนวอนถึงใคร แล้วทำไมมาบอกว่ามีองค็เดียว แล้วทำไมเวลาสวดอ้อ้นวอนเรียกพระนาม

พระบิดา
แล้วจบในพระนามพระบุตร พระเยซูคริสตื แบบนี้ก็เป็นคนละองค์ซิ..พระเยโฮวาห์ที่ตรัสกับโมเสส และศาสดาท่านอื่น....เป็นใคร

ภายหลังการฟื้นพระชนพ์ พระองค์ปรากฎต่อ มารีย์ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียกว่า ดิดุมัส และนาธานาเอลชาวบ้าน

คานาแคว้นกาลิลี และบุตรชายทั้งสองของเศเบดี และสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกัน....แล้วทำไม

มาบอกว่าเป็นวิญญาณ ........แค่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าก้ไม่รูความจริงกัน...แม้พระองค์ฟื้นคืนพระชนช์

เสร็จ พระองค์ตรัสว่าจะไปเข้าเฝ้าพระบิดา แล้วทำไมพวกเรามาเข้าใจว่าเป็นองค์เดียว ไม่มีเหตุเหตุใดๆที่พระเยซู

จะคุกเข่าลงสวดอ้อนวอนถึงใครหากพระองค์เป็นองค์เดียว

พระองค์ตรัสว่า เรามา มิได้ทำตามใจตนเอง แต่ตามน้ำพระทัยพระบิดาที่ทรงใช้เรามา แต่ถ้าไปเคารพ รูป

เคารพยิ่งไปกันใหญ่... ( แค่ยกตัวอย่างบาส่วนเล็กน้อย...ของความไม่สมบูรณ์)


.....สิ่งต่างๆ เหล่านี้
..ก็เกิดการแบ่งแยกเป็นกลุ่มของตัวเอง ตั้งชื่อกลุ่ม ของตัวเอง...เหมือนตาบอดคลำช้าง คนหนึ่ง ตี ความกันไปต่างๆ นานา ตาเป็นประทีปของร่างกาย

หากตามองไม่เห็นจะมืดบอดสักเพียงใด คนนำทางตาบอด เจ้ากรองลูกน้ำออก แต่กลืนตัวอูฐเข้าไปพระองค์หมายถึงอะไร ....
....ความจริงทั้งหมดที่สมบูรณืนั้น.ที่ถูกต้อง อยู่ที่ไหน พระองค์เท่านั้นที่จะเปิดเผยต่อมนุษย์ ศาสนาจักรที่แท้ จริงที่มีชื่อของพระองค์เป็นชื่อ นั้นอยู่ที่ไหน ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหน ไม่ใช่ชื่อนั้น ชื่อนี้ ซอยนั้นซอยนี้...ผู้นำที่ถูกต้อง ที่พระองค์แต่งตั้งอยู่ที่ไหน ศาสดาที่นำเราเหมือน โมเสส โยชูวา. อิสยาห์ ดาห์เนียล..ดัง สมัยก่อนนั้น นั้นอยู่ที่ไหน...พลังอำนาจที่แท้จริงของของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหน ศาสนาจักรไหน รูปแบบสังคม..
การปกครองของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหน.....

เราจะงมงาย กันไปถึงไหน.....นี่แหละความงมงาย....จะเสียเวลาไปอีกนานถึงไหน...


ค้นแล้วจะพบ อย่าเอาถังครอบตัวเอง

มี พระบิดาบนสวรรค์

มีพระบุตร พระเยซุคริสต์

มีพระวิญญาณบริสุทธิ์

คนละองค์กัน

หลังการคืนพระชนม์ พระองค์ตรัสว่าเรา จะไปเข้าเฝ้าพระบิดา แล้วทำไมพวกเรามาเข้าใจว่าเป็นองค์เดียว ไม่มีเหตุเหตุใดๆที่พระเยซู จะไปเข้าเฝ้า ไม่มีเหตุผลที่จะเป็น 3 ภาค
คิดตีความ เอาเองจากข้อพระคัมภีร์ที่เขียนผิดๆ เสียงจากพระบิดาก็บอก ว่านี่คือบุตรที่รักของเรา บุตร เรามิได้ทำตามใจเราเอง เราทำตามน้ำพระทัยพระบิดา ที่ทรงใช้เรา..เราเป็นความจริง..เป็นชีวิต..ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา...
นอกจากทางพระบุตร พระเยซูคริสต์


