หน้าหลัก
www.jaisamarn.org
www.jaisamarn.net
 จากใจศ.บ.
Pastor's Blog
 ศ.จ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 Palm (Avantgo)
 Jaisamarn
 ฟังคำเทศนา ทุกสัปดาห์
หมวด
วีดีโอคลิป
มุมมองศบ.
ธรรมนูญ 2009
 English language
 คริสตจักรในคณะพระกิตติคุณฯ
 พันธกิจ
 คริสตจักรในเครือพันธกิจ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานข่าวประกาศ
 กิจกรรมและข่าวคราว
 คริสเตียน
คำอธิษฐาน
เสนอหัวข้ออธิษฐาน
วันฟ้าใส (คำพยาน)
วันฟ้าสวย
 บทเพลงนมัสการ
 บทความ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
หมวด
250เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซู
 Cell Church
 เกมส์สันทนาการ
MIS Jaisamarn
ปฎิทินคริสตจักรใจสมาน
 ทักทาย-หนุนใจ
Jaisamarn.net
 1Click1กำลังใจ
 WebBoard
 เพื่อนบ้าน
 เพื่อนบ้าน
 แนะนำ คริสตจักร, องค์กร
 แนะนำ www
 ติดต่อ-แนะนำ
Webmaster
Christian in Thailand


[ บทความ ]
ภรรยาศิษยาภิบาล 2 ภรรยาศิษยาภิบาล 1
ผู้รับใช้กับการพัฒนาชีวิตครอบครัว 4 ผู้รับใช้กับการพัฒนาชีวิตครอบครัว 3
ผู้รับใช้กับการพัฒนาชีวิตครอบครัว 2 ผู้รับใช้กับการพัฒนาชีวิตครอบครัว 1
เพียงแค่เป็นคริสเตียน บทเรียนจากเปียโน
นมสดแก้วหนึ่ง ผมมารายงานตัวครับ
รายการที?61-70 ทั้งหม?130 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | หน้าถัดไ? border= 
ภรรยาศิษยาภิบาล 2
ภรรยาศิษยาภิบาล โดย อ.อุบล มีชูธน
ข้อมูลจากฝ่าย คณะศิษยาภิบาล
วันที่ 01/04/2005


ความยากลำบากของศิษยาภิบาลไทย

อาชีพศิษยาภิบาลถือว่าเป็นอาชีพที่เงินเดือนน้อยมาก สำหรับชาวอเมริกัน แต่โดยทั่วไป ศิษยาภิบาลชาวอเมริกันมีเงินเดือนอย่างต่ำที่สุด 30,000.00 บาท มีบ้านอยู่ มีการประกันสุขภาพ มีวันเวลาหยุดทุกปี คริสตจักรที่ดังมากๆ ศิษยาภิบาลสามารถลาพักร้อนได้ถึงสองเดือน ในประเทศไทยมีศิษยาภิบาลกี่คนที่เงินเดือนถึง 5,000 บาท ศิษยาภิบาลต้องอยู่โดยความเชื่อ และถ้าเขามีเงินมากเขาจะถูกสมาชิกสงสัย ถ้าเขาไม่ใคร่มีเงิน สมาชิกก็สงสัยอีกว่า ทำไมพระเจ้าไม่อวยพรเขา ถ้าเขาแต่งตัวดีเกินไป สมาชิกก็จะตำหนิว่าสำรวย ถ้าเขาแต่งตัวปอนปอน สมาชิกก็จะค่อนว่าแต่งตัวไม่สมฐานะ ถ้าเขาเทศนาดี สมาชิกจะเฉยๆ ถ้าเขาเทศนาไม่ดี สมาชิกจะต่อว่า สรุปว่าศิษยาภิบาลไทยนั้นตกอยู่ในฐานะที่จะถูกว่าทั้งขึ้นทั้งล่อง และที่แย่ที่สุดก็คือศิษยาภิบาลไม่รู้จะพูดให้ใครฟัง ถ้าพูดให้เพื่อนศิษยาภิบาลฟัง ก็ไม่ได้เพราะมีศักดิ์ศรี พูดแล้วเดี๋ยวก็ปิดกันให้แซดทั่ววงการ คนเดียวที่ศิษยาภิบาลหวังว่าจะฟังเขา ฟังด้วยความเห็นใจ เข้าใจและให้กำลังใจคือ ภรรยา

ข้าพเจ้าภูมิใจศิษยาภิบาลไทย เพราะงานของท่านเท่านั้น ซุปเปอร์แมนทำไม่ได้ ท่านต้องมีของประทานในการสอน การเทศนา การประกาศ มีของประทานในการหนุนใจ การให้คำปรึกษา มีความสามารถบริหารงานได้เก่งกว่าประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคารใดๆ เพราะคริสตจักรไม่ใช่บริษัท ศิษยาภิบาลไทยต้องมีของประทานในการให้เพราะสมาชิกไทยเชื่อแบบไทยๆว่า ผู้ใหญ่ต้องมีน้ำใจต่อผู้น้อย ศิษยาภิบาลไทยต้องมีของประทานในการต้อนรับแขก เพราะธรรมเนียมไทยนั้นใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ บ้านของท่านจึงเป็นโรงแรมบางครั้ง เป็นภัตตาคารบางคราว และเปิดตลอดเวลา ท่านต้องมีผลของพระวิญญาณฯ ที่สำคัญคือ ความรัก และความอดทน เพราะสมาชิกมักมาหาโดยมิได้นัดหมาย และงานที่ทำอยู่ต้องชะงักตลอดเวลา ท่านต้องเผชิญภัยกับคนทุกชนิด ทั้งดีและบ้า เพราะสมาชิกบางคนชอบเป็นพยานกับคนโรคจิต เพราะคิดว่าเป็นคริสเตียนง่ายดี

ชีวิตของศิษยาภิบาลไทยเกี่ยวข้องกับสมาชิกเมื่อมีการเกิดการแต่งงาน การตาย ท่านมีถ้อยคำอันเหมาะสมกับผู้อื่น เหมาะสมกับกาลเทศะ แต่ท่านเองจะได้รับคำยกย่องชมเชย สรรเสริญชนิดที่คนฟังน้ำตาซึมไปไปตามๆกัน ก็ต่อเมื่อท่านตายในหน้าที่ ใครเล่าที่จะนั่งลงนับพระพรที่ศิษยาภิบาลนำมาสู่ชีวิตของผู้อื่น ใครเล่าจะช่วยให้ศิษยาภิบาลภูมิใจว่าท่านกำลังเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ ใครเล่าจะเดินไปเคียงข้างศิษยาภิบาลจนถึงที่สุดปลาย ถ้าไม่ใช่ ภรรยา

     
     Jaisamarn Full Gospel Church
Sukhumvit 10-12 soi 6 sukhumvit Rd. klongtoey Bangkok 10110 Tel. +66(0)2253-0082 , +66(0)2253-9081-4 FAX +66(0)2653-0127
Ramkhamhaeng 307 Ramkhamhaeng road 68 Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel.+66(0)2735-2130-1