จะคุกเข่าลงสวดอ้อนวอนถึงใครหากพระองค์เป็นองค์เดียว
 


  คำตอบที่ 26  
 

แวะมารับพระพร

22 ม.ค. 52
เวลา 14:06:46
ถ้าคุณอยากจะรับเชื่อในพระเจ้าจริงๆก็เดินเข้าไปในโบสถ์เลยค่ะ...เพราะพระเจ้ารอคุณอยู่ค่ะ
 


  คำตอบที่ 27  
 

บี ลูกพระเจ้าค่ะ

6 ก.พ. 52
เวลา 23:11:32
เป็นคริสต์เตียนค่ะอยากพูดเรื่องความรักของพระเจ้า เมื่อก่อนนี้ชันเองเคยนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดพ่อและแม่เป็นคนพุทธค่ะเมื่อ4ปีก่อนชันได้มีโอกาศรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาพูดเรื่องของพระเจ้าให้ชันฟังแต่ชันไม่เคยเชื่อเลยและบอกกับตัวเองว่ามันไร้สาระมากถ้าพระเจ้ามีจริงก็ทำให้ใจฉันเปลี่ยนได้สิต่อมาชันได้มีโอกาศรู้จักผู้ชายคนหนึ่งและนี่เป็นเหตุให้ชันรู้จักกับพระเจ้าชันเริ่มเรียนรู้ในพระคริสต์มากขึ้นทำให้ชันรู้จักความรักของพระเจ้าว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์รักชันมากและชันก็รักพระองค์มากเช่นกันชันดำเนินบนความเชื่อเสมอชันไม่เคยอ่อนไหวกับอุปสรรคที่ขวางอยู่ข้างหน้าพระองค์ทรงจัดเตียมทุกอย่างเพื่อชัน ( ชันรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ )ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนคะ บีคริสตจักรใจสมานรังสิต
 


  คำตอบที่ 28  
 

sey

5 มี.ค. 52
เวลา 17:29:13
พระเยชูคริสต์เป็นผ้สร้างโลก
 


  คำตอบที่ 29  
 

Crucifer

6 มี.ค. 52
เวลา 13:31:05
เห็น Rep. 25 แล้ว...
อย่างที่นายคนนี้สงสัยว่าพระเยซูกับพระวิญญาณเป็นคนละองค์กันรึเปล่านี่...
อยากให้ Admin ลบกระทู้นี้ทิ้งจริงๆ
เพราะเหมือนเข้ามาทำให้ความเชื่อของผู้เชื่อใหม่สับสน...
 


  คำตอบที่ 30  
 

loo

24 พ.ค. 52
เวลา 13:57:27
ผมอยากย้ายมาอยู่ศาสนาคริสนะ่ครับต้องทำยังไง
 


  คำตอบที่ 31  
 

loo

24 พ.ค. 52
เวลา 13:59:52
เพราะผมศรัทธาในพระเจ้า
 


  คำตอบที่ 32  
 

Rath

21 ก.ย. 52
เวลา 8:49:29
สำหรับคนที่รักและศรัทธาในพระเจ้า จงมั่นใจว่าพระองค์ทรงรักเราทุกคน และอย่าสงสัยในพระองค์ว่าทรงเป็นผู้ใด ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อก็ขออย่าก่อกวนความเชื่อผู้อื่น
 


  คำตอบที่ 33  
 

พลอย

21 ก.ย. 52
เวลา 9:08:58
ฉันไม่รู้ว่าความรักมันเป็นยังไง และจะจริงหรอที่มีใครไม่รู้ไปบอกให้เรารักเขา
และเชื่อใจเขาโดยที่เราไม่สามารสัมผัสกับเขาได้ มีคนมาบอกว่าฉันว่าถ้าเข้า
คริสตร์แล้วเราจะรู้สึกถึงความรักที่เราไม่สามารมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยใจ
และทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนไป
 


  คำตอบที่ 34  
 

ion

21 ก.ย. 52
เวลา 11:56:59
ถูกต้องแล้วคร้าบ....เรื่องความเชื่อต่อให้เล่าตื่นเต้นยังไงก็คงไม่เท่ากับมีประสบการณ์เอง..อฐ.เล้ย แล้วจะรู้..รอเวลาให้แก่ตายไปเปล่าๆทำไม ขอบอก!!
 


  คำตอบที่ 35  
 

เชน

7 ต.ค. 52
เวลา 13:58:15
ผมนับถือพุทธและผมเชื่อว่าศาสนาทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีไม่..ความดีที่ว่าคือความดีที่แสดงออกมาทั้งทาง...กาย..วาจา..และก็ใจ..และก็เชื่อว่าสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันไม่สามารถแยกออกจากกันได้...........แต่ทุกวันนี้ข่าวที่เกี่ยวกับพระที่เกิดขึ้นต่างๆนาๆถามว่าทำให้ผมเสื่อมศรัทธาหรือไม่...ผมตอบว่าไม่หรอกครับเพราะว่ายังมีพระดีๆอีกเยอะและสิ่งที่ทำให้ผมมีความศรัทธาที่มั่นคงคือ....การนำเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ว่า...ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลจงพิสูจน์หรือทดลองก่อนเชื่อไม่ควรตัดสินโดยการฟังมาเป็นทอดๆหรือจากภาพที่เห็นคือ..การค้นหาสัจธรรมแห่งความจริง..โดยผมก็นำเอาหลักธรรมเหล่านี้มาพิจารณาถึงเหตุที่เกิดขึ้นว่าการกระทำของพระที่ออกเป็นข่าวก็เป็นเรื่องธรรมดา(ถ้าคิดแบบพุทธจริงๆนะ) เพราะคนทุกต่างมีภูมิหลังทั้งในอดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตอยุ่ที่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่ที่เคยกระทำมาจนติดเป็นเอกลักษณ์ของตนแต่มีอย่างหนึ่งพุทธ...พุทธได้ปฏิเสธในเรื่องของ..อเทวนิยมคือ......การไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์..หรือเทพเจ้า..แต่สิ่งเหล่านี้เข้ามากับศาสนาพรามณ์และพรามณ์เองก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธทั้งด้านพิธีกรรมฯลฯก็เลยปลูกฝังเป็นความนิยมของชาวพุทธจึงแยกออกจากกันไม่ได้...และคำที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจกล่าวคือ...เวลาเราทำอะไรก็ตามที่ทำด้วยความจริงใจและมีความรู้สึกว่าภูมิใจในการกระทำในสิ่งนั้นโดยที่ไม่คาดหวังรอผลของการกระทำตอบกับมาและกระทำอย่างนั้นสม่ำเสมอแล้วรู้สึกว่าดีนั้นแหล่ะเรียกว่าสวรรค์ในอก...ส่วนนรกอยู่ใจคือ...การกระทำใดๆก็ตามที่ทำแล้วเกิดความไม่สบายใจเกิดความระแวงกลัวคนจับผิดเรียกว่านรกเกิดขึ้นแล้วในใจเพราะเกิดจากความหวาดกลัวจากผลการกระทำของตนเอง...ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลที่ยังรอการพิสูจน์อยู่...ก่อนที่เราจะคิดไปกันเองเมื่อพิสูจน์แล้วจงพิจารณาตั้งสติก่อนเสมอเพื่อบ่อเกิดแห่งปัญญา..แล้วก็นำไปปฏิบันเพื่อความถูกต้องในการอยู่รวมกันในสังคม....นี่ละครับคือสิ่งที่ทำให้ผมเกิดความศรัทธาโดยการนำเอาหลักเหล่านั้นมาวิเคราะห์หายใจลึกๆช้าๆทั้งหายใจเข้าและหายใจออกที่สำคัญคือ...ขณะนั้นต้องทำความคิดตัวเองให้สงบไม่คิดไปเรื่องอื่นหายใจช้าๆแล้วจะเกิดความสบายใจการฝึกครั้งแรกยังไม่เป็นผลแต่ต้องทำบ่อยๆครั้งในยามมีปัญหาไม่จำเป็นต้องไปวัดเพียงอยู่ในห้องที่มีความเงียบเท่านั้น..เพราะเหตุนี้จึงเชื่อว่า.......ศาสนาทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดี..คร้าบผมสู้ๆ...ศรัทธาคือ.........พลังแห่งความเชื่อและจงเชื่อมั่นในสิ่งนั้นต่อไป...แรกเปลี่ยนความคิดได้นะครับ..0871833937
 


  คำตอบที่ 36  
 

ชัยภัทร

7 ต.ค. 52
เวลา 22:27:09
คำตอบที่ 35 คุณเชน

คุณเชนครับผมคนหนึ่งที่มีโอกาศได้รู้จักในพระคุณ และความรักของพระเจ้า ผมจึงเข้าใจว่าทำไมตัวผมเองจึงเดินตามพระองค์

จึงขอให้คุณเชนใช้เวลากับพระองค์บ้างนะครับ

พระองค์รักคุณเชนครับ
 


  คำตอบที่ 37  
 

เคน

19 ต.ค. 52
เวลา 10:06:25
ความรักของผมคือ ความรักจากพ่อและแม่ และเชื่อว่าทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดี และศาสนาเองก็เป็นเพียงสิ่งที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นครับ คนเราจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่จิตใจมากกว่า มีหนึ่งคำถามครับจากเพื่อนผม..ผมเป็นพุทธแล้วก็เพื่อนผมเป็นคริส เพื่อนผมอยากถามว่านับถือทั้งคริสและพุทธได้มั้ยครับ เท่าที่ผมรู้จักเพื่อนผมมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานทางศาสนาพุทธเพื่อนผมก็จะเข้าไปร่วมงานนั้นด้วย บางครั้งผมถามเพือนผมว่า ตอนนี้ถือคริสหรือพุทธเพื่อนตอบว่า ไม่รู้ว่าจะถือพุทธหรือคริส แล้วเค้าก็ตอบอีกว่าทั้งสองเลย ไม่รู้ผิดต่อศาสนาคริสหรือเปล่าครับ วันที่ผมบวชเค้าก็มาทักทายอยู่
 


  คำตอบที่ 38  
 

RKK

19 ต.ค. 52
เวลา 10:12:16
พระอัลเลาะ คือทุกสิ่งของเรา และเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด จะไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระอัลเลาะ
 


  คำตอบที่ 39  
 

นักรบไม่มีดาบ ก้เหมือนมีดไม่มีคม

21 ต.ค. 52
เวลา 12:14:50
จะพุทธ คริส อิสลาม ก็คือคนไทย ศาสนาก็เป็นเพียงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจคนเท่านั้น ไม่มีไรมาก เพียงแต่สอนให้คนเป็นดี แต่เราเองก็ต้องทำตนให้เป็นคนดี
( เจน)
 


  คำตอบที่ 40  
 

เอ็ม

21 ต.ค. 52
เวลา 12:28:21
ผมได้อ่านข้อความของคุณเชน ที่ว่าพระกับพฤติกรรมนั้นหรือสิ่งที่เกี่ยวกับข่าวพระ ทำให้ผมคิดว่า พระก็เปรียบเสมือนความคิดของคน นี่ล่ะครับที่ทำให้ผมไม่คิดติดใจกับข่าวพระ กับคำที่ผมได้กล่าวมา เมื่อเราคิดให้ดีก็จะรู้ว่าทำไม พระถึงเปรียบเสมือนความคิดของคน และนี่แหล่ะคือ สัจธรรมแห่งความจริงที่อธิบายได้ บ้างคนอ่านก็อาจไม่เข้าใจ พระกับความคิดคนเหมือนกันอย่างไร แต่เอาเถอะคร้บเมื่อลองคิดดีๆ ก็จะเข้าใจเอง ถ้าผมอธิบายเชื่อว่าหลายคนจะบอกใช่เลย ซึ่งเป็นการบอกถึงสัจธรรม คือ ความเป็นจริงนั้นเอง
 


| หน้า 1 2 3 |


กรุณาloginก่อนโพสต์
  
Jaisamarn Full Gospel Church 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok
Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